20 09 21 SEÇİMNERİN ÇIKIŞLARI
Источник grt.md
749

İlgili statyalar

22 09 21 SEÇİMNERİN ÇIKIŞLARI

Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyası kendi sıradakı oturuşunda baktı kandidatlardan kabledilmiş aalaşmakları. Hep ölä açıklandı seçimnerin günü o dolaylarda, angılarında  ikinci tur olacêk, hem o dolaylarda, neredä az insan seçimnerä çıktı.  Gagauziyanın MSK oturuşunda 13 soruş bakıldı. Nışannandı, ani 18 seçim dolayında deputatlar ilk turdan seçildilär. 11 seçim dolayında seçimnerä genel sayıdan 3-cü payı da seçimnerä çıkmadı. «Komradın 2-ci seçim dolayında -32,4%,3-cü dolayda 26, 4%, Valkaneşin 10-cu dolayında 20,7%, Beşalmanın 13-cü dolayında 29,1%, Kongazın 27-ci dolayında -24% hem Kongazın 28-ci dolayında 29,8%», — açıkladı MSK başı Yana Kovalenko. Alarak bunu esaba, HT seçimnerinin 2-ci turu canavar ayın 3-dä geçecek. «Seçimnerinin 2-ci…

Başkan seçimnerin: Gagauziya genä çemberi darttı

Ön açıklamalara görä, Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turunda ensedi Moldova “Şor” partiyasından kandidatı Evgeniya GUȚUL, angısı seçimci seslerinin 52,39% (27 383 oy) aldı. Gagauziya Başkanı seçimnerin II-ci turunda 47,61% (24 886 oy) alan Moldova soțialistlär partiyasının kandidatı Grigoriy UZUN açıkladı hem tanıdı, ani seçimneri tarattı. Источник anasozu.com

Türkiye Prezidentı seçimnerindä ikinci turu olacek

Hederlez ayın 14-dä Türkiyedä olan Prezident hem Parlament (TBMM) baş seçimnerindä, Türkiye Prezidentı seçimnerin ikinci turu olacek. Birinci turda erlär bölä payedildi: Recep Tayyip Erdoğan – 49,51 %; Kemal Kılıçdaroğlu – 44,88 %; Bölecä, Hederlez ayın 14-dä Türkiyedä Prezident seçimnerin II-ci turu olacek. Источник anasozu.com

04 10 21 GÖZLEDİCİLÄR: SEÇİMNERİN İKİNCİ TURU USLU GEÇTİ

«Piligrim—Demo» cümnä topluluun neeti – Halk Topluşuna seçimneri gözletmää. Seçimnerin ikinci turun öncelik çıkışlarını misiyanın temsilcileri Darya Paproţka hem Raşad Şirinov açıkladılar. GHT deputatların ikinci seçim turu uslu durumda geçti, sayȇr «Piligrim-Demo» cümnä topluluun misiyasının başı Darya Paproţka. «MSK-sı kanon zamanını baktı. İkinci turun ilk datası vakıtlan bildirildi, ama sırasız hem vakıdında açıklanmadı, ne seçimnerin geçirilmesini korkunçluk durumuna koydu», — söledi Paproțka. Kandidatlar hem erideki kuvetlerin temsilcileri kanona karşı gitmeklerini seçimnerdä bildirdilär, seçim urnasının kullanmasında, insannara para ödenärdi, yaşamak erleri diiştirilärdi. «Ne baalı seçimnerin geçirilmesinnän, «Piligrim-Demo» belli eder, ani  «insan havezsiz seçimnerä gidärdi». Yakın 1500 seçiciyä eklemäk listelerinä yazdırıldılar», — nışanadı Raşad Şirinov.…