4mln leydän zeedä subsidiya Gagauziyanın bücetindän ödenecek 25 çiftçi çorbacılıına

Gaguziyanın 25 çiftçilik kurumu kabledeceklär subsidiyaları yapılmış yatırımnar için 2021 yılda deyni kendi kurumnarını illerletmää. Bunu için  kararı kabletti Gagauziya Bakannık komiteti.

Çiftçilik kurumnarı, angıları danıştılar subsidiyalar için, kendi kurumnarını illerletmää deyni harcadılar 226 mln leydan zeedä. Subsidiyaların da sayısı 2021 yıl için 4 mln leydän zeedä kurȇr, açıkladı GRT FM yayınında Gagauziya Çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo.

“Hepsi, kim verdiydi dokumentlerini, da onnar uydular lääzımnı koşullara kanona görä, kabledeceklär yardımı. Biz onnarın kiyatlarını baktık, da maasuz proţedurayı geçtiktän sora etiştilär Bakannık Komitetinä, neredä kararlandı bu iş adamnarına vermää subsidiyaları”, — açıkladı çiftçilik bakanı.

Andrey Dimitroglo urgulardı, ani subsidiyaları kabledeceklär ekonomika agentleri, angıları diktilär eni baaları, başçaları, angıları satın aldılar avtonomiyada toplanılmış çiftçilik tehnikasını, hem başka kurumnar.

“Dikildi 103 ektar başça, 27 ektar baa, alındı tehnika, ani burada Gagauziyada toplanılȇr,  hem da üüsek kalitedä tohumnar, angıları burada büüdülerlär, hem da maasuz islamak sistemaları  4 çiftçilik kurumnarında koyuldu”, — söledi Andrey Dimitroglo.

Bu para yardımı verilecek Subsidiyalar fondundan, angısı işleer Gagauziyada 2018 yıldan beeri.
Источник grt.md
226

İlgili statyalar

Gagauziyanın çiftçileri buluştular çiftçi ministrusunnan

Gagauziyanın çiftçileri buluştular Moldovanın çiftçi ministrusunnan Vladimir Boläylan. Toplantına kaldırıldı hepsi soruşlar Gagauziyanın çiftçi çorbacılıkları için. Gagauziyanın tarlalarında toplandı bir sıra problema, kendi sözündä açıkladı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.Var dertlär baalı transportlan logistikaylan, kredit proţentları da üüseldi hem başka soruşlar. Ama en büük problema oldu kuraklık. İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: “Bän açıkladım bir sıra prblemaları, angılarını mutlaka lääzım çözelim. Hükümet mutlaka kabletsin çözümneri, angıları durumu doorudaceklar avtonomiyada. Hepsi soruşları çözmää lääzım, ki eksport gitsin, logistika çıkarsın malları günduusu tarafına”. Gagauziyanın çiftçi bakanı Andrey Dimitroglo haberledi hepsini, ani avtonomiyanın başarıldı ekin biçilmesi. Söleyeräk sayılar için, çiftçi bakanı nışannadı, ani  buyıl bereket…

 “Bu yılın koşulları bizi zorladılar”. Çadır dolayin çiftçilik kurumnarında durumu için bereketin toplaması başlamadan

Ekinnerin ilk grupanın berekedin toplanılmasınadan  Gagauziya  Çiftçilik bakannıın uzmannarı kırlarda durumu gözlederlär. Bu yapılȇr neetlän belli etmää, nesoy bereket bekleniler, bakmaa hazır mı tehnika hem nesoy başka problemalarlan çiftçilik kurumnarı karşı gelerlär. Çiftçilik kurumun hem Çadır dolayın administraţiyasının temsilcileri 17 çiftçilik kurumunu kontrol ettilär. Tomay küüyün çiftçilik kurumnarın nirindä 170 gektar baa ekili. Onnardan 100 gektar- biyaz üzüm, 70- kırmızı. Bu yıl bu kurum, nicä dä başkaları, türlü problemalarlan karşı geler, paylaştı çiftçilik kurumun genel uzmanı Dmitriy Balaban. «Büünkü gün petrol malların paayı üüsek, ama erleri işlemää lääzım. Malların paaları pek büük çıkȇr. Nesoy ileri dooru işlär gidecek görecez», —…

«At Prolin» Çadır-Lunganın soveti önderciliin altına geçecek

Çadır-Lunganın muniţipal sovetin kararını bakıp, ani o isteer «At Prolin» kurumunu kendi önderciliin altına almaa, Bakannık komiteti kabletti kararı, kayıllıını verip Çadır-Lunganın muniţipal sovetin kararına. «At prolin» kurumunu devlet uurundan cümnä kurumuna geçirmää deyni Gagauziyanın Bakannık komitedi aldı maasuz kararı. АNDREY DİMİTROGLO, Gagauziya çiftçilik bakanı: ««AT PROLİN» kurumun devlet statusundan cümnä kurumuna geçirmää kanona görä yapılacek. Beygir fermanın başı kreditorları, hepsi çalışannarı dokumendä görä, lääzım haberlesin kurumun daadılması için». Kurumun finanslanması kendi gelirlerindän hem avtonomiyanın büdjetindän yapılacek.  АNDREY DİMİTROGLO, Gagauziya çiftçilik bakanı: «Gelirlär, angılarını kurum çalışmak uurunda kabledecek verilän koşullar için, avtonomiyanın büdjetinä gideceklär. O paraları, angılarını «AT PROLİN» yıl…

Çiftçilik bakannıında haberledilär güzlüklerin durumu için geçmiş yaamurdan sora

Фото: apkgagauzii.md Avtonomiyada diil çoktan yaamış yaamurlar biraz ilinnettilär güzlüklerin halını hem da nemnettilär topraa kalan ekinnerin ekmesi için. Çiftçilik uurunda durumu için bu günä annattı Gagauz radiosunda Gagauziyanın Çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo. Geçmiş aftasonu yaamurlar ilinnettilär durumu baalı güzlüklärlän, nışannadı Çiftçilik bakannın başı Andrey Dimitroglo. Kış vakıdını biyaz ekinnär ii geçirdilär, bakmayarak ona, ani kaar yaamadı hem yaamur yoktu nekadar lääzım. «Bizim tarlalar diil pek islää, ama diil pek kötü dä. Güzlüklär kışladılar islää, yaamurlar hem kaar pek yoktu, ama büün göreriz, ani onnar eşererlär», — söledi Andrey Dimitroglo. Büünkü gün kırlarda ekerlär ekinnerin 2 gruppasını, başarılȇr kesilmää…