21 09 21 KÜÇÜK PANIYA YORTUSU
Источник grt.md
206

İlgili statyalar

Gagauziyada Hederlez yortusu bakılêr

Evelki adetlerä görä, Hederlez ayın (may) 6-da Hederlez yortusu bakılêr. Hederlez yortusu gagauzlarda, “Canavar yortuları”nnan hem “Kasım” yortusunnan bilä, sayılêr dedelerdän kalma en büük hem çok maanalı milli yortulardan birisi. Pandemiya dedikleri salgına görä, yortu ölä geniş hem tantanalı, nicä 2019-cu yılda bakılmadı: https://anasozu.com/hederlez-yortusunu-hederlez-ayin-may-6-si-erina-5-da-baktilar/. Açıklanan haberlerä görä, Gagauziya Başkankasının emirinä görä, büün bu yortu  2019-cu yılından taa da beter bakılacek. Gagauziyada kuvettä bulunannar Hederlez yortusunu Çadır kasabasının “At-prolin” tamazlık at fermasının ipodromunda bakaceklarr. Hederlez yortusununda yapılacek at yarışmaları, güreş, el ustaların sergileri, gagauz milli imekleri konkursu, gagauzların istoriyası için teatrulu gösteri. Источник anasozu.com

Hristiyannar bakêrlar Küçük Paskelleyi (Ölülerin Paskellesini)

Hristiyan adetlerinä görä, Paskellä yortusundan sekiz gün geçtiktän sora, dokuzuncu gündä, bakılêr Küçük Paskellä ya da, nicä insan arasında deniler – Ölülerin Paskellesi. Raametli olan yakınnarına büük saygı göstermää deyni, bu gündä insannar savaşêêrlar mezarlarına gitmää dä o yakınnarını hem senselelerini anmaa. Источник anasozu.com