23 09 21 KIRK YILLIK İNŞAATÇİ YOLU

GRT kanalı ileri dooru annader Gagauziaynın büük yaşta insannarın ecelleri için, angıları çök zaamet koydular ana tarafının ileremesi için. Komradın yaşayanı Mihail Dmitrieviç Kendigelän, angısı 44 yıl sıravardı inşaatçılıkan zanaatlanmış.

Mihail Dmitrieviç Kendigelän 1937-ci yılda çiftçi aylesindä duumuş. Sevgiyi topraa, işä bobasından taa küçüklüündän  çekmiş.

«Bobamın damarlarında bu sevgi vardı. Bän büüdüm toprakta. 12 yaşımadan bir dä gün dinnenmedim. Bobam bana sede söläärdi, al öküzü yada beygiri da yapa onu yada te bunu. Bu bana deyni bir kanondu. Büük vaarlıımız vardı. 2 öküz, 2 inek, 4 beygir, ama nekadar koyun hiç aklımda da tutmȇȇrım», — annadêr Mihail Dmitrieviç.

Mihail Dmitrieviç Komradın 1-çi şkolasını başarmış. Delikannıykana akrobatikaylan zanaatlanıp, üüsek uurları türlü yarışmaklarda gösterärmiş. Şkolayı başardıktan sora tehnikuma inşaatçılaa üürenmää girer. Ozamandan da başlȇȇr onun yolu bina düzmesi uurunda.

«Geldim burayı da girdim mej kolhoz stroya işlemää. Yolladılar beni prorab gibi Başkaliyaya, Ferapontevkaya hem Başküüyünä. Bizim ilk binamız 15000-nik domuz ferması oldu. Ozaman o en büük ferma olduydu. Biz ozaman sade kolhoz binalarını düzärdik.  Düzdüm korovnikleri Leova hem Kaul dolaylarında da. Kaulda düzdüm devletin üülen tarafının en büük keramzit fabrikasını. Bu altın bir vakıttı», — getirer aklına pensioner.

Bakmayarak ona, ani Mihail Dmitrieviç geçä-gündüz işläärdi, bu sevgiyi işä o terbietti kendi uşaklarında da. Büük sıçaklıklan canında o annadȇr kendi karısı için, angısınınnan 50 yıldan zeedä yaşadı.

«50 yıl hen iki buçuk ay. Pek islää yaşadık. Şindi bölä aylelär yok. Bilmedik ne o şamata, baarışmak, ses kaldırmak- bunnar bizdä yoktular. Nesoy bän gördüm bobamdan, ölä dä benim ayläm oldu. Sayȇrım, ani bendän kısmetli yoktu», — annattı o.

İnşaatçılık uurunda ii başarılar için Mihail Dmitrieviçä «otliçnik mejkolhozstroya» ödülü verildi. Onun izmeti bu uurda türlü başka ödüllärlän da nışannandı, onnarın arasından ama en büük ödül, o Moldovanın üülen tarafında yaşayan insannarın şükürlük lafları Mihail Dmitrieviçlän kaldırılmış binalar için.

Источник grt.md

İlgili statyalar

09 09 21 MİHAİL ÇAKİR – GAGAUZ HALKIN APOSTOLU

Ceviz ayın 8 — dä  77 yıl geeri  geçindi gagauz aydınadıcısı  protoierey Mihail Çakir. Bu büük kayıplıktı diil sade moldovanın cümnesinä deyni,  ama gagauz halkına da.  Onun  anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetindä  geçirildi bilim-praktik konferenţıyası «Tarih ecellerin birlii». Mihail Çakirin anmak günündä Moldovanın Devlet Universitetin klisesindä geçti slujba onun adına. Gagauz aydınnadıcısı  bu klisedä  işledi 35 yıl. Din izmetçileri, angıları büün ilerlederlär onun işini, sölerlär, ani o braktı büük zenginnik nicä din tarafından, ölä da başka bölümnerdä. «Biz bulunȇrız o  vakıtta, açan biz savaşȇrız enidän kaldırmaa bizim kulturayi, istoriya zenginniklerini. Bizim büük zenginiimiz, bu bölä insan, nicä Mihail Çakir. Da…

Büün Mihail ÇAKİRin duuma günü

Büün Ciçek ayın (aprel) 27-dä gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän 159 yıl tamamnanêr. Te ne yazdılar Mihail ÇAKİR için Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO (21.12.1913 – 29.07.1993) hem Akademik Todur ZANET: Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazıldıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa,…

Video: Gagauz yazıcısı Konstantin Kurdoglo ödüllendi Respublika ordenınnan

Canavar ayın 15 – dä prezident Maya Sandu imzaladı kararı ödüllemää Moldova devletin 30 yaşayanını Respublika ordenınnan, angıları “braktılar iz  Moldovanın istoriyasında hem üüselttilär devletin imidjını dünnä uurunda”. Onnarın aaralarında avtonomiyanın yazıcısı, üüredici, Gagauzlar yazıcıların  Birliin baş redaktoru, Baurçu küüyün yaşayanı Konstantın Kurdoglu da.   Konstantin İvanoviç  yazdı 10 — dan zeedä kiyat, angıların arasında Büük Vatan Cengi için hem başka önemli hem meraklı sayfalar için gagauz halkın istoriyasından. Memleketin üüsek ödülü veriler Moldova devletin 30 – cu  yıldönümün baamsızlı için. Источник grt.md

29 09 21 TOMAY KÜÜYÜNDÄ YAPTILAR BİTKİ KÖTÜ YOLU

Tomay küüyündä düzdülär en kötü halda bulunan yolların bitkisini. Sadovaya maalesinin yaşayannarı bu işi bekledilär 5 yıldan zeedä. Sadovaya maalesinin yolundan, aaz buçuk yamurdan sora, ne yayan ne dä transportlan geçmää yoktu nicä. Yolu 50 yıldan zeedä düzmedilär. Bu yıl, primȇriyanın hem devletin yol fondun yardımınnan problema çözüldü. «Yollar, angıları bulunȇrlar dik erlerdä, herzaman bu bayırlardan su geler, da yolda ne var, hepsini aşaa alȇr. Bölä yollar çok dayanmȇrlar. Açan başladık işlemää, çaardık proektantı, angısı aldı esaba bu maalenin bayırda bulunmasını, ki taa aaz su yola dooru aksın», — Tomay küüyünün primarı Födor Topçu. Bütündän yolun düzülmesi için arcandı 800…

IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları” Komratta oldu

Çiçek ayın (aprel) 19-da Komrat regional resim Galereyasında oldu artık IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları”, ani bu yıl adandı gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma gününün 160-cı yıldönümünä. “Mihail ÇAKİR okumakları”nı, Moldova Mitropolitı VLADİMİRın  ii sözlemesinnän, Gagauziya İspolkomu hem Kaullan Komrat Eparhiyasının arkalanmasınnan, ortak hazırladılar Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma merkezi hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası. “Mihail ÇAKİR okumakları”nın açılışını yaptı Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA. Sora bilim Merkezin zaametçisi Vitaliy BOYKOV tanıştırdı okumaklara gelenneri o gözäl sergiylän, ani pek derindän açıklêêr Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin…


İnsannarın cuvapları: