20 07 21 KENDİ DİPLOMNARINI KDU BAŞARANNARI KABLETTİ
Источник grt.md
647

İlgili statyalar

Halk Topluşu kabletti kararları patentlan işini götürän insannara yardımı için

Gagauziya Halk Topluşu büük ayın 24-dä kabletti diişilmekleri birleşik ödemäk için  kanonuna (zakon o edinom plateje). Bu verecek kolaylık  taa bir  yıl ekonomika agentlerinä satın almamaa kasa aparatlarını. Kanon kurucuları kablettilär diişilmekleri taa bir  kanona, angısı  baalı patentlan işä, ki söţial ödemeklerini insannar 2024 yıla kadar kendi kuvedinä görä ödesinnär.   Источник grt.md

KDU başarannarı diplomnarı kablettilär

Yortulu ţeremoniyada diplomnarı Komrat Devlet Universitetin (KDU) başarannarına verildilär. Dokumendi bütündän 487 başaran kabletti: ilk ţiklda  – 281, ikincidä-206. Danışmak sözünnän universitedin başarannarına KDU-in rektoru Sergey Zahariya danıştı. SERGEY ZAHARİYA, KDU rektoru: «Üüürenmäk zamanı bitki yıllarda, angısı universitettä geçti, bän bölüklerä böleceydim: pandemiyaya kadar vakıt, pandemiya zamanı hem pandemiyadan sora. Biz sizinnän onnarı geçtik hem başarlı». Bütündän bakalavr hem magistratura başarannarına 487 diplom verildi. Kutlamaa hem sertifikatları baaşlamaa bitirenerä geldilär Başkan İrina Vlah, Halk Topluşun başı Dmitriy Konstantinov, iş adamnarı, angıları diplomnu universitet başarannarına iş erlerini verdilär, fakultetlerin dekannarı, üüredicilär. İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: «Pek önemli, ani birkaç yıl geeri…

 Video: GRT ENİ KABLETTİ ENİ TEHNİKAYİ USAID PROGRAMASINDAN

Gagauzia RadioTelevizionu kabletti yeni tehnikayı.  Bu iş aslıya çıktı o üzerä, ani GRT kablettı grant olarak finans yardımını USAID programasının tarafından. Yeni video camera, 2 kompiuter hem taa başka tertiplär da, angıları laazımnı radio hem televizion yayınnarına deyni. Nica açıkladı GRT kompaniyanın geçici müdürü Galina Maresieva, bu proektın giriştirmesı verer kolaylık yeniletmaa diil sade tehnika tarafını, ama yakıştı zeedeletmää programnarı hem üüseltmää onnarın kalıtelerini nicä radioda, ölä dä televizionda. Geçan yılın bitkisindä GRT kompamiyası pay aldi proekt yarışmasında, angısını bildirdiydi USAID programası. Proekt baktırardı hazırlamaa hem yayınnatmaa bir sıra programa hem reportaj, neredä açıklanȇr yeniliklär, angılarını  bizim çiftçi adamnar kullanȇrlar da hazır paylaşsınnar bilgilerinnän bu uurda. Yarışmakta pay almaa deyni 25 mass mediya kompaniyaları verdilär kendi bildirimnerini, ama finans…

Komrat gemodializ bölümü Türkiyedän yardım kabletti

Kırım ayın (dekabri) 16-da Komrat merkez rayon bolnițasının gemodializ bölümü, gemodializ proțeduraları için, Türkiyedän 7 bin evroluk yardımcı tertiplär yardımı kabletti. Yardımı getirdi hem firma adına Komrat merkez rayon bolnițasının verdi Türkiyenin Kayren saalık izmetleri firmasının baş menecerı Yasin DURSUN. Yardımın içindä var içinä gemodializ için dört türlü material alan 300 taanä tertip komplektı. Nicä açıkladı Yasin DURSUN bu materiallar gemodializ bölümü 3 aylık çalışmasına kolaylık verer. Yardımı vermäk sırasında pay aldılar Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN hem Gagauziyanın saalıı koruma Upravleniyasının Başı Svetlana DULEVA. Fotolar: gagauzinfo.md Источник anasozu.com