«ALTIN ÇÖŞMÄ» ANSAMBLİSİNÄ-10 YIL
Источник grt.md
360

İlgili statyalar

“Çudo deti” ansamblisinä eni kostümnar baaşlandı

Çadır kasabasının “Çudo deti” halk oyunnarı ansamblisinä geçän afta eni oyun kostümnarı hem çocuklara (don, gölmek, kuşak, jiletka) hem da kızlara (fıta hem fistan) baaşlandı. Nicä açıkladı Gagauziya kultura Upravleniyası bu kostümnar için para Regional bücetından alınmış. “Çudo deti” halk oyunnarı ansamblisi kuruldu 2007-ci yılda hem bulunêr Çadır kasabasının birleşik kultura Merkezindä. Ansamblinin öndercisi – Tatyana YALAMA. Источник anasozu.com

Kongazın “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisi 10 yaşında

Hederlez ayın (may) 29-da Kongazda kutladılar “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisinin kurulmasının 10-u yıldönümünü. “Altın çöşmä” örnekli ansablisinin diişilmäz öndercicinin Viktor GRADİNARın zaametinnän hem ansamblidä pay alannarın becerikliinnän, 2011-ci yılda kurulmasından büünkü günädän “Altın çöşmä” oldu anılmış hem temelinä oturulmuş bir kolektiv. Taa çoyu Todur ZANET lițeyin üürencilerindän oluşan bu ansamblidä 5-18 yaş arasında olan üzdän zeedä uşak gagauz oyunculuun kulturasında ustalıklarını incelettilär hem o ustalıklarını türlü memleketlerdä dä gösterdilär, ölä nicä Moldova, Türkiye, Ukrayina, Belarusiya, Grețiya. “Altın çöşmä” örnekli ansamblisinin kalfalıını geçän uşakların en isleeleri büünkü gündä Gagauziyanın en anlmış “Düz Ava” ansamblisinin oyunculuk payının temeli durêrlar hem…

Kazayakta mezarlaa götürecek düzülän yolun kenarında peydalanacek çöşmä

Kazayak küüyünün primariyasına Moldova parlamentin deputatı İvanna Köksal yardım eder eni proekti  giriştirmää. Küüdä eni  yol yapılacȇk. O götürecek mezarlaa. Yakında onun kenarında çöşmä da peydalanacek. İşär şansora başladı. Yol küüyün klisesindän mezarlaadan ii lääzım olsun, ki yayan gezennerä uygun olsun  gitmää, nışannadı Moldova  parlamentin deputatı, Kazayaklı İvanna Köksal. «Eni proekti giriştireriz, ki insana olsun kolay mezarlaa  geçmää. Şindiyadan sıra gelärdi  baş  yola  çıkmaa. Bu yoldan insan korkusuz var  nasıl olacȇk  gezsin. Yol boyunda  sundurmacıklar  koyulu olacȇk, büün  çöşmenin ilk taşını koyduk», — söledi deputat. Çöşmenin dolayı temizlenecek, nışannadı küüyün primarı Anatoliy Uzun. «Ötää dooru dikilecek  fidannar da  yolun boyunda.…

“Düz Ava” ansamblisi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” oldu

Moldova Prezidentı Maya SANDU ofițial țeromoniyada kutladı memleketin kultura insannarını hem yaratmak kolektivlarını, devlet tarafından verilän şannı adlarlan. Bu sırada Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi da vardı. Kutlama țeromoniyasında, gagauz adetlerini hem kulturasını korumak hem ilerletmäk için, Moldova Prezident verdi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” adını Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinä. Источник anasozu.com