16 09 21 KORONAVİRUS HASTALIINNAN UULAŞMAKLAR ZEEDELENERLÄR

Moldovada koronavirus hastalıınnan uulaşan yaşayannarın sayısı 278 bin kişiyä yaklaşȇr. Bitki 24 saadın süresindä uulaştılar binndän zeedä insan. Gagauziyada durumu açıkladı Gagauziyanın Saalık kooruması Baş bakannıın baş Svetlana Duleva.

Bitki 24 saadın süresindä MD-dä belli edildi 1 152 olay koronavirus hastalıın uulaşmasınınnan. Onnardan 935 ainsan diildi vakțınalı. Gagauziyada 24 saatta 42 olay belli oldu, sade 1 onnarın arasından vakţinalıydı.

«42 kişi dün belli ettik. 16 Komrat dolayından, 19 Çadır dolayından  hem 7 Valkaneş dolayından. Gagauziyada kovid merkezlerindä 100 erdä, büün 113 kişi bulunȇrlar. 30% hastalıı zoor geçirerlär», — açıkladı Svetlana Duleva.

Saalık bakannnıın başı nışannadı, ani hepsi hastaların sayısından vakţina kabledän hasta insannarın sayısı sade 0, 5%.

«Başlayarak ilkyazdan, vakţina kabledän insannarın sayısından koronavirus hastalıınnan uulaştılar sade 60 kişi. Sade 15-şi onnardan bolniţalarda yattılar. Kalanı pek ilin hastalıı geçirdilär hem pek hızlı alıştılar», — dedi Duleva.

O nışannandı, ani hepsi, kim isteer, var nıcä kabletsinnär vakţinaları saalık merkezlerindä, angıları işleerlär dinnenmäk günnerindä dä.

«Büünkü gündä var Fayzer hem Djonson. İnsan taa annamȇȇr vakţinanın faydasını. 17 610 kişi ilk vakţinayı kablettilär, 13 074 kişi da başardılar vakţinayı koymaa. Bunnar Gagauziyanın sayıları», — söledi Svetlana Duleva.

Onun laflarına görä, büünkü hastaların taa çoyunda koronavirusun  Delta çeşidi belli oldu hem onun ilaçlanması taa zor geçer. Tek çıkış bu drumdan — vakţinațiya.

«Kim ne sölämesä, ama vakţinasız biz bu durumdan çıkamayacez. Yazık, ama Gagauziyanın yaşayannarı vakţinanın maanasını hem lääzımnıını taa annamȇȇrlar. Bunun bererinä biz kaybederiz genç insannarı, bu afta bu hastalıktan geçindi 35, 46 yaşında gençlär. Bän bilmeerim şansora nesoy annatmaa yaşayannara, ani vakţinada bizim kurtulmamız».

Büünkü gündä Moldovada ilaçlanȇrlar 6 865 kişi, onnardan 1418-zi bolniţalarda. 85 kişi zor dorumda bulunȇrlar. 5-şi oksigen aparatlan soluyerlar.
Источник grt.md
1007

İlgili statyalar

09 09 21 COVID – 19 HASTALIIN SAYISI SEVİNDİRMEER

Bitki 24 saadın süresindä Moldovada (MD) belli oldu 790 hasta Coid — 19 hastalıınnan. Bu olayların arasından 677 insan vakţinasız.  Geneldän MD bu hastalıklan büünkü günädän uulaştılar 272 325 insan. Komrat dolay bolniţasında Covid — 19 hastalıını ilaçlamak bölümü enidän harman ayın 6-da açıldı. Burada ilaçlansın var nicä 62 kişi. Büünkü gündä burada 55 yaşayan ilaçlanȇrlar, 9-zu onnardan kötü durumda. «Büün bu hastalık taa zor formalarını belli eder. Zor durumda bulunȇrlan yufka imunitetli insannar. Biyaz ceer pek hızlı uulaşȇr», — nışannadı Komrat dolay bolniţasının başı Nina Raylän. Harman ayın 6-dan Komradın Covid bölümündä 10 insan bu hastalıktan geçindilär. Nişannandı, ani virus…

COVİD – 19 Gagauziyaya geeri döner: son durum nesoy

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah buluştu regionun bolniţalarının hem saalık merkezlerinin öndercilerinnän. Laf gitti COVİD — 19 hastalıın yayılmasınnan Gagauziyada. Gagauziyanın saalık bakanı açıkladı durumu, angısı baalı Covid — 19 hastalıın ilerlemesininnän MD hem Gagauziyada. SVETLANA DULEVA, Gagauziyanın Saalık bakanı: “Orak ayın çeketmesindän uulaşmak olayları başladılar yavaş-yavaş zeedelenmää. Dün yapıldı 100 test, onnardan 23-çü pozitiv, uulaşmanın sayısı 58% zeedelendi”. Komradın Cümnä saalık merkezin başı Tatyana Kuyjuklu nışannadı, ani ulaşannarın taa çoyu uşaklar. TATYANA KUYJUKLU, Komradın Cümnä saalık merkezin başı: “Hastalar aşılanmadılar. Yaparak analiz, biz belli ettik, ani en ilkin hastalanȇrlar uşaklar sora da büüklär. Biz 27 tesr yaptık, onnardan 6-sı pozitiv,…

Video: Ferapontyevka kırmızı zonada

Geçän afta Covid-19 hastalıın durumuna görä Moldova 31-ci erä Evropanın 40 devletin arasında çıktı.  Orta hastalanmak uuru bütün devlettä 308 olay 100 bin yaşayana – bu büük sayı, ne respublikayı kırmızı zonaya geçirer. Her gün bizim devletimizdä 2000 olaydan zeedä sayıya koyulȇr. Durum koronaviruslan gün-gündän zorlanȇr. Nesoy durum Gagauziyada, Komradın Saalıı korumak merkezin başı İvan Hasta annadȇr. Gagauziyada koronaviruslan durum biraz taa islää, bakınca devletin durumuna. Büünkü günä kırmızı zonada sade Ferapontyevka küüyü bulunȇr.  Eşil zonaya Gaydarı, Kırlannar, Köseli girerlär.  Kalan yaşamak erleri sarı hem turuncu  zonasında. Kırmızı zonaya girmää yakın Valkaneş kasabası hem Avdarma küüyü.  Korkunçluk kodları çekiler koronaviruslan hastaların sayısı 100 bin…

Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak

Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak. Derdin nışannarı peydalandı 51 yaşında adamda ondan sora, nicä o  sınır aşırıdan geldi. Kızamak hastalıın nışannarınnan bolniţaya danıştı Valkaneş kasabasının yaşayanı. Olay razgeldi dinnenmäk günnerindä, onuştan laboratoriya aaraştırmaları yapılmadılar, açıkladı Gagauz Radiosunda epidemiolog doktoru Georgiy Geţoy. O söledi, ani hepsi nışannar kızamak hastalıını gösterärdilär. «Hasta annattı, ani üç afta geeri o Türkiyedeydi. Vardı nicä orda hastalansın, ya da yolda evä dönärkana Rumıniyada ya da Bulgariyada. O yanardı, halsızdı, güüdesindä lekelär vardı. Hastalıın nışannarı sırayca peydalanardılar», — açıkladı doktor. Adamı ilaçladılar  da şindi o kendini ii duyȇr, annattı epidemiolog. Kabledildi hepsi lääzımnı ölçülär deyni belli…

Valkaneştä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak

Valkaneşttä belli edildi kızamak hastalıınnan ulaşmak. Derdin nışannarı peydalandı 51 yaşında adamda ondan sora, nicä o  sınır aşırıdan geldi. Kızamak hastalıın nışannarınnan bolniţaya danıştı Valkaneş kasabasının yaşayanı. Olay razgeldi dinnenmäk günnerindä, onuştan laboratoriya aaraştırmaları yapılmadılar, açıkladı Gagauz Radiosunda epidemiolog doktoru Georgiy Geţoy. O söledi, ani hepsi nışannar kızamak hastalıını gösterärdilär. «Hasta annattı, ani üç afta geeri o Türkiyedeydi. Vardı nicä orda hastalansın, ya da yolda evä dönärkana Rumıniyada ya da Bulgariyada. O yanardı, halsızdı, güüdesindä lekelär vardı. Hastalıın nışannarı sırayca peydalanardılar», — açıkladı doktor. Adamı ilaçladılar  da şindi o kendini ii duyȇr, annattı epidemiolog. Kabledildi hepsi lääzımnı ölçülär deyni belli…