17 09 21 KOMRATTA COVID-19 KARŞI VAKȚİNAȚİYA MERKEZİ AÇILDI
Источник grt.md
272

İlgili statyalar

Gençlerä tehnologiya kolaylıkları veriler: Komratta açıldı TEKWİLL merkezi

İnformaţion tehnologiyalarında TEKWİLL merkezi açtı kendi kapularını Komratta. Bu maasuz proekt angısı giriştirleneer Amerika hem Şveţiya Büükelcliklerin yardımınnan. Tekwill merkezın açılması — o yeni bir punkt, ne verecek kolaylık doorutmaa soţıal ekonomika  durumunun ilerlemesina, söledi  Gagauziya Basşkanı İrina Vlah. Bu merkezda geçirilecek üüretmek toplantıları informaţion tehnologlyalarına herbir uurda, angıları cuvap eder  büünkü zamanın istemeklerina, söledi TEKWİLL proektlerin başı Anna Kiriţa. Burada studentlar hem kalan genölar da yakışacek alsınnar yeni bilgileri, kabletsınnar maasuz zanaat yada dııştırsınnar kendi zanaatlarını IT sektoruna. Bu vercek kolaylık durgutmaa gençlerın sınır aşırıya gitmesini. Bu IT merkezi buluner Komrat devlet Universitedin ikinci katında. Bu uura deyni yapıldı…

IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları” Komratta oldu

Çiçek ayın (aprel) 19-da Komrat regional resim Galereyasında oldu artık IX-cu “Mihail ÇAKİR okumakları”, ani bu yıl adandı gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma gününün 160-cı yıldönümünä. “Mihail ÇAKİR okumakları”nı, Moldova Mitropolitı VLADİMİRın  ii sözlemesinnän, Gagauziya İspolkomu hem Kaullan Komrat Eparhiyasının arkalanmasınnan, ortak hazırladılar Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma merkezi hem Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası. “Mihail ÇAKİR okumakları”nın açılışını yaptı Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezin başı İrina KONSTANTİNOVA. Sora bilim Merkezin zaametçisi Vitaliy BOYKOV tanıştırdı okumaklara gelenneri o gözäl sergiylän, ani pek derindän açıklêêr Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin…

Komratta birkaç gün olmayacek su

Foto: nedelya40.ru Mayın 16-dan 20-dän Komratta su sistemelarını hlorkaylan yıkayaceklar. Bunun beterinä kasabada birkaç günä suyu kapayaceklar. “Su — kanal” kurumu haberleer, ani paklanılacek su sistemaları hem pak su rezervuarları, da birkaç gün su olmayacek. Bununnan bilä “Su — kanal” urgulȇȇr, ani su verince dä onu olmaz olacek içmää, kullanmaa imeya ya da bulaşıkları yikamaa. Источник grt.md

Komratta kirez ayın 22-dä olmayacek su

Фото из открытых источников Komrat muniţipal Su — kanal kurumu haberledi yaşayannarı, ani kirez ayın 22-dä kasabada olmayacek su. Sebep buna — Çok — Maydan su kuyunda, neredän veriler su Komrada, olmayacek şafk. Butakım, Komratta kirez ayın 22-dä saat 8-dän sabaalen avşama kadar saat 18-dän su olmayacek.   Источник grt.md