16 08 21 TÜRKİYA DEVLETİN YARDIMI KLİSENİN DÜZÜLMESİNDÄ
Источник grt.md
735

İlgili statyalar

Kıpçak küüyü kabledecek taa bir partiya mramor Türkiya devletindän

Kıpçak küüyü kabledecek taa bir partiya mramor Türkiya devletin Mustafakemalpaşa kasabasından. Neyä kullanacek mramor, üürendi bizim korrespondentımız Oleg Duloglo. Kıpçak küüyündä birkaç soţial hem kultura obyektlerinä mramor plitaları koyulacek. Onnarı baaşış olarak primariyaya verdi Mustafakemalpaşa kasabası, haberledi primar   Oleg Garizan. OLEG  GARİZAN, Kıpçak küüyünün primarı: «İsteeriz mramor döşemää Kultura Evin   basamaklarına, sora  primariyanın önündä basamaklarına,angıları çoktan lääzımdı  düzülsün. Biz düzeriz  parkı, orada var iki şelale, angılarını biz isteeriz türlü mramor  renklerinnän  düzmää, olsun orası bizdä  gözäl. Hem da  kullanacez onnarı  primariyanın başka obyektlerinä». Annaşmak, angısına görä Kıpçak küüyünä  taa  bir  fura  mramor baaşışlanacek, geçti   yıl Kıpçak küüyün  primarı  hem  sovet…

Moldova daacıları Türkiya kollegaların becermeklerinnän tanıştılar

Moldova daacıları  Türkiya kollegaların becermeklerinnän tanıştılar. Delegaţiyaya girdi 7 kişi, birisi onnardan Çadır – Lunga dolayın daacısı. Ne onnar   üürendilär çözmää deyni ȇkologiya problemalarını avtonomiyada,  üürendi Polina Barbova. Türkiya devletin uzmannarı yollandıraceklar Gagauziyaya  daa  çorbacılıına  tehnikayı hem tohumnarı ekmäk için. Bölä annaşmakları   «Мoldsilva» kurumun hem  Türkiya devletin  daa çorbacılıın uzmannarın aralarında kuruldu. «Barabar üürenecez bizim durumu da kararlayacez, nesoy çeşitlär bizä taa lääzım. Neçinki klimat diişer, da sade ondan sora  çekedecez çalışmaa bu uurda», — habrledi Çadır – Lunga dolayın daa çorbacılıın uzmanı Konstantin Garçu. Komrat  daa   kurumun öndercisi Aleksey Kulikov nışannadı, ani Türkiya devletin uzmannarın becermekleri  yardımcı olacek avtonomiyanın…

Komratta Türkiye devletin kuruluş yortusu kutlanıldı

Canavar ayın 28-ndä Gagauziyada nışannadılar Türkiye Cumhuriyet Bayramını. Yortuyu geçirdi Türkiya Devleti Başkonsolluu Komratta. Türkiye Cumhuriyet yortusu başladı Türkiya, Moldova hem Gagauziya  gimnalarından. Bundan sora Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajınnan musaafirleri  tanıştırdılar. O kutladı kepsini Cumhuriyet Bayramınnan. Türkiya Devleti Başkonsolu Komratta Hasan Akdoğan nışannadı, ani 30 yıl oldu, nicä Türkiye hem Moldova devletlerin aralarında sıkı baalantılar kuruldu. Onnarı lääzım ilerletmää, çizgiledi Hasan Akdoğan. Türkiya Devleti Başkonsolu Komratta Hasan Akdoğan çizgiledi bu yortunun önemliini. Gagauziya Başkanı İrina Vlah nışannadı, ani Türkiye hem Moldova aralarında annaşmaklar yıl – yıldan taa kaavi olȇrlar hem Gagauziya lääzım olsun dostluk köprüsü  onnarın aralarında. GHT…

Türk kufnesinin hazırlamasında kurslar

Türk imeklerin hazırlanmasında kursları Komradın Kemal Atatürk adına bibliotekasınıda çekettilär. Tradiţional imeklerin reţeptlerinnän tanıştırȇr hem hazırlȇȇr Türkiya devletin vatandaşı Nurcan Şahin. Proektin ilk pay alannarı kasabanın yaşayannarı oldular. Türk kufnesinnän Gagauziyada tanışmak çeketti tradiţional imesindän – köfte (katleti), türk pilavından(pirinç bulgurundan) hem «Djadjık» yurtta hıyar kokuluklarlan hazırlandı. İmekleri evdä hazırlayan hem aylesininn saalıını düşünän, anasından en gözäl bilgileri alan Türkiya devletin vatandaşı Nurcan Şahin var olan bilgilerinnän tük halkın sevgili imeklerin reţeptlarınnan gagauzkalarlan paylaştı. NURCAN ŞAHİN Türkiya devletin vatandaşı: — «İmekleri hazırlamaa bän halizdän severim. Musaafirlerimiz imeklerimizi beenerlär, hep sordular, nezaman program yapacez da üüredecez türkiya imeklerini yapmaa». Kemal Atatürk…