18 08 21 EN İİ KOŞULLAR UŞAKLARA DEYNİ
Источник grt.md
493

İlgili statyalar

Çeşmäküüyün incä zanaat evindä enilederlär koşulları uşaklara deyni

Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üç eni zanaat uurundan kaarä, eni koşullar terbiedilennerä da kuruldu. Böleliklän uşaklara deyni yapıldı rubalara deyni oda hem koyuldular rakovinalar. Şkola işleer artık bir yıl. Şindiki zaman Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üürener 160 uşak, 9 sekţiyada: ellärlän yapılan türlü dekor işleri, terzilik, oyun, teatr, hem kviling bölümneri var. Onnarın hepsinin baş neeti — uşaklarda uyandırmaa havezi üürenmää hem ilerletmää denemekleri gagauzların halk zanaat becermeklerindä. İi koşulları uşaklar için kurmaa deyni çok iş yapıldı. Artırılmış paraların yardımınnan enilettilär binanın önünü, aulda koydular skemneleri dinnenmäk için, içerdä koridoru enilettilär. Harcanıldı hepsi işlerä yakın 240 bin ley. Kızlara deyni…

Uşaklara deyni üç kiyat – “Gagauzum bän”, “Masal küpü 1”, “Masal küpü 2”

Büük ayın (yanvar) 19-da Komrat Kultura Evindä oldu prezentațiya gagauz uşaklarına deyni “Gagauzum bän”, “Masal küpü 1”, “Masal küpü 2” kiyatlarına, angıları yapıldı Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezinnän “Meras” dernää işbirliindä. Kiyatların çıkarılması için, “Gagauzça Çocuk Kitapları Serisi Projesi” çerçevesindä, para yardımı yapıldı Türkiye YTB (Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkannıı) tarafından. Kiyatlar açılêr Türkiye Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluklar Başkanı Abdullah ERENin danışmasınnan. “Gagauzum bän” kiyadına toplu gagauzka poetesaların Aleksandra BUJİLOVAnın, Pelageyä FİLİOGLUnun, Aleksandra KRİSTOVAnın, Güllü KARANFİLin hem Galina SİRKELİnin peetleri. O üzerä taa doorusu olaceydı bu kiyadın adını koymaa “Gagauzkayım bän”. “Masal küpü 1” hem “Masal…

Komrat Yaradıcılık evindä Hederlez ayın 1-dä uşaklara deyni hazırladılar türlü oynamak bölümneri

Halklararası  uşakları  korumak günü nişannanȇr şansora 72  yıl. Bu gün Moldovada geçirildi meraklı olaylar. Komratta konţert hem başka türlü meraklı olaylar geçti Yaradıcılık evindä. Uşaklar – bu en paalı ne var bizim yaşamamızda. Uşaklar-yașamanın çiçekleri. Halklararası  uşakları  korumak günündä Yaradıcılık evindä geçti konţert. «Biz her yıl bölä yortuları geçireriz. Uşaklar bizdä pek islää hem akıllı, onnar çalȇrlar, oynȇȇrlar, resimneerlär. Biz onnara baaşışları da verecez-dondurmaa hem çupa-çups», — açıkladı MARİYA MELKAN, Komrat  Yaradıcılık evin direktoru. Uşaklarar hem onnarın anaları -bobaları  bu konţerdı pek beendilär. «Pek gözäl bir konţert. Bän pek beendım onu». «Bän gördüm, ani terbiedicilär hem uşaklar bu Yaradıcılık evindä çalışȇrlar barabar. Onnar…