İlgili statyalar

Video: Gagauz yazıcısı Konstantin Kurdoglo ödüllendi Respublika ordenınnan

Canavar ayın 15 – dä prezident Maya Sandu imzaladı kararı ödüllemää Moldova devletin 30 yaşayanını Respublika ordenınnan, angıları “braktılar iz  Moldovanın istoriyasında hem üüselttilär devletin imidjını dünnä uurunda”. Onnarın aaralarında avtonomiyanın yazıcısı, üüredici, Gagauzlar yazıcıların  Birliin baş redaktoru, Baurçu küüyün yaşayanı Konstantın Kurdoglu da.   Konstantin İvanoviç  yazdı 10 — dan zeedä kiyat, angıların arasında Büük Vatan Cengi için hem başka önemli hem meraklı sayfalar için gagauz halkın istoriyasından. Memleketin üüsek ödülü veriler Moldova devletin 30 – cu  yıldönümün baamsızlı için. Источник grt.md

Türkiyedän Moldovaya SİNOVAC vakținası yardımı

Ceviz ayın (sentäbri) 29-da Türkiye Respublikası adından Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER verdi Moldova Respublikasına COVID-19 koronovirus hastalıına karşı 70 000 doza “Sinovac” vakținası. Vakținayı vermäk sırasında pay aldılar Moldova saalık ministrusu Alla NEMERENKO hem Moldova Pravitelstvosunun Reintegrațiya soruşlarından sorumnu Vițe-premyer-ministru Vladislav KULMİNSKİY. Dozaları verärkenä Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER urguladı, ani “bu yardım iki devletin arasında dostluk için yapılmaktadır. COVID-19-dan edi binä yakın ölennerä Raametli olsunnar deerim, bolnițalarda bulunan COVID-19 hastalara da taa tez alışsınnar dilerm”. Moldova saalık ministrusu Alla NEMERENKOnun açıklamasına görä bu verilän vakținalar ilk öncä Pridnestrovyeya hem Gagauziyaya yollanılacek. Источник anasozu.com

01 10 21 «BİZ HAZIRIZ MOLDOVADA ÇALIŞALIM»

İnvestorlar Yaponiyadan hem Latviyadan hazır Moldovada çalışsınar er buna lääzımnı koşullar yapılacêk. Bu açıklamaları Yaponiyanın büük elçisi Moldovada Yohişiro Katayama hem Latviyanın büük elçisi Uldis Mikuts yaptılar büün Komratta yapılan yatırımcılar forumunda. İnvestiţiyalar aşırıdan pek önemli devletin ekonomika ilerledilmesi için. Örnek buna Komratta işleyan kompaniya, angısı maşinalara türlü parçaları yapȇr, nışannadı Yaponiya devletin büük elçisi Moldovada Yohişiro Katayama. ‘’Bän umutlanȇrım, ani Moldovanın hem erideki kuvetlär ileri dooru da savaşaceklar investiţiya klimatını ii uurda tutmaa’’ – dedi diplomat. Büük elçi nışannadı, ani Rumıniya devletindä çok Yaponiya kompaniyaları çalışȇr, fabrikalar, zavodlar. Latviya devletin dä büük elçisi kendi ofiţial lafında urguladı, ani devleti…

22 09 21 İSTORİYA BULUNMASI DEVLETİN ÜÜLEN TARAFINDA

Komrattakı regional istoriya dolay muzeyinä Bondarenko aylesi adadılar istoriya tarafından bulmasını, angısını Moskovey küüyün yanında buldular. Laf gider bilinmeyän hayvanın kafasının bir parça kemii için. Neetlän artefaktın istoriya önemliini aaraştırmaa Komrada Milli muzeyin izmetçisi, paleontolog Teodor Obade geldi. Bitki yılların süresindä Moldovada türlü kemiklär, arheologiya gübürü bulundu. Hepsi bu önemli eri kaplȇȇr o evel vakıtlar için, açan burada hayvannar yaşardı. Hepsi eksponatlar muzeydä bulunȇrlar. O işlerä, angıları bizim dolayımızda bulunȇrlar her gün, okadar üürendik, ani hiç düşünmeriz neredän hem ne zaman onnar peydalandılar. Muzeylerin neetleri-vermää bilgileri evlad boylarına geçmiş zamannar için, istoriyası için. Diil boşuna muzeyä kultura hem bilgi koorumak…


İnsannarın cuvapları: