20 09 21 YAŞAYANNAR BEKLEERLÄR İİ TARAFA DİYŞİLMEKLERİ
Источник grt.md
670

İlgili statyalar

04 10 21 GHT SEÇİMNÄR: YAŞAYANNAR BEKLEERLÄR İİ TARAFA DİİŞİLMEKLERİ

Canavar ayın 3-dä Gagauziyada geçtı  Halk Topluşuna seçimnerin ikinci turu.   Regionda çalıştılar 38 seçim bölümü. Angı diişilmekleri bekleerlär yaşayannar bu sıra, annadı A.Terzi. Yaşayannarın taa çoyu sayȇrlar, ani Halk Topluşun eni çarışı lääzım braksın kavgaları bir tarafta da işlemää başlasın. «Yorulduk çekişlerdän hem düüşlerdän, başlasınnar işlemää şansora». «Var şüpäm, ani bu çaarış ta bişey yapmayacêk. İlerdän deputatlar işläärdilär, ama bitki birkaç çaarış sade çekiştilär. Yok umut». «Bekleeriz ki kanonnarlan işlemää başlasınnar, da avtonomiyanın statusunu kaaviletsinnär. Bakannık komiteti hem HT birliktä işlesinnär lääzım». «Umutlanȇrız, ani eni çaarış taa faydalı işleyecek. Geçän çarışta sade kavga vardı. Bän utanacêydım taa bir sıra deputat olmaa bundan sora».…

Yaşayannar Kişinövda mitinga çıktılar

Dinnenmäk günnerindä  MD baş kasabasında geçti miting, angısında yaşayannar açıkladılar kendi diil kayıllıını energetika durumunnan devlettä. Miting toplandı ŞOR partiyanın temsilcilerininnän. 6 buçuk bin insandan zeedä, devletin herbir tarafından toplandılar Kişinövda kendi bakışlarını energetika durumu için açıklamaa.Paaların üüselmesi büün dalgalandırȇr herbir yaşayanı. PAVEL VEREJANU Orhey kasabasının primarı : — “Biz göreriz, ani gazın paası bitki yılda zeedelendi 5 kereyä, 3 kereyä dä paalılandı şavk. Biz göreriz nesoy paalılanȇr ekmek. Biz göreriz, ani Hukumet yapȇr hepsini, ani insan aaçlktan ölmää başlasın”. Mitingta pay aldılar devletin hem yaşlı yaşayannarı,  hem hençlär. KRİSTİAN BOTNARENKO  : — “Sevinerim, ani burada çok genç var. Hepsi…