28 09 21 UŞAKLARIN VAKŢİNAŢİYASI ÖNEMLİ
Источник grt.md
722

İlgili statyalar

Ușakların hakları lääzım korunsun

Gagauziyada işleer bir sıra kurum, angıarı lääzım korusunnar uşakların haklarını. Açıklayarak temaları, angıları baalı uşakların zorlanmasınnan, ilkin lääzım esaba almaa onnarın haklarını, haberledi Uşakların zorlanmasınnan güreşmäk merkezin temsilcisi Rodika Koreţki-Mokanu. «Açıklamaa bu problemayı lääzım. Bu önemli bir proekt. Bizä önemli, ki bu soruş çözülsün taa daa hızlı, izmetlär lääzım bu soruşlara  taa da  hızlı cuvap etsinnär. Lääzım herkez uşak kabletsin yardımı hem  onun için lääzımnı koşullar olsun». Komradın primarı Sergey Anastasov nışannadı, ani Komratta uşakların haklarını korumak  komissiyası var. “Bizdä primariyada  bölä komissiya var. Orayı girerlär soţiyal bakannıktan, poliţiyadan uzmannar. Bu problema çözüler. Biz işleriz barabar». Uşakların haklarını çalışȇrlar korumaa…