20 09 21 Piligrim-Demo gözletti seçim proţesini
Источник grt.md
250

İlgili statyalar

04 10 21 GÖZLEDİCİLÄR: SEÇİMNERİN İKİNCİ TURU USLU GEÇTİ

«Piligrim—Demo» cümnä topluluun neeti – Halk Topluşuna seçimneri gözletmää. Seçimnerin ikinci turun öncelik çıkışlarını misiyanın temsilcileri Darya Paproţka hem Raşad Şirinov açıkladılar. GHT deputatların ikinci seçim turu uslu durumda geçti, sayȇr «Piligrim-Demo» cümnä topluluun misiyasının başı Darya Paproţka. «MSK-sı kanon zamanını baktı. İkinci turun ilk datası vakıtlan bildirildi, ama sırasız hem vakıdında açıklanmadı, ne seçimnerin geçirilmesini korkunçluk durumuna koydu», — söledi Paproțka. Kandidatlar hem erideki kuvetlerin temsilcileri kanona karşı gitmeklerini seçimnerdä bildirdilär, seçim urnasının kullanmasında, insannara para ödenärdi, yaşamak erleri diiştirilärdi. «Ne baalı seçimnerin geçirilmesinnän, «Piligrim-Demo» belli eder, ani  «insan havezsiz seçimnerä gidärdi». Yakın 1500 seçiciyä eklemäk listelerinä yazdırıldılar», — nışanadı Raşad Şirinov.…

09 09 21 GHT SEÇİMNERİNİ GÖZLETMÄK RAPORU

«Piligrim Demo» cümnä kurumu presa konferenţiyasında temsil etti Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin gözletmäk raporunu.  Gözletmeklär harman ayından ceviz ayın 3-nä kadar yapıldılar. «Piligrim Demo» kurumu seçimneri 2010-cu yıldan beeri gözleder. Bu yıl halklaraarası gözledicilär bakȇrlar seçim organnarın işini hem elektoral dartışmaklarını esaba alȇrlar.  «Piligrim Demo» kurumun öndercisi Daryä Paproţka nışannadı, ani Merkez Seçim Komisiyası sayıya koydu 122 kandidatı HT deputat olması için. «18-zi onnardan karılar, 21 kandidat Komunist hem soţialıst partiyalarının blokundan, 2 kandidat «Stroim Evropu doma»  partiyasından. Kalanı baamsız kandidatlar», — dedi Paproţka. İlk gözletmelerä görä, seçim kampaniyası pek aktiv geçmeer. «Kimi kandidatlar lafederlär yaşayannarlan buluşmaklarda. Kimisi agitaţiya kiyatlarını…

Суд обязал примарию Вулканешт предоставить информацию, запрашиваемую «Пилигрим-Демо»

Суд Комрата удовлетворил требования общественного объединения «Пилигрим-Демо» и обязал примарию Вулканешт предоставить запрошенную информацию. Такое решение было принято судом от 25 августа. 11 января 2021 года общественное объединение «Пилигрим-Демо» направило в адрес примарии Комрат и Вулканешты запросы о предоставлении официальной информации по осуществленным государственным закупкам за 2019-2020 года. В предоставленный Законом РМ № 239 от 13.11.2008 года о доступе к информации срок (15 рабочих дней) вышеуказанные примарии не предоставили запрашиваемую «Пилигрим-Демо» информацию. В связи с отказом примарий предоставить информацию, «Пилигрим-Демо» приняло решение обратиться в административный суд Комрат с исковым заявлением о разрешении спора о доступе к информации, посчитав, что его законные права…

Как направить 2% от своего подоходного налога nokta.md? 

Теперь вы сами распоряжаетесь 2% от своего подоходного налога. Вы можете направить эту сумму на развитие независимого СМИ в Гагаузии, поддержав команду nokta.md!  Сделать это можно, направив 2%  подоходного налога в Общественное объединение PILIGRIM-DEMO.  Что нужно сделать?  Своевременно подать налоговую декларацию (на 2022 год, срок — 30 апреля 2022 года); Оплатить заявленный подоходный налог полностью и в срок (проверьте, есть ли у вас долги по подоходному налогу); Выберите Общественное объединение Piligrim-Demo, которое вы найдете под номером 107 в Списке получателей, и направьте ему 2% (с указанием IDNO 1012620003704). Заполните форму CET 18 (скачать форму). Как можно получить форму декларации о…

GHT seçimnereri – 122 kandidata yol açık

Umut ederiz, ani Ceviz ayın (sentäbri) 19-da genä dä Gagauziya Halk Topluşuna eni seçimnär olacek da Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) geçän 132 kandidattan 122-si onnara katılacek. Nicä açıkladı MSK bu 122 kandidattan 21-ri Komunistlär hem soțialistlär blokundan, 2-si – PACE partiyasından, kalan 99 deputat ta, sözdä, baamsız. Herliim bakarsak seçim bölümnerinä göra: ozaman göreriz, ani Gagauziya Halk Topluşunda depuat olmaa en çok isteerlär komratlılar: Komrat № 1 seçim bölümündä – 7 kandidat; Komrat № 4 s.b. – 7 kandidat; Ütülü küüyün № 20 s.b. – 6 kandidat. Kalan çoyu seçim bölümünerindä 3-4-där kandidat var. İkişär kandidat 6 seçim bölümündä…