20 08 21 KVOTACILARA EKİNİ VERERLÄR
Источник grt.md
399

İlgili statyalar

Gagauziyanın trenerları ustalıını üüseltmäk için sertifikatları kablettilär

Türlü iştä hem zanaatta  her keret lääzım  nesä eni üürenmää da durmamaa erindä. Onun için trenerlara deyni  üç yılda bir keret geçirerlär üürenmäk  kurslarını. 62 terbiedici bütün Gagauziyadan kablettilär sertifikatları kendi iş uurunu kaldırmaa deyni. Bir ayın içindä Gagauziyanın trenerlarına Moldovanın sport universiteti geçirdi  üürenmäk kurslarını. Onnara  hazırladılar  teoriya hem praktika derslerini, annattılar  sınışların geçirmesinin  eni metodlarını, nicä psihologiya tarafından hazırlamaa  sportçuları hem başka önemli işleri. Trenerların laflarına görä , bölä uurda kurslar vererlär kolaylık gitmää vakıtlan  bir uurda da taa üüsek uurda geçirmää  sınışları. Çoyu trenerlar  sayȇrlar, ani nekadar insan yaşȇȇr hep üürener, neçinki şindi zor tutmaa uşakları zalda.…

Gagauzianın yaşayannarı kabledeceklär yardım suuk vakıdı için. Kimä hem neredä onu vererlär?

Avtonomiyanın 2023-cü yılın bücetinä konuldu 30 million ley ki yaşayannara suuk vakıtta yardımı vermää. Bu yıl yardımın verilmesinnän baalı programaya kimi diişilmekleri giriştirdilär. 700 ley bir ayleyä. Bölä para sayısı bakılȇr bir ayleyä. Gagauziya kuvetleri yaptılar bunu ki ȇnergetika krizisin çıkışlarını insan taa ilin geçirsin hem taa çok insanı kaplasın, haberledi Gagauziya saalık bakanı Svetlana Duleva. O urguladı, ani  bu posobiyayi var nasıl kabletsinnär aylelär, angılarında var  pensionerlar. Svetlana Duleva nışannadı, ani hepsi pensionerlarda var hak kabletmää posobiyaları suuk zamanı için. Svetlana Duleva  haberledi, ani 700-zär ley kabledeceklär aylelär, kim respublika uurundan bölä yardımı kabletmeer. Suuk zamanı için 700 ley…

Gagauziyanın başkanı çiftçilärlän buluşup kırlarda bereket için prognozları üürendi

Yakınnarda büük çiftçi kurumnarı bereketin ilk gruppasını toplamaa başaraceklar. Bu yıl ekinnän ekili 34 bin ektardan zeedä, orta bereket kurȇr 23-25 ţentner. Nicä giderlär işlär kırda, üürendi bizim korrespondent. Bu yılın kuraklıı belli etti kendisini berekettä nicä ilk gruppada, ölä da ikincidä. Erlem aaraştırıp geçän yıllan, bereket bir — iki keredä iisik, ama taa ii 2020 yıla bakarak. Nicä söledi Komrat kasabasının çiftçi çorbacılıın başı  Semön Novak, bakmadaan zorluklara hem kuraklık yıla,  insan ekmeksiz kalmayacek, kvotçiklärlän da ödeşeceklär. Ama şindi koyȇrlar  hepsi kuvedini ki toplamaa bereketi ambarlara. Şindän sora başarȇrlar toplamaa ekini taa bir çorbacılıkta Kiriet — Lunga küüyüdä, neredä…

Lääzım hep biri –birinä doru gitmää. Kazayaktan Kavaljı aylesinin kısmetinin saklılıkları nedir

Her yıl Aylä günü Kazayak küüyüdä geniş kutlanılȇr. Kazayakta  aylä adetlerini insannar koruyȇrlar. Kazayak küüyünün yaşayannarı Galina  hem  İvan Kavalji  Aylä gününü 37-yıl  nıcä barabar  nışannȇȇrlar. Onnar  koruyȇrlar hem  sayȇrlar  biri -birini. Galina Kavalji annattı, ne lääzım, ki  ayledä  sevda  hem  birlik  olsun. Gençlera dä  danıştı  nasaatlarlan. «Lääzım  seslemää  biri-birini, lääzım  saymaa, hep lääzım  biri-birini   işitmää, yardım  etmää  biri-birinä. Da  bölä  yaşamak  olêr  kısmetli, gözäl. Gençlerä da ölä örnek verecez, ani  onnar da  biri-birini  seslesinnär, lääzım  annaşmaa, da ölä  olacek  gözäl  yaşamak, annaşmak evdä». Bakmadaan ona,  ani  İvan  Kavalji aşırıda, bu  gözäl  yortuda onnarı  geldilär kutlamaa uşakları, unukaları, gelinnär. Onnar …

Moldovada uşaklara yardım için telefon var

2014-cü  yıldan beeri  Moldovada  peydalandı  telefon zor  durumda bulunan   uşaklara deyni  . Onnar  var  nicä  «Telefonul Copilului» izmetinä  116111 telefon açsınnar . Telefonda lafetmeklär  kimseyä  açıklanmȇrlar  hem  parasız. Telefon var  nicä  açmaa neredän  isteer  insan. İnanmak  telefonu  izmetini  soţıal  korumak  Ministirlii kontrol eder hem  Moldova Devletin  baamsız  kurumu . Becerikli  psihologlar  kayıl  24 saat  7 gün aftada  yardım etmää uşaklara kim zor  durumda bulunȇr. Onnar vererlär  lääzımnı  psihologiya tarafından yardımını, informaţıyayı hem  kaldırȇrlar  kef  te onnara,  kimä  en zor. GABRİELLA  TODORÄNU  inanmak  telefonun  psihologu :- » Bizim izmet  verer  prihologiya  yardımını  uşaklara.Annadȇr  uşakların haklarını.Vererlär  nasaat, nicä  korumaa uşakları . Hem …