“Ana Sözü” da Türkiyemizä yardım elini uzattı

Türkiye Kişinev Büükelçilii Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni kış giyimneri hem iyecek malların yardımı için kendi bildirisini açıkladı gibi, Moldovadan hem Gagauziyadan acızgan cannardan orayı yardım gelmää başladı.

Biz da, “Ana Sözü” gazetası olarak, Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni Türkiye Kişinev Büükelçiliinä cumaa hem cumaertesindä, iki reyslan, yardımımızı getirdik. Yardımnarımız içindä adamnan karı kurtkaları hem paltolar, kış rubaları, kombenizonnar, cat eni yorgannar hem odeyalalar, bir çadır, konservalar, uşak mamaları, pirinç, bulgur, oloy, pamperslar hem gigiyena malları.

Nicä deniler: bizdän az, ama Alşlahtan çok olsun.
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım toplanêr

Türkiye Kişinev Büükelçilii açıkladı, ani büündän beeri kableder vatandaşlardan Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä deyni kış giyimneri iyecek yardımnarını. Açıklanan lääzımnık listesindä belertili beklenän mallar: KIŞLIK RUBALARI (büüklerä hem uşaklara): palto, kurtka, çepiç-çizmä, sviter, pantolon, eldiven, garuz, kalpak, çorap, alt giisilär, termika rubaları. BAŞKA MALLAR: kışlık çadır, yatak, yastık, döşek (çadır için), yorgan, uyku tulumu, termos, tekmika yısıdıcıları. İYELİCEK KUTUSU: dayanıklı iyelicek malları – konserva. UŞAK MAMASI. UŞAK BEZİ (podguznik). GİGİENA HEM TEMİZLİK MALLARI. KARILAR GİGİENA MALLARI. Yardımı kabletmäk saatları 10:00 – 17:00. Kontakt için telefon: +37379509200. Источник anasozu.com

Türkiyedä er tepremesindän ölü sayısı 30 bini geçti

Küçük ayın (fevral) 13 sabaası bildirildi, ani er tepremelerindän, sade Türkiyedä, ölü sayısı 30 bini geçti. Siriyada da da 3 bindän zeedä ölü sayısı belertiler. Küçük ayın (fevral) 6-da Tükiyedä biri-biri ardı olan iki er tepremeleri o zonada bulunan küüleri hem kasabaları erlän bir yaptı. Bütün dünneydä başlandı yardım toplanmaa, ani yardım etmää deyni o burlada diri kalan, ama zarar görän insannara. Bu yardımnar Moldovada hem gagauziyada da toplanêrlar da Türkiye Kişinev Büükelçiliinä getirilerlär. Oradan da, Türkiye Kişinev Büükelçilii hem TİKA personalı yardımınnan paketlenerlär dä TİRlan Türkiyeyä yollanaceklar. Türkiye Kişinev Büükelçilii bildirer, ani, aarlık olarak Türkiynin o bölgedeki insannara kış…

Gagauziyada Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım için maasuz banka esabı açıldı

Gagauziyanın Başkankası İrina VLAH bildirdi, ani Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım için Gagauziyada maasuz banka esabı açıldı. Açılan esaba Gagauziya İspolkomun hem Gagauziya Halşk Topluşun zaametçileri birär çalışma gününä gelän paralarını koyaceklar. Başkanka İrina VLAH teklif etti Gagauziyanın hepsi ii neetli insannarı hem biznesmennarı bu yardıma olduu kadar katılsınnar. Bu paralarlan alınacek ilk lääzımnı mallar, ani yollanaceklar Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä. Türkiyedä er tepremesindän zarar görennerä yardım için Gagauziya İspolkomun maasuz banka esabın rekvizitları: Полное наименование бюджетной организации: Comitetul Executiv al Gagauziei р/с банка – 226609 Код IBAN: MD24TRPDAG144114С14494AE ф/к – 1007601000252 Министерство финансов – Государственное  казначейство TREZMD2X…

Çadırdan Türkiyeyä generatorlar hem yorgan yardımı

Tirkyedä biri-biri ardı olan er tepremelerindän zarar görän insannara dünneyin herbir köşesindän yardımnar gider. Yardım elini uzuttı Gagauziyanın Çadır kasabasının insannarı da. Çadırlılar, katlanıp kim nekadar veräbilirsä, topladılar primariyada para, angılarına görä dikildi eni yorgannar, yastıklar hem alındı birkaç generator. Bu yardımı, çadırlıların adından Türkiye Kişinev Büükelçiliinä getirän kasabanın primarı Anatoliy TOPAL açıkladı, ani “Tirkiye kardaşlarımıza yardım lääzım olduunu taa bilditincä, insannar başladılar primariyaya para getirmää. Zerä çadırlılar unutmêêrlar, nicä Türkiye, TİKAnın çalışmalarınnan, 2016-cı yılında yardım elini uzattı bizim kasabamıza, açan onu sel aldı. Saa olsunnar!” Источник anasozu.com

Moldovadan Türkiyeyä kurtarma yardımı

Tükiyedä büük er tepremesinnän ortaya gelän korkunç yıkıntıları hem yıkıntılar altında kalan insannarı kurtarmak için, Moldova içişleri ministerliin Üstolan Dorumnar upravleniyası Küçük ayın 7-dä yolladı Türkiyeyä 50 kişi hem 12 aarama hem kurtarma maşinaları. Pek hızlı toplanan hem gecä yola yollanan Üstolan Dorumnar upravleniyasının 50 zaametçisini hem 12 aarama hem kurtarma maşinalarını uurlamak sırasında pay aldı Moldova Respublikasının Prezidentı Maya SANDU hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL. Türkiyedän gelän haberlerä görä bünnkü gündä belli oldu, ani er tepremesindän Türkiyedä 5894 kişi canını kaybetti, 34 bin kişidän zeedä dä zarar gördü. Son alınan haberä görä Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip…