20 08 21 KİM PROBLEMAYI ÇÖZECEK?
Источник grt.md
344

İlgili statyalar

28 09 21 KOMRATTA GENÄ BAŞLADILAR KÖPEKLERİ OTALAMAA

Boşta gezän köpeklerä yok er kasabada —  bölä allelem düşünerlär kimi yaşayannar, angıalrı kendi başına çekettilär onnarı otalamaa. Ne ypȇrlar Komrat muniţipiyanın kuvetleri deyni korumaa yaşayannarı boşta gezän köpeklerdän, üürendi bizim korespondent. Büük zeetlän geberän köpekleri  kasabanın merkezindä gördülär hem büüklär, hem da uşaklar. Bakarak hayvannara hem nicä onnar kendilerini götürärdilär,  varnicä sölemää, ani onnarı otaladılar. Komrat kasabasının  kuvetleri söleerlär, ani  bu işä karışıkları yok,  tutulmuş  köpekleri  götürerlär  daalara yada kırlara. Erli  büdjettä  düzmää deyni  pitomnik  para yok, urguladı  kasabanın başı, söleyip ani onnnarı lääzım düzmää regional uurunda.  Hem  soruşlar,  angıları baalı  boşta gezän hayvannarlan, lääzım bakılsınnar devlet uurunda barabar…

Video: Koruyucular üürederlär yaşayannarı doru kullanmaa isıtmak tedarıklarını

Suuk havaların gelmesinnän yaşayannar isıtmaa evlerini başlȇȇrlar. Ama hep bu vakıttan çekederlär peydalanmaa türlü yangın razgelmelär. Bu baalı sobaların, kotölların hem başka yısıtmak tedarıkların diil dooru işinnän. Neetlän tanıştırmaa yaşayannarı lääzımnı kurallarlan, Gagauziyanın hatalı olaylarda bakannın uzmannarı insannarlan buluşȇrlar. Hatalı olaylarda bakannın uzmannarı evdän evä gezärkän türlü yanışlıkları belli ederlär. Çoyu yaşayannar vakıtça sobalarını hem bacaları küldän paklamȇrlar. Bu işlär var nasıl kötü olaylara getirsinär. DMİTRİY KONSTANTİNOV, Gagauziyanın hatalı olaylarında bakannıın uzmanı: “Sobalarda çatlakları bularsaydık, annadȇrız nesoy bu problemayi yok etmää, ne türlü bacalar koyulsun lääzım. Hem annadȇrız ki bacaların hem ventiläţiya erlerin paklanılmasınnan maasuz kurumun uzmannarı lääzım zaanatlansınar”. Yaşayannar nışannȇrlar, ani kabledilmiş bilgilär yardım edeceklär…

Başkan açıkladı avtonomiyada paalar krizisinnän baalı problemalarını

GRT CK «İntervyu nedeli» programasında Gagauziyanın başkanı İrina Vlah regionda var olan problemalar için annattı. Onnarın arasında: paalar dual gaza, kış zamanında soţial kurumnarın çalışması, bitki vakıtlarda mitinglar, neredä yaşayannar kendi maana bulmaklarını açıklȇȇrlar. Dual gazın paayı büünkü günä-devletimizin herbir yaşayanın acısı hem bu soruşlan prezident hem Hükümet lääzım zanaatlansınnar, sayȇr Gagauziyanın başkanı. İrina Vlah çizgiledi, ani devletin öndercilii istämeer Rusiyaylan lafetmää Moldovaya taa ucuz gazı vermää deynu. İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: «Prezidentimiz başka devletlerä gider dual gazınnan baalı soruşları konuşȇr. Şaştırȇr, ani başkalarınnan istämeer lafetmää, ama komşularımızlan gidip buluşȇr. Ne durgudȇr hep bu soruşları Rusiyaylan açıklamaa da paayı gaza…

M.Eminesku adına liţeyin eni binanın düzmäk işlerin bitirilmesi soruş altında

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem Rumıniyanın Büükelçisi Moldovada Daniel İoniţê dolaştılar Komrat kasabasının M. Eminesku adına liţeyini. Onnar tanıştılar bu üüretim kurumunda eni binanın düzmäk işlerin durumunnan. Bu tek liţey avtonomiyada, neredä uşaklar üürenerlär rumın dilindä. Burada Rumıniyanın hükümetinin yardımınnan eni blok yapılêr. Proekt işledildi 2016 yılda. Eni korpusun kaldırılması M.Eminesku adına liţeyindä yapıldı 80%-dä, okadar ki işlerin başarılması soruş altında kaldı, çünkü düzüntücülük malların paaları kalktılar iki kat, işleri götürän organizaţiya da üüretim kurumun önderciliini teklif etti enidän baksınnar ödek paralarını. “Eni blokta lääzımdı yapılsın imeyi pişirmäk odası hem imäk zalı, sport zalı, fizika hem biologiya labaratoriyaları, biblioteka. Rumıniya…