16 08 21 KOMRAT KASABASININ UŞAK BAŞÇALARIN BİR PAYI ÇEKETTİ ÇALIŞMAA
Источник grt.md
476

İlgili statyalar

Suleyman Demirel adına gimnaziya – uşak başçası Komratta kutladı 5-ci yıldönümü

Hederlez ayın 25-dä Komrat muniţipiyasının S .Demirel adına gimnaziya — uşak başçası nışannadı beşinci yıldönümünü. Bakmadaan, ani geşti sade beş yıl, Komrat muniţipiyasının Suleyman Demirel adına uşak başçasını başardı çok uşak. Her  yıl üürenmäk kurumu hazırlȇȇr onnarı okula. Terbiyedilennerin sayısı da zeedelener. “Uşaklar-bizim çiçeklerimiz. Biz onnarı severiz, baaşlȇrız onnara gözellii. Seviniz onnarı, da cuvap olacek hep ölä sevgi onnarın tarafından,” — nışannadı S. Demirel  adına gimnaziya — uşak başçasının başı Olga Tabakar. «Erlem, okulda varsa maasus yortular, uşak başçasında her ay bizdä yortu. Gelin bizä erlem çanınız istärsedi sevinmelik», — söledi o. Komrat dolayın başı İvan Topal nışannadı, ani üürenmäk…

Komrattakı 8-ci uşak başçası 50-ci yıldönümünü kutladı

Kendi yarım asirlik yübileyini nışannadı Komrat  kasabasının 8-ci uşak başçası.  Yortunun musaafirleri oldular Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, Türkiya  devletin konsulu Komratta Hasan Akdoan, primariyanın temsilcileri hem üüretim bakannıın uzmannarı. Musaafirlerä deyni hazırladılar yortulu programmayı uşak başçasının  terbiedicileri terbiedilennerinnän. 8-ci uşak başçasının 50 yıldönümünä üürenmäk kurumun  terbiedilenneri  hazırladılar  yortulu programmayı üç dildä, musaafirlerä deyni çaldılar türkü, oynadılar halk oyunnarını, çaldılar evelki kauş instrumentlerindä. Bu yılların içindä uşak başçası kolverdi 200 uşaktan zeedä.  Kollektiv savaşȇr gitmää eni informaţiya tehnologiyalarınnan hem üürenmäk  programmalarınnan bir adımda, nışannadı  kurumun başı Mariya Kıssa. Üürenmäk kurumunda  giriştiriler üç dildä üürenmäk.  Kollektiv genç hem profesional, urguladı  kurumun başı…