24.09.21 MERKEZ SEÇİM KOMİSİYASININ SIRADAKI OTURUŞU (VİDEO)
Источник grt.md
630

İlgili statyalar

Merkez seçim komisiyasının bücetı iisildi

Gagauziya bücetında 2022 yılına  avtonomiyanın Bakannık komiteti belli etti 1 million 334 dört bin ley Merkez Seçim komisiyasına. Ama Halk topluşun deputatları  braktılar onun işinä 900 bin ley. Onnar nışannȇȇrlar, ani harçları lääzım iisiltmää. GHT viţe-spikeri Aleksandr Tarnavskiy  açıkladı başka bakışı GRT kanalında “Обсуждаем вместе” programasında. Merkez Seçim komisiyasının harçlarını  deputatlar  azalttılar 60 proţendä. Bunu haberledi  GHT başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy. Bölä kararı deputatlar kablettilär, açan bakardılar 2022 yılına bücetını. Bu sebepä görä Merkez Seçim komisiyasının çalışannarın çoyu kazanç parasız kaldılar, nışannadı viţe-spiker Aleksandr Tarnavskiy.  ALEKSANDR TARNAVSKİY  GHT viţe-spikerı : — «Biz yannış yaptık Merkez Seçim komisiyasının bucetindä, bu diil…

17 09 21 MERKEZ SEÇİM KOMSİYASI HAZIR SEÇİMNERÄ

Ceviz ayın 19-da avtonomiyada geçecieklär seçimnar Gagauziyanın Halk Topluşuna. Onnarda pay alacêk 123 kandidat. Gagauziyanın merkez seçim komissiyasının hazırlık durumu için annattı komisiyanın başı  Yana Kovalenko. Bületennär GHTopluşuna seçimneri için artık tiparlandılar, ceviz ayın 18 –dä onnarı daadacêklar avtonomiyanın hepsi seçim bürolarına. Toplu sayıda hazırlandı 116 086 bülleten. «Bületennär tiparlandılar Gagauziyada ofițial olan dillerdä: gagauz dilindä – 3 966 parça, devlet dilindä — 3 073 parça, hem rus dilindä  -109 047 parça», — haberledi Gagauziyanın MSK başı Yana Kovalenko. Seçim büroları çekedeceklär kendi işini Pazar günü saat 7 – dan sabalen  sat 9 –za kadar avşama. GH Topluşuna seçimnerin geçirilmesini 47 gözledici izleyecek, ölä…

GHT seçimnereri – 122 kandidata yol açık

Umut ederiz, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da genä dä Gagauziya Halk Topluşuna eni seçimnär olacek da Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) geçän 132 kandidattan 122-si onnara katılacek. Nicä açıkladı MSK bu 122 kandidattan 21-ri Komunistlär hem soțialistlär blokundan, 2-si – PACE partiyasından, kalan 99 deputat ta, sözdä, baamsız. Herliim bakarsak seçim bölümnerinä göra: ozaman göreriz, ani Gagauziya Halk Topluşunda depuat olmaa en çok isteerlär komratlılar: Komrat № 1 seçim bölümündä – 7 kandidat; Komrat № 4 s.b. – 7 kandidat; Ütülü küüyün № 20 s.b. – 6 kandidat. Kalan çoyu seçim bölümünerindä 3-4-där kandidat var. İkişär kandidat 6 seçim bölümündä…