“Aaçlık” – okuyêr Saveliy KÖSÄ (laflar Todur ZANET)

“Aaçlık” – okuyêr Saveliy KÖSÄ (laflar Todur ZANET)

Anaktar sözlär : aaçlık, gagauzlar, Гагаузы, голодовка
Источник anasozu.com
301

İlgili statyalar

Urun çannarı, yakın mumnarı, aaçlık genoțidı olmasın başka!

Büün, Canavar ayın (oktäbri) Gagauziyada 1946-1947 yıllarında “Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” 1946-1947 yıllarında gagauzlara karşı Sovet rejımının  tarafından zorlan aaçlık genoțidı yapıldı. Bu genoțidta gagauzların yaklaşık 60% aaçlıklan mezarlara sokuldu. Unutmayalım bunu. Herliim bu olmaydı, büün biz, gagauzlar, yaklaşık 2 milion insan olaceydık. Sovet rejimına hem aaçlık genoțidina bir kabaatsız kurban olan insannarın topracıkları ilin olsun! O zavalı insannarımızın ardına yazılan Todur ZANETin “Rekviem” poemasını sesläyin burada: https://youtu.be/u_BZ2_rKu0g?si=oh-3sjGXUSRp0zEi. Источник anasozu.com

Allaa korusun, gelmesin kimseyin başına!

1946-1947 yıllar. Gagauz halkın istoriya sayfasında – kara yıllar. Aaçlık. Çok insan bir kabaatsız kaybeldi, geçindi. Biz, büünkü evlad boyları, lääzım üürenelim, aaraştıralım istoriyayı, deyni Canavar ayın (oktäbri) 19-zu – Aaçlık vakıdın anmak günü – unudulmasın, zerä Aaçlık – gagauzların bitişmäz yarası! Komrat kasabasının Süleyman DEMİREL adına gimnaziya-uşak başçasında Canavar ayın (oktäbri) 16-19 günnerindä geçti Aaçlık kurbannarını anmak sıraları. Gimnaziyanın Parlamentindän 6-9 klaslardan üürenicilär Canavar ayın (oktäbri) 16-da gittilär Avdarma küüyünä, neredä çiçek koydular aaçlık kurbannarın anmak memorialana. Bulunup bu acılı erdä, onnar sansın duydular, kendi gözlerinnän gördülär o zeet çekän insannarı, küçük uşakları, ani uzadıp ellerini, istärdilär imää. Aklına…

Türkiyedä gagauzlar için eni kiyat – “GAGAUZLAR”

Geçennerdä Türkiyenin Selenge basım evindä tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “GAGAUZLAR”, angısını hazırladı hem yazdı Türkiyenin Uşak Universitetın İstoriya bölümündän Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ. Kyadı yazmaa deyni Dr. Selcen Özyurt ULUTAŞ, Gagauziyaya gelip, gagauzların yaşamasın hem durumun kendi gözünnän gördü hem bu uurda kiyadını da hazırladı. Nicä açıklanêr kiyadın tanıtım yazısında. Bu kiyat gagauzların kulturasını, istoriyasını, cümne hem politka durumnarını açıklêêr. Anaktar sözlär : Gagauziya, gagauzlar, Selcen Ö. ULUTAŞ Источник anasozu.com