ALLAHIN VATİZLİİ YORTUSU
Источник grt.md

İlgili statyalar

Gagauziyada Hederlez yortusu bakılêr

Evelki adetlerä görä, Hederlez ayın (may) 6-da Hederlez yortusu bakılêr. Hederlez yortusu gagauzlarda, “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, sayılêr dedelerdän kalma en büük hem çok maanalı milli yortulardan birisi. Pandemiya dedikleri salgına görä, yortu ölä geniş hem tantanalı, nicä 2019-cu yılda bakılmadı: https://anasozu.com/hederlez-yortusunu-hederlez-ayin-may-6-si-erina-5-da-baktilar/. Açıklanan haberlerä görä, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, büün bu yortu  2019-cu yılından taa da beter bakılacek. Gagauziyada kuvettä bulunannar Hederlez yortusunu Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda bakaceklarr. Hederlez yortusununda yapılacek at yarışmaları, güreş, el ustaların sergileri, gagauz milli imekleri konkursu, gagauzların istoriyası için teatrulu gösteri. Источник anasozu.com

Gagauziyada “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca! Kalanı gözäldi!

Gagauziya Halk Topluşun Kararınnan, Gagauziya İspolkomun teklifinä görä 08.07.2022 günündä Gagauziyada bakıldı “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu, angısı karşı koydu o manaflık mındarlıına, ani Moldovanın eni kuvetlerin zaametinnän üstümüzä akmaa başladı: https://anasozu.com/bu-mindarliin-propagandasi-hem-onnarin-paradlari-gagauziyada-zapa-altina-koyuldu/. Gagauziyanın “Aylä, sevgi hem saygı” yortusunun sırası yapıldı Kazayak küüyündä. Yortuda gösterildi tarafımızın aylä adetleri hem din sıraları. Bu yapıldı ufak vidioroliklerin yardımınnan, angıları çekildilär Gagauziyanın küülerindä hem kasabasında. “Aylä, sevgi hem saygı” yortusunda kutladılar Kazayak küüyün en yaşlı çiftini. Yortu sırasında oldu bir büük konțert, neredä, Gagauziya artistlerindän kaarä, pay aldılar Çadır, Kıpçak hem Svetloe küülerin kliselerin türkücüleri dä. Bundan kaarä yortuda türlü el işeri hem ustalık…