2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da Gagauziya Başkanı seçimneri olacek – kandidatlar 8 var

Çiçek ayın (aprel) 30-da, Gagauziyada olacek Gagauziya Başkanı seçimneri. Bu seçimnerä, kandidat olarak, 8 kişi etişti: 7-si – adam kulluundan, 1-si dä – karı kulluundan.

Tiparlêêrız onnarın adlarını o sıraya görä, nicä Gagauziyanın Merkez seçim komisiyası onnara registrațiya yaptı:

1. Nikolay DUDOGLU (baamsız kandidat, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı, Moldova demokrat partiyasının eski azası);

2. Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Valkaneş kasabasından Gagauziya Halk Topluşun eski deputatı);

3. Mihail FORMUZAL (baamsız kandidat, iki dönem Gagauziya başkanı oldu);

4. Viktor PETROV (Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı, Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı);

5. Dimitriy KROYTOR (baamsız kandidat, 2002-ci yılda, gagauz halkına izmetini Şveyțariyada büükelçilik kreslosuna diiştirän Başkan);

6. Sergey ÇERNEV (baamsız kandidat, Valkaneş kasabasından Gagauziya Halk Topluşun eski deputatı);

7. Evgeniya GUȚUL (Moldova “Şor” partiyasından kandidat);

8. Sergey ÇİMPOEŞ (baamsız kandidat, Tomay küüyündän Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı).

Not. Gagauziya Başkanı seçimneri olsun deyni pazara seçim sandıklarına lääzım çıksın seçimcilerdän 50% + 1 kişi. Herliim bu olmazsa, ozaman Gagauziya başkannıına bütün hazırlanma proțedurası enidän başlasın lääzım.

Herliim bu olarsa da ilk turda kandidatların birisi 50% + 1 oy kazanamazsa, ozaman iki aftadan sora 2-ci tur olacek, neredä kandidat olaceklar 1-ci turda en çok oy alan iki kişi.
Источник anasozu.com
168

İlgili statyalar

Başkannaa soțialistlär iki erdän urêrlar: hem Valkaneştän, hem Komrattan

Büünkü gündä, Gagauziya Başkanı olmaa deyni, edi kişi istediini açıkladılar: Nikolay DUDOGLU, Grigoriy UZUN, Sergey ÇİMPOEŞ, Sergey ÇERNEV, Mihail FORMUZAL, Dimitriy KROYTOR hem Viktor PETROV. Kendilerini baamsız gösterän pek meraklı hem tekir bir kumpaniya: Nikolay DUDOGLU (Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı, Moldova demokrat partiyasının eski azası), Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının eski azası), Sergey ÇİMPOEŞ (Tomay küüyündän Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı), Sergey ÇERNEV (Valkaneş kasabasından Gagauziya Halk Topluşun eski deputatı), Mihail FORMUZAL (iki dönem Gagauziya başkanı), Dimitriy KROYTOR (2002-ci yılda, gagauz halkına izmetini Şveyțariyada büükelçilik kreslosuna diiştirän Başkan), Viktor PETROV (Komrat kasabasından Gagauziya Halk Topluşun şindiki deputatı).…

Para hem partiyalar büük iş: Gagauziya başkan seçimnerin birinci turun ön sonuçları

Çiçek ayın (aprel) 30-da, Gagauziyada geçti Gagauziya Başkanı seçimnerinin 1-ci turu, neredä, Gagauziya Merkez seçim komisiyasının açıklamasına görä, pay aldı hepsi seçimcilerin 57,8% – 57 bin 019 kişi. Gagauziya Merkez seçim komisiyasının ön açıklamalarına görä Gagauziya Başkanı seçimnerinin 1-ci turunda ilk iki eri aldılar: 1. Moldova “Şor” partiyasından kandidatı Evgeniya GUȚUL – 26,5%  (14 bin 890 oy). 2. Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı Grigoriy UZUN – 26,4% (14 bin 844 oy). Kalan kandidatlar bukadar kazandılar: – Viktor PETROV – 16,2% (9 bin 132 oy). – Dimitriy KROYTOR – 10,4% (5 bin 825 oy). – Nikolay DUDOGLU – 9,0% (5 bin 59…

GHT seçimnereri – 122 kandidata yol açık

Umut ederiz, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da genä dä Gagauziya Halk Topluşuna eni seçimnär olacek da Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) geçän 132 kandidattan 122-si onnara katılacek. Nicä açıkladı MSK bu 122 kandidattan 21-ri Komunistlär hem soțialistlär blokundan, 2-si – PACE partiyasından, kalan 99 deputat ta, sözdä, baamsız. Herliim bakarsak seçim bölümnerinä göra: ozaman göreriz, ani Gagauziya Halk Topluşunda depuat olmaa en çok isteerlär komratlılar: Komrat № 1 seçim bölümündä – 7 kandidat; Komrat № 4 s.b. – 7 kandidat; Ütülü küüyün № 20 s.b. – 6 kandidat. Kalan çoyu seçim bölümünerindä 3-4-där kandidat var. İkişär kandidat 6 seçim bölümündä…

Bakalım, bu kerä Kişinev Gagauziyaya Başkan kimi koyacek?

Gagauziya Halk Topluşu kararına görä Gagauziya Başkanı seçimnerin 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da yapılmasına Baba Marta ayın 1-dä start verildi. Baba Marta ayın 1-dän beeri Gagauziya Merkez Seçim Komisiyası (MSK) başladı kabletmää Gagauziya Başkanı olmaa isteyennerä arka olmak inițiativa grupaların dokumentlerini. Bu uurda ilk dokumentleri verdilär Nikolay DUDOGLU (Moldova demokrat partiyasının eki azası) hem Grigoriy UZUN (Moldova soțialistlär partiyasının eki azası). Bu iki adam da şindi, maamilä surat, kendilerini baamsız olduklarını açıkladılar. Nicä bildirdi Gagauziya Merkez Seçim Komisiyanın (MSK) başı Yana KOVALENKO, “registrațiya yapıldıktan sora, inițiativa grupaları lääzım olacek toplasınnar, en azdan 9 küüdän hem kasabadan, 1500-2000 arası geçerli…

Allahım, Panayıyacıım, taa biri isteer…

Baba Marta ayın 22-dän, 2023 yılın Çiçek ayın (aprel) 30-da olacek Gagauziya Başkanı seçimnerindä Başkannaa kandidat olmaa adam kulluundan 7 kişi vardı. Ama şindi dengä bozuldu – araya bir da karı girmää isteer. Baba Marta ayın 22-dä, Gagauziya Başkannıına kandidatlaa danışmak zamanı ternin yollanmasına taman bir afta kaldıynan, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyana (MSK) Gagauziya Başkannıına kandidat olmaa deyni imza toplamak inițiativa grupalarına registrațiya yapmaa danıştı “Şor” partiyasının adından büünkü günädän birerdä işidilmeyän insan – Evgeniya GUȚUL (yurist). Belli, ani bu danışmak sadece bir piar işi, ama neçin olmasın – bekim bu iş Evgeniya GUȚULun gelecää atlama köprüsünün temelinä ilk taş…