17 09 21 KOMRATTA COVID-19 KARŞI VAKȚİNAȚİYA MERKEZİ AÇILDI
Источник grt.md
862

İlgili statyalar

Gençlerä tehnologiya kolaylıkları veriler: Komratta açıldı TEKWİLL merkezi

İnformaţion tehnologiyalarında TEKWİLL merkezi açtı kendi kapularını Komratta. Bu maasuz proekt angısı giriştirleneer Amerika hem Şveţiya Büükelcliklerin yardımınnan. Tekwill merkezın açılması — o yeni bir punkt, ne verecek kolaylık doorutmaa soţıal ekonomika  durumunun ilerlemesina, söledi  Gagauziya Basşkanı İrina Vlah. Bu merkezda geçirilecek üüretmek toplantıları informaţion tehnologlyalarına herbir uurda, angıları cuvap eder  büünkü zamanın istemeklerina, söledi TEKWİLL proektlerin başı Anna Kiriţa. Burada studentlar hem kalan genölar da yakışacek alsınnar yeni bilgileri, kabletsınnar maasuz zanaat yada dııştırsınnar kendi zanaatlarını IT sektoruna. Bu vercek kolaylık durgutmaa gençlerın sınır aşırıya gitmesini. Bu IT merkezi buluner Komrat devlet Universitedin ikinci katında. Bu uura deyni yapıldı…

Profesional sportsmennerin kaynaa: 21 yıl geri Komratta açıldı regional sport liţeyi

Kıran ayın 7-dä Komratta bulunan regional sport liţey – internat kutladı 21 –ci yıldönümünü. Bu gün 2001 yılda bu üüretim kurumu açtı kapularını sportu sevän uşaklara. Liţeyi kurdu Nikolay Dudoglo neetlän “terbiyetmää profesional sportsmenneri, angıları halklararası hem dünnä yarışmalarda tanıtaceklar Gagauziyayı hem Moldovayı”. Источник grt.md