16 08 21 TÜRKİYA DEVLETİN YARDIMI KLİSENİN DÜZÜLMESİNDÄ
Источник grt.md
220

İlgili statyalar

Moldova daacıları Türkiya kollegaların becermeklerinnän tanıştılar

Moldova daacıları  Türkiya kollegaların becermeklerinnän tanıştılar. Delegaţiyaya girdi 7 kişi, birisi onnardan Çadır – Lunga dolayın daacısı. Ne onnar   üürendilär çözmää deyni ȇkologiya problemalarını avtonomiyada,  üürendi Polina Barbova. Türkiya devletin uzmannarı yollandıraceklar Gagauziyaya  daa  çorbacılıına  tehnikayı hem tohumnarı ekmäk için. Bölä annaşmakları   «Мoldsilva» kurumun hem  Türkiya devletin  daa çorbacılıın uzmannarın aralarında kuruldu. «Barabar üürenecez bizim durumu da kararlayacez, nesoy çeşitlär bizä taa lääzım. Neçinki klimat diişer, da sade ondan sora  çekedecez çalışmaa bu uurda», — habrledi Çadır – Lunga dolayın daa çorbacılıın uzmanı Konstantin Garçu. Komrat  daa   kurumun öndercisi Aleksey Kulikov nışannadı, ani Türkiya devletin uzmannarın becermekleri  yardımcı olacek avtonomiyanın…

İrina Vlah katıldı Antalyada diplomatik forumuna

Devletlerin öndercileri, diplomatları hem iş adamnarı pay aldılar Diplomatik forumunda, angısı Türkiyedä Antaliya kasabasında mart ayın 11-ndän – 14 –nädän geçti. O geçiriler Türkiye Devletin Prezidentin Recep Tayıp Erdoganın iniţiativasına görä. Olayda pay aldı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Diplomatik forumun pay alannarı açıkladılar halklararası uurunda önemli temaları. Forum geçer zor vakıtta, açan belli olȇrlar dünnä uurunda eni kurallar. Bunu nışannadı Türkiye Dış işleri ministrusu Mevlüt Çavuşoglu. Forumda pay aldılar 17 devletlerin öndercileri, 80 ministru hem 39 halklararası kurumnarın temsilcileri, haberledi ministr.  Foruma devizlan “Diplomatiyanın rekonstrukţiyası”  bütündän  katıldı 2500 pay alan, taa 10 bin insan yaptılar bunu onlayn formatında. Forumun süresindä…

Kırlannar küüyü kutladı 98 yılını kurulmasından hem klisä yortusunu

Her yıl Ayozlu Pötr hem Pavel yortusunda Kırlannar (Kotovskoe) küüyün yaşayannarı kutlȇȇrlar klisä yortusunu. Hep bu gün kutlanılȇr küüyün kuruluş günü. Bu yıl Kırlannar küü 98 yılını tamannadı. Kırlannar (Kotovskoe) küüyünün yaşayannarı  büük havezlän bekleerlär klisenin yortusunu hem da duyȇrlar, ani Ayozlar Pötr hem Pavel koruyȇrlar onnarı. Kotovskoe küüyüdä klisä taşıyȇr Ayozların Pötr hem Pavel adını, angıları bütün dünnedä annatılar Allahın laflarını,  ilerlettillär hristiannıı. İkisi dä çektilär büük zeetleri din için, nedän dä öldülär bir yıl aşırı. Ayozlar olȇrlar bizä deyni örnek, çizgiledi boba Vasiliy. «Ayozlar Pötr hem Pavel halizdän bizim klisenin kurucuları. Onnar çok zeet çektilär İisus Hristoz için,…

Video: Gagauz yazıcısı Konstantin Kurdoglo ödüllendi Respublika ordenınnan

Canavar ayın 15 – dä prezident Maya Sandu imzaladı kararı ödüllemää Moldova devletin 30 yaşayanını Respublika ordenınnan, angıları “braktılar iz  Moldovanın istoriyasında hem üüselttilär devletin imidjını dünnä uurunda”. Onnarın aaralarında avtonomiyanın yazıcısı, üüredici, Gagauzlar yazıcıların  Birliin baş redaktoru, Baurçu küüyün yaşayanı Konstantın Kurdoglu da.   Konstantin İvanoviç  yazdı 10 — dan zeedä kiyat, angıların arasında Büük Vatan Cengi için hem başka önemli hem meraklı sayfalar için gagauz halkın istoriyasından. Memleketin üüsek ödülü veriler Moldova devletin 30 – cu  yıldönümün baamsızlı için. Источник grt.md