18 08 21 EN İİ KOŞULLAR UŞAKLARA DEYNİ
Источник grt.md
1023

İlgili statyalar

Çeşmäküüyün incä zanaat evindä enilederlär koşulları uşaklara deyni

Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üç eni zanaat uurundan kaarä, eni koşullar terbiedilennerä da kuruldu. Böleliklän uşaklara deyni yapıldı rubalara deyni oda hem koyuldular rakovinalar. Şkola işleer artık bir yıl. Şindiki zaman Çeşmäküüyün incä zanaat evindä üürener 160 uşak, 9 sekţiyada: ellärlän yapılan türlü dekor işleri, terzilik, oyun, teatr, hem kviling bölümneri var. Onnarın hepsinin baş neeti — uşaklarda uyandırmaa havezi üürenmää hem ilerletmää denemekleri gagauzların halk zanaat becermeklerindä. İi koşulları uşaklar için kurmaa deyni çok iş yapıldı. Artırılmış paraların yardımınnan enilettilär binanın önünü, aulda koydular skemneleri dinnenmäk için, içerdä koridoru enilettilär. Harcanıldı hepsi işlerä yakın 240 bin ley. Kızlara deyni…

Yapılêr koşullar insannara deyni

Çöşmenin  açılmasını  Kazayak   küüyün  yaşayannarı   büük   sevinmeliklän hem  şenniklän    beklärdilär. Onda  düzülmetisindä  aktiv   pay  aldılar  küüyün   yaşayannarı,  bu  bir  örnek  gibi,  nica    barabar  işlär  üüsek  uura   getirerlär.  Kazayak   küüyün   yaşayannarı  şükür  ederlär  İvanna   hem  Rafet  Köksalı, erli  kuvetleri,  angıları  çalışêrlar  küüyün  ilerlemesi için. Источник grt.md