2020-ci yıldan beeri orta asirlerin oyuncakları geeri döndülär

2020-ci yıldan beeri orta asirlerin oyuncakları geeri döndülär

– Kırandan gebermäk;

– Dinsizleri koolamak;

– Politika oponentlarını ezmäk;

– Kimi sa parçalamak;

– Manastırlara baskı yapmak…
Источник anasozu.com
258

İlgili statyalar

ATATÜRK bibliotekasında Nataliya VORNİKOVAnın resim hem kukla sergisi

Küçük ayın (fevral) 18-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı Çadır kasabasından resimciykanın Nataliya VORNİKOVAnın resim sergisi. Nataliya VORNİKOVA geniştän biliner Gagauziyada 2008-ci yıldan beeri, açan Canabisi başladı katılmaa Gagauziyada hem dünnäda olan resim sergilerinä. Büünkü günädän pay aldı 15 resim sergisindä. Tanınêr resimciyka uşaklar için kiyatları resimnemäk tarafından da. Artık 5 kiyada resim yaptı. Bundan kaarä onuntaa bir meraklı marfeti dä var – kukla yapmak hem onnarı donaklamak. Komrat ATATÜRK bibliotekasında sergisinä o kendi kuklalarını da getirdi. Nataliya VORNİKOVA 2004-cü yıldan beeri Çadır D. Eräbakan adına uşak resimcilik şkolasında işleer, 2020-ci yıldan da bu şkolanın direktoru. Источник anasozu.com

ATATÜRK bibliotekasında Nataliya VORNİKOVAnın resim hem kukla sergisi

Küçük ayın (fevral) 18-dä Komrat ATATÜRK bibliotekasında açıldı Çadır kasabasından resimciykanın Nataliya VORNİKOVAnın resim sergisi. Nataliya VORNİKOVA geniştän biliner Gagauziyada 2008-ci yıldan beeri, açan Canabisi başladı katılmaa Gagauziyada hem dünnäda olan resim sergilerinä. Büünkü günädän pay aldı 15 resim sergisindä. Tanınêr resimciyka uşaklar için kiyatları resimnemäk tarafından da. Artık 5 kiyada resim yaptı. Bundan kaarä onuntaa bir meraklı marfeti dä var – kukla yapmak hem onnarı donaklamak. Komrat ATATÜRK bibliotekasında sergisinä o kendi kuklalarını da getirdi. Nataliya VORNİKOVA 2004-cü yıldan beeri Çadır D. Eräbakan adına uşak resimcilik şkolasında işleer, 2020-ci yıldan da bu şkolanın direktoru. Источник anasozu.com

Brä, taa ilk aftadan emini ezmäk, baskı hem zakona saygısızlık!

Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL emin etti gündän beeri Gagauziyada sular biraz durulmaa başladıydı, ama Orak ayın(iyül) 27-dä, açan Gagauziyanın binasının önündä, Gagauziyanın Başkankasının erinä, neçin sä Moldovada zapa altında bulunan “Şor” politika partiyasının başı İlan ŞOR Gagauziya İspolkomuna kandidatların adlarını açıkladı, belli oldu, ki zakonsuzluk işlär başlêêr. Orak ayın(iyül) 28-dä Gagauziya Halk Topluşu (GHT) sıradakı oturuşuna toplandı. Gagauziyanın zakonuna görä, angılarını saymaa deyni Orak ayın(iyül) 19-da Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL emin etti, Gagauziya Halk Topluşun oturuşlarında lääzım mutlak pay alsın Gagauziyanın Başkanı da. Ama eni Başkanka Halk Topluşun oturuşuna gelmedi. Bunun erinä Canabisinin izininä görä mi, osaydı Moldovada…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-cü yılın Orak ay (iyül) nomerı

Orak ay (iyül) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2023-ci Orak ay (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Halk Topluşun ensesini kıvradabileceklär mı?”, “Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL emin etti”, “Brä, taa ilk aftadan emini ezmäk, baskı, zakona saygısızlık!”, “Türkiyenin 15 Temmuz “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” bakıldı”, “Başkankanın emin vermä sırasına karşı Moldova ilmää sıkmaa başladı”, “Bunnar, tamahlıktan, derimizi da soymaa isteerlär…”, “Bakalım teklif edilennerin kaçı kalacek?”, “TİKA yardımınnan Türkiyedä U-17 güreş çempionatlıına hem Balkan oyunnarına gittilär”, “Srebrenitsa Genoțidın 28-ci yılı İstanbulda anıldı”, “TÜRKSOYun eni Genel sekretar yardımcısı Sayit YUSUF oldu”, “İstanbul “24. Büyükçekmece Festivali” başladı”, “Türkiye karılar milli voleybol…

Umut edildi, ani Gagauziyalan ilgili Parlament grupanın çalışması faydalı meyvalar verecek

Canavar ayın (oktäbri) 25-dä genä toplandı Moldova hem Gagauziya arasında kurulan parlament grupası (ileri – komisiyaydı!) da inceledi Gagauziyaylan ilgili normativ aktları paketını. Normativ aktları paketın içindä vardı “Moldova Parlamentın Reglamentına Gagauziyalan ilgili diiştirmeklär yapmak” Zakon proektı hem “Gagauziyalan ilgili olarak Moldovanın normativ aktları” Zakonuna hem kimi erindeki notmativ aktlara diiştirmeklär yapmak. Bu buluşmak oldu finländiyalı “CMİ – Martti Antisaarı Barış Fondu” (CMI – Martti Antisaarı Pease Foundation) aracılıınnana, ani Şvețiyadan para alıp, artık üç yıl bizdä “Gagauziya avtonomiyasının uurunda instituționallı hem diişmäz dialogta yardım”nı yapêr. Başlayıp 2015-ci yıldan beeri, nicä kuruldu bu Moldova hem Gagauziya arasında parlament grupası, o…