28 09 21 TEMİZ SU BİZİM SAALIKLI GELECEEMİZ
Источник grt.md
690

İlgili statyalar

Kıpçak küüyün uşak başçalarında koyuldu su filtraları

Kıpçak küüyün dört uşak başçasının imekleri hazırlamak odasında suyu paklamak sistemasını koydular. Proektä primariyanın büdjetindän yakın 300 bin ley harcandı. Suyu temizlemäk sistemaları Kıpçak küüyün 4 uşak başçasında 600 uşaa hem soţial merkezindä insannara pak içmäk suyunu verecek. «Uşak başçalarında suyu paklamak için maasuz tedarıklar koyuldular. Herbir imäk yapmak odasında suyu temizlemäk filtrası baalandı. Çalışannarın şindi var kolaylıı kaliteli suylan uşaklara imäk yapmaa», — söledi suyu temizlemäk sistemalarını baalayan uzman İgor Delibaltov. Uşakların anaları sevindilär bu haberä. «Uşaklarımız şindi pak suyu imektä dä, içmektä dä kullanȇrlar. Uşaklarımız-geleceemiz, biz kahırlanȇrız onnarın saalıkları için».   «Sevinerim, ani suyu uşak başçasında temizleerlär. Şindi…

Vladislav Marinov muzeylerin paalılıı için: „İstoriyasız gelecek olmayacek”

Her yıl  Hederlez ayın 18-dä muzey zaamitçileri kendi zanaat yortusunu nışannȇrlar. Komrat regional  istoriya muzeyı  avtonomiyada yaşayan halkların istoriya hem kultura adetlerini  koruyȇr. Neçin bizim zenginnilekleri lääzım korumaa hem toplamaa, annattı muzeyın başı Vladislav Marinov. «Müzeyi korumaa — o bizä pek önemli bir iş. Biz üüreneriz hem toplȇȇriz her bir informaţiyayı istiriya için. İşimizi ilerlederiz. Bizim uşaklarımız pek meraklanȇrlar hem beenerlär bizä gelmää. İstoriyasız yok geleceemiz», — annattı o. Büün  muzeydä 16 bindän  zeedä eksponat  var. «Bizdä var  evelki eksponatlar – pala, yorgan, peşkir, çiiz. Çok yıllar insannar savaşardılar da toplardılar bu eksponatları. Bizim milli gıimnerimiz pek meraklı. Bizdä taa…

Kipçakta küçük yaşayannara Uşakları  korumak  günündä yaptılar türlü olayları

Uşakları  Korumak  gününä  Kıpçak  küüyündä  kuruldu  türlü  şen programmalar. Uşaklar  kablettilär  unudulmaz emoţiyaları. Uşakların  yortulu  günündä  bulundu  bizim korrespondentımız  Oleg Duloglo. Uşakları korumak gününü beener hem bekleer  herbir  uşak, bu  gün  hepsi onnarın  yanında, bütün sevgi onnara. Uşakların içi doluydu duygularlan, şenniklän, sevgiylän.  «Bän çok sevindim, ani çeketti  bölä olay. Bän pek beendim  oyunu, ani çatıynan döndürmää. Beenerim, ani hepsi kayıl oldu atlamaa,  bän pek sevindim bu olaya».   «Bu gün hepsi lääzım  korusun uşakları. Burada türlü olaylar geçer. Mamular lääzım  büün  hepsini  bizä braksınnar, neçinki bu bizim  günümüz. Bän pek  beenerim kendi anamı hem bobamı».   «Pek şenim, pek beendim …

Geleceemiz gençlerdä

Çadır regional bolniţasında yakın bir yıl şansora genç doktor-hirurg işleer. Neylän  baalı onun  işi,annadȇr İrina Karaman . Hirurg-bu pek cuvapçı bir zanaat,ama uşaklarları ilaçlamaa –ta da cuvaplı. Bölä  doktor Komrat regional bolniţasında işleer. ÜLİÄ PRİNKU uşak hirurgu: — «Bän burada buldum  -ne  istedim bütün yaşamamda olsun.Burada her bir insan-büük üreklän. Hem bu beni pek sevindirer». Üliä çizgiledi ,ani  islä  gider ,açan yardım ederlär kollegalar da ÜLİÄ PRİNKU uşak hirurgu: — «Açan var islä insannar ,islä kollegalar hem hepsi yardım ederlär biri birinä-ozaman iş sade fayda  getirer hepsinä. Hepsi gider sporlu». Üliä  çizgiledi,ani pek beener kendi zanaatını. ÜLİÄ PRİNKU uşak hirurgu:…