30.09.21 1-Cİ KLASIN ÜÜRENİCİLERİNÄ ADALI YORTU

Sentäbrinin 30-da S. Demirel adına gimnaziyasında «1-ci klasın üürenicilerinä adalı yortu» geçti. Ona üürenicilär üürediciylän bir ay hazırlandılar.

Birinci klasın üürenicileri çalıştılar, ki inandırmaa, ani halizdän «birinci klasın üürenicisi» adını  kazandılar-yortunun kurucusu hazırladı yortuyu hem geçirdi onu.

34 uşak birinci klastan bu gün gimnaziyanın haklı üürenicileri oldular. Üürenicilerin ana-bobaları söleerlän, ani bir ayın içindä onnarın uşakları büüdülär.

Klasın öndercisi bu yıl seftä aldı klası. O üürenicilärlän birerdä eni yolu-bilgi yolunu geçeceklär.

S.Demirel adına gimnaziya-uşak başçasının direktoru üürenicilerä okulun hem yol kurallarını açıkladı.

Yortulu oluşta hepsi üürenicilerä baaşışlar verildilär. Birinci klasın üürenicilerin okul yaşaması enez çekeder.  Onnarı bekleer dünnenin bilgi yolları, angısına adımnȇȇrlar dostlarınnan, üüredicilerinnän hem ana-bobalarınnan.
Источник grt.md
578

İlgili statyalar

Suleyman Demirel adına gimnaziya – uşak başçası Komratta kutladı 5-ci yıldönümü

Hederlez ayın 25-dä Komrat muniţipiyasının S .Demirel adına gimnaziya — uşak başçası nışannadı beşinci yıldönümünü. Bakmadaan, ani geşti sade beş yıl, Komrat muniţipiyasının Suleyman Demirel adına uşak başçasını başardı çok uşak. Her  yıl üürenmäk kurumu hazırlȇȇr onnarı okula. Terbiyedilennerin sayısı da zeedelener. “Uşaklar-bizim çiçeklerimiz. Biz onnarı severiz, baaşlȇrız onnara gözellii. Seviniz onnarı, da cuvap olacek hep ölä sevgi onnarın tarafından,” — nışannadı S. Demirel  adına gimnaziya — uşak başçasının başı Olga Tabakar. «Erlem, okulda varsa maasus yortular, uşak başçasında her ay bizdä yortu. Gelin bizä erlem çanınız istärsedi sevinmelik», — söledi o. Komrat dolayın başı İvan Topal nışannadı, ani üürenmäk…

Bakannık Komitetinä musaafirlää Kongazdan üürenicilär geldilär

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kabletti Kongaz küüyünün Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini Bakannık Komitetinä musaafirlää. Bakannık komitetinä ekskursiyaya Varvara Topal adına gimnazıyasının birinci klasın üürenicilerini İrina Vlah taa çiçek ayında teklif ettiydi. Ozaman o bu klasta geçirilän açık urokta bulunduydu. Başkan nışannadı, ani bu klasın üürenicileri pek islää bilerlär gagauz dilini hem şükür etti bu iş için uşakların üüredicilerini. “Bän onnarlan tanıştım apreldä bulunarak onnarın urokta. Ozaman pek sevindim. Açan sän görersin nesoy gözäl lafederlär gagauz dilindä bizim uşaklarımız, ozaman annȇȇrsın, ani bizim dilimiz var, gözäl, hem onu bizim uşaklarımız bilerlär hem severlär”, — söledi başkan. Birinci klassın…

Dm.Karaçoban adına liţeyin üürenicileri bir günä üüredici oldular

Komrat kasabasının  D.Karaçoban adına liţeyin üürenicilerinä verildi kolaylk bütün gün geçirmää urokları üüredicilerin erinä. Bölä iniţiativaylan çıktılar okulun büük klasların üürenicileri. Bu günün baş neeti topluydu onda, ani vermää kolaylık üürenicilerä duymaa üüredicilik işin cuvapçılıını hem taa annayışlı üüredicilerä dooru kendilerini götürmää.  YANA, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän pek sevdim bölä dersleri, onnar vererlär bizä kolaylık ilerletmää bilgilerimizi. Yardım ederlär bizä annamaa üüredici zanaatını derindän». Büük klasların üürenicileri büük dikkatlıklan kendilerini üüredicilik uurunda denedilär. Çoyu, sevip urokları geçirmää, gelecektä bu zanaatlan balamaa kendilerini isteerlär. ALEKSANDRA KARAYANİ, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän denedim kendimi büün…

Genel gagauz dilindä diktantın çıkışları belli oldular

Çiçek ayın 20-dä avtonomiyada 500-dän zeedä kişi birleşik gagauz dilindä diktantına katıldılar. Bu yarışmayı Üüretim bakannıı hem M.V.Maruneviç aadına bilim — aaraştırmak merkezi birliktä hazırlȇȇrlar hem geçirerlär. Bu yıl bu olay “Ana dili” yortusuna hem anılmış gagauz yazıcısının, dramaturgun, folklorcunun, bilimcinin D. Tanasoglunun 100-cü yıldönümünä adalıydı. Yarışmanın çıkışlarını hederlez ayın 27-sindä açıkladılar. “Gagauz dilimiz anamızın südünnän geler. Gagauz dilimiz bizim geleceemiz. Gagauz dili olmasa gagauzlar hiçbir zaman kalamayacȇklar bu dünnedä. Şükür ederim herbirini, kim katıldı bu akţiyaya. Düşünerim, ani önümüzdeki yılda pay alacȇk taa da çok kişi. Yaşasın Ana dilimiz!”, — danıştı diktantı yazannara M.V.Maruneviç adına bilim — aaraştırmak merkezin…

Tülüküü hem Valkaneş liţeylerindä Gagauz Avtonomiyasının 28 yıldönümünä baalı olaylar geçti

«Gagauz Erinin maasuz statusu» için kanonun kabledilmesinin 28-ci  yıldönümünnä adalı yortu olayları Tülüküüyünün Saveliy Ȇkonomov adına liţeyindä  hem  Valkaneş  kasabasının Arsentiy Doljnenko adına liţeyindä geçtilär. Üürenicilär  üüredicilerinnän barabar yortu  konţerdi  hazırladılar  hem geçirdilär. Gagauz türkülerini çaldılar, adetlärlän baalı gösterileri yaptılar, şiirleri okudular. Gagauziya başkanı İrina Vlah şükür etti uşakları hazırlanmalkarı için. Avtonomiya başı nışannadı, nekadar gözäl gençlär gagauz dilindä  lafederlär. Kıran ayın 20-dä Valkaneş kasabasının A.Doljnenko  liţeyindä  dä  yortu  oluş geçti. Üüretim kurumun üürenicileri gagauzların kulturasını  açıklayan artistik sayılarını hazırladılar. Kıran ayın çeketmesindän  hepsi  üüretim kurumnarında  geçiriler  olaylar  adalı  Gagauziyanın 29-ci  yıldönümünä, haberledi Gagauziya üüretim bakanı Natalya Kristeva. «Haliz duyulȇr,…