15 09 21 Politolog paaların büümesi için: «Devlet kuvetleri läzım panayırı kontrol etsinnär»
Источник grt.md
195

İlgili statyalar

Avtonomiyanın çiftçileri danışaceklar problemalarınnan devlet kuvetlerinä

Agarariyalara yardım etmäk assoţiaţiyası “Bucak” kabletti rezolüţıyayı, angısına yazıldı en  önemli büünkü günä problemalar.  Kiyat yazıldı barabar çiftçi bakanıınan da verilecek  devletin kuvetlerinä, ki onnar diil sade esaba alsınnar  durumu çiftçilik bölümündä, ama bulsunnar çıkışları bu zor durumda. Taa derindän  süjetımızda. Bu yıl agrariyalar karşı geldilär diil sade kuraklıklan, angısı olȇr herbir üç-dört yıl, ama pterol,  beslemäk  malların paalılanmasınnan, beslemäk malların paaların üüselmesinnän hem  onunnan, ani yok nereyi satmaa bırdırkı hem buyılkı  bereketi. Bu problemelar topladılar assoţıaţıyanın  azalarını, ki  açıklamaa hepsi bu soruşları da danışmaa devlet kuvetlerinä, ki onnarı yardım etsinnär çözmää. SEMÖN NOVAK, Komrat çiftçi çorbacılıın başı: “Petrol malları…

Vladimir Bolä: «At-Prolin» fermasını lääzım korumaa

«Аt-Prolin» beygir ferması avtonomiyanın bücetindän para kabletmeyecek. Deputatlar Moldova  kanonnarına ardılȇrlar, angıları brakmȇȇrlar devlet kurumnarını finanslamaa. Gelecektä  beygir ferması turistik obyekti  olacȇk hem  Çadır  kasabasının primariyasına geçecek. Bu  neetlerä  deyni  buldular  15  million ley   hem  2  million kontribuţıya erli  kuvetlär  verdilär. Ama  bu vakıt  nezaman  proekt  girişterlener  devlet  kuvetleri  hazır  kendi  yardımını vermää. Şindiki vakıda «Аt-Prolin» ferması zorluu çeker işçilerin aylık parasının ödemesindä, kışlık emlerin hazırlamasında, çünkü kurumun büceti taa yılın çeketmesindä iki okadar kestirildiydi. Fermanın  öndercilii  danıştı  Moldova Devletin  çiftçi  ministirliinä ,ki yardım etsinnär çözmää problemayı .Buluşmakta  nışannandı ,ani  devlet  kuvetleri  hazır  yardım etmää.O olacȇk  bir  çıkış  problemadan ,angısınnan…

Georgiy Leyçu parlamentlar arası iş grupası için: «Büük başarlara taa etişämedik»

Moldova Parlamentin hem Gagauziya Halk topluşun deputatların iş grupasının oturuşunda avtonomiya kanonnarınnan baalı soruşları baktılar. Moldova Parlamentin hem Gagauziya Halk topluşun deputatların  iş grupasının azaları geldilär ii çıkışlara uzun vakıttan sora, nışannadı GHT viţe-spikerı Georgiy Leyçu. Oturuşta bakıldı kanon proektleri, angıları baalı parlamentin reglamentinnän hem başka kanonnarlan, angılarına görä avtonomiya yaşȇȇr. “Siz bilersiniz, ani kanonnar, angılarını devlet kableder, pek sık Gagauziya  hak statusu kanonunnan uymȇȇrlar. Biz istämeeriz bu soruşta  merkez kuvetlerinä karşı gitmää, lääzım bu durumadan getirmemää, ama problemaları çözmää”, — açıkladı  Georgiy Leyçu. Gagauziya Halk topluşun deputatları isteerlär, ki herbir kanon, angısını devlet kuvetleri kabledeceklär, avtonomiya kuvetlerinä verilsin bakılmaya…

Venețiya komisiyası dedi Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmama proțedurasını enidän incelesin

Geçän aftanın sonunda Venețiya komisiyası aldı karar, ani 2021-ci yılın Harman ayında (avgust) Moldovanın “Prokuratura için” zakonunda yapılan diiştirmeklär demokratiyalı devlet normalarınnan badaşmêêrlar. Venețiya komisiyası sayêr, ani Moldova lääzım “temeldän diiştirsin” Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını, çünkü buna yapmazsa, Baş prokuratura bütünnä doorudan geçer prezidentın altına. Komisiya urgulêêr, ani “Prokuratura için” zakonunda bu diiştirmeklär yapıldı cümnenin hem ekspertların fikirlerini sormadaan hem orada biri-birinä karıştı Baş prokurorurun işinin kantarmaması hem onun disțiplina soruşturmasının proțedururaları. Onuştan bu konuda lääzım doorutmaklar yapılsın hem Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını enidän incelesin. Venețiya komisiyası açıklamasına daynarak, Moldovanın eski premyer-ministrusu İon KİKU yazdı, ani…

Venețiya komisiyası dedi Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmama proțedurasını enidän incelesin

Geçän aftanın sonunda Venețiya komisiyası aldı karar, ani 2021-ci yılın Harman ayında (avgust) Moldovanın “Prokuratura için” zakonunda yapılan diiştirmeklär demokratiyalı devlet normalarınnan badaşmêêrlar. Venețiya komisiyası sayêr, ani Moldova lääzım “temeldän diiştirsin” Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını, çünkü buna yapmazsa, Baş prokuratura bütünnä doorudan geçer prezidentın altına. Komisiya urgulêêr, ani “Prokuratura için” zakonunda bu diiştirmeklär yapıldı cümnenin hem ekspertların fikirlerini sormadaan hem orada biri-birinä karıştı Baş prokurorurun işinin kantarmaması hem onun disțiplina soruşturmasının proțedururaları. Onuştan bu konuda lääzım doorutmaklar yapılsın hem Moldova kuvetleri Baş prokurorun işini kantarmalama proțedurasını enidän incelesin. Venețiya komisiyası açıklamasına daynarak, Moldovanın eski premyer-ministrusu İon KİKU yazdı, ani…