23 08 21 BEREKEDİN İLK ÇIKIŞLARI
Источник grt.md
431

İlgili statyalar

22 09 21 SEÇİMNERİN ÇIKIŞLARI

Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası kendi sıradakı oturuşunda baktı kandidatlardan kabledilmiş aalaşmakları. Hep ölä açıklandı seçimnerin günü o dolaylarda, angılarında  ikinci tur olacêk, hem o dolaylarda, neredä az insan seçimnerä çıktı.  Gagauziyanın MSK oturuşunda 13 soruş bakıldı. Nışannandı, ani 18 seçim dolayında deputatlar ilk turdan seçildilär. 11 seçim dolayında seçimnerä genel sayıdan 3-cü payı da seçimnerä çıkmadı. «Komradın 2-ci seçim dolayında -32,4%,3-cü dolayda 26, 4%, Valkaneşin 10-cu dolayında 20,7%, Beşalmanın 13-cü dolayında 29,1%, Kongazın 27-ci dolayında -24% hem Kongazın 28-ci dolayında 29,8%», — açıkladı MSK başı Yana Kovalenko. Alarak bunu esaba, HT seçimnerinin 2-ci turu canavar ayın 3-dä geçecek. «Seçimnerinin 2-ci…

Gagauziyada toprakların elektron kartası yapıldı

KDU agrar fakultetin uzmanarı işlettilär Gagauziyanın topraklarının elektron interaktiv kartasını. Proekt doorudulu Gagauziyanın çiftçilik bölümün ilerlemesinä. Çiftçilik uurunda geoinformaţiya tehnologiyaların kullanması proekti gerçeklendi KDU uzmannarınnan. Bu iş için yapıldılar maasuz kurslar Gagauziyanın topraklarının elektron kartasını yapmak için. Bu iştä yardımcı oldular dronnar. Onnarın yardımınnan aaraştırıldı 100 ektardan zeedä toprak. “Biz bu proekti kazandık KDU innovaţiya merkezin yardımınnan. Biz üürendik nesoy yapmaa kırların elektron sistemasını. En ilkin yapılȇrlar elektron kartalar, sora da bu kartalara koyulȇr informaţiya meraları durumu için”, — açıkladı KDU agrar fakultetinin başı Sergey Kara. Bu karta verecek kolaylık plannamaa ekilän büüyüm çeşitlerini hem gelecek berekedin sayısını. “Bizim var…

01 10 21 «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA» PROEKTİN ÇIKIŞLARI

Gagauziyanın üüretim baş bakannıın önemli taraflarının birisi — uşakları İT zanaantarın kabletmesinä hazırlamaa. Bu neetlän Gagauziya katıldı «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  progamasına. «TEKWİLL HERBİR ŞKOLADA»  programanın yardımınnan 2021-2022 ci üürenmäk yılında binnärlän üürenici bütün devlettä üürenäbileceklär İT tehnologiyalarınnan baalı zannatları. Gerçeklemää deyni bu neetleri, programada avtonomiyanın üüredicileri aktiv pay aldılar. «Sayȇrım ani bu pek önemli bir proekt. Bakarak proţentlerä, Gagauziyada taa çok üürenmäk kurumu programaya katıldılar, nekadar Moldovada. Burayı girdilär bizim en aktiv üüredicilerimiz informatika uurunda. Onnar çok eni kendilerinä deyni üürendilär.  Veb dizayn, sayt kurulması, mobil kolaylıkları, elektron intellekt- hepsini bunnarı onnar veräbileceklär bizim uşaklarımıza da.  İsteerim sölemää, ani ceviz…