Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Moldovanın eni kuvetleri tarafından 05.10.2021 avşamsı gagauz olan Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanması Moldovayı hem Gagauziyaya sarsılattı hem sarsıladêr.

Taa o avşam buna karşı olduklarının hem bu tutuklanın sebepsiz olduunu jurnalistlerä açıkladılar hem juridika argumentlarını getirdilä Moldovanın anılmış hem saygılı advokatları hem prokurorları, diplomatları, devlet adamnarı hem cümne insannarı, ama Gagauziya Başkanı İrina VLAH sutu.

Canavar ayın 6-da sabaalendän artık Komratta hem Kişinevda Moldovanın Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu arkalamak için mitinglar hem protestlar başladılar.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr!

Gagauziyanın baş kasabasında Komratta miting geçti Gagauziya Başkannıın binasının önündä. Bir kaç saatlık mitingta Gagauziyanın patriotları, eski hem eni politikacıları, Halk Topluşun deputatları, Moldovanın zakonnarını önä süreräk, Moldova kuvetlerindän bir kabaatsız tutulan Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılmasını istedilär.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep sustu!

Taa sora Gagauziya Halk Topluşun VI-cı hem eni seçilän VII-ci dönem deputatları sıradan dışarı olan maasuz bir toplantı yaptılar, neredä danıştılar Moldovanın eni kuvetleri kabaatsız tutulan Aleksandr STOYANOGLUyu serbest braksınnar. Herliim bu iş yapılmarsa Gagauziya eni kuvetlerä karşı seslämemäk düzeninä geçecek.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr!

Moldovanın baş kasabasında Kişinevda da susan olmadı. “Cümne Kongresı” partiyası, Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için, Moldova Parlamentın önündä, “Huntayı erä!” lozungunu önä çıkararak, protest etti. Bu protesta Moldovanın “Renato Usatıy” partiyasından insannar da katıldı.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr!

Hep o günü Moldova Baş prokurorun yardımcıları Kişinevda bir pres-konferențiya yaptılar. Burada Moldova Baş prokurorun yardımcısı Ruslan POPOV argumentlän söledi, ani Aleksandr STOYANOGLUya karşı Moldova Parlamentı PAS parstiyasından deputatın Lilian KARPın yazısı temelsiz bir iştir, çünkü juridika kanonnara dayanmêêr.

Bundan kaarä Baş prokurorun yardımcıları üzä çıkardılar Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklamasının haliz sebepini. “Bu sebep – dedi  Baş prokurorun yardımcısı Ruslan POPOV – Büünkü Moldova justițiya ministrusu Serdjiu LİTVİNENKOnun pek yakın senselesini “Victoriabank” bankasının baş buhgalterını Mariya YOVUyu kapandan kurtarmaa, zerä ona karşı bankalık cambazlıında ceza işileri var. Bundan kaarä, Magistratlıın Üüsek Sovetinin geçici prezidentin Dorel MUSTÄȚAnın da bu iştä meraklıı var, çünkü onun kardaşı da bankalık cambazlıına karışık”.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr!

Büün, Canavar ayın (oktäbri) 7-dä saat 12:00 Komratta genä, Moldovanın Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu arkalamak için miting ilerleyecek.

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!
Источник anasozu.com
371

İlgili statyalar

Viktor PETROV: “Aleksandr STOYANOGLUnun üstünä ataka – bütün Gagauziya insannarı üstünä atakadır!”

Dün, 07.10.2021 günü, Moldovanın eni kuvetleri tarafından Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanmasınnan ilgili olarak, Komratta onu arkalamak hem serbest brakılması için genä miting oldu. Nicä açıkladıydık, ilk bölä miting oldu 06.10.2021 günü Gagauziya Başkannıın binasında önündä. Bu kerä miting Komrat Kultura evi önünä taşındı. Mitinga üzdän zeedä insan toplandı. Hepsicii açıktan sölärdilär, ani Baş prokuror kabaatsız tutuklandı hem, ani onu serbest braksınnar. Çoyu çaarardılar “eni kuvetlerä karşı cümne seslämemäk düzeninä geçmää”. Eni seçilän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Viktor PETROV dedi: “Aleksandr STOYANOGLUnun üstünä ataka – bütün Gagauziya insannarı üstünä atakadır!” Gagauziya Halk Topluşu deputatı Grigoriy…

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem Komrada giriş yolun kapanması

Pazar günü, Canavar ayın (oktäbri) 10-da,  bir kabaatsız tutuklanan Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için Kişinevda hem Komratta protest mitingları geçtilär. İlkin Kişinevda saat 12:00-dä, Moldova Parlamentının önündä komunistlär hem soțialistlär bloku bir protest mitingı yaptılar, neredä bu bloktan Parlament deputatların nasaatlarında Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması, Moldova öndercilerin zakon kaluplarına dönmesi, paaların büümesinin durgutması hem cümnenin zorluklarının çözülmesi istendi. Bundan sora Gagauziyanın baş kasabasının Kultura Binasının önündä Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için taa bir protest mitingı geçti, neredä Gagauziyanın küülerindän hem kasabalarından yaklaşık 300 kişi pay aldı. Onnarın arasında vardılar Gagauziya…

Gagauziya Başkanı Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklaması için birkaç laf söledi

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmasından 1,5 gün geçtiktän sora, açan Gagauziya hem Moldova bu korkuducu hem dooruluksuz iştän ayaa kalktı, son-sonunda Gagauziya Başkanı İrina VLAH ta, birkaç laf sölemää deyni kuvet buldu. Kendi sözünü Canambisi bölä başladı: “Bän danışêrım memleketin politikalı öndercilerinä. Bizi raatsız eder Aleksandr STOYANOGLUya karşı yapılфт işlär. Taa doorusu bizi raatsız eder rejisörlanmış spektakli, neredä memleketin politikalı kuvedi savaştı zakonun saymasına simuşäțiya yapmaa. Nicä diktaturanın karışıklık vakıdında, birkaç saadın içindä peydalandı ceza işi hem nesoysa belgilär, ani ettilär yoklamaları yapmaa hem Baş prokuroru hem onu eşini tutuklamaa”. Burada eridir urgulamaa, ani nicä açıkladı prokuratura…

Büün Kişinev Apeläțiya Palatası Aleksandr STOYANOGLUnun uydurma davasını inceleyecek

Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için hem Canavar ayın (oktäbiri) 8-dä Kişinevun Çokana bölümü sudun tarafından onun bir kabaatsız 30 gün ev tutuklaması altına koyması için alınan kararın ortadan kaldırılması için Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının Kişinev Apeläțiya Palatasına danışması büün saat 13:00-tä Kişinev Apeläțiya Palatasısında incelenecek. Aklınıza getireriz, ani bakmadaan ona, ki Moldovanın hem Gagauziyanın en anılmış prokurları hem yuristleri Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun tutuklanmsı temelsiz olduu hem bunun politikalı nesteyä kokması söleerlär, Moldovada kuvettä bulunannar bu iştä kendilerini saar hem Ne suvan imiş, ne da suvana kokêrlar gibi yapêrlar. Nicä dä olsa, bir…

Sud Aleksandr STOYANOGLUnun tarfını işitmää istämeer hem ona hep köstek koyêr

Kişinevun Çokana bölümü sudunda şindi kär incelener Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için yada kapalı kalması için daava. Aleksandr STOYANOGLUya karşı olan prokurorlar isteerlär, ki sud onu 30 sutka kapalı braksın. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları hem Moldovaylan Gagauziyanın cümnesi onun serbest brakılmasını isteerlär. Nesoy kararı sud alacek, var nicä annamaa ondan, ani daavacılar Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının hiç bir argumentını da işitmää istämeerlär hem, ne taa da beter, onnara, Aleksandr STOYANOGLUnun tarafınına, köstek ta koyêr. Ölä, sud, Moldova zakonnarını ezeräk, brakmadı Aleksandr STOYANOGLUylan onun advokatı göz-gözä lafetsinnär. Bundan sora sud kabletmedi Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının danışmasını, ani bu sudu…