13.09.21 TURISTLÄR GERMANIYADAN
Источник grt.md
165

İlgili statyalar

Todur ZANETä Germaniyadan “Altın diplom” verildi

Kırım ayın (dekabrş) 28-dä Germaniyanın geldi haber, ani “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesi 2020-ci yıl için literatura hem incäzanaat uurunda ödüllerini vermiş. Sevinmeliklän bildireriz, ani ödüllenän yazıcıların arasında ödülün “Altın diplom”unu kabletti gagauz yazıcısı, poet, dramaturg, gazetamızın baş redaktoru Akademik Todur ZENET. “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödül komisiyasının başı yazıcı, poet, dramaturg. Akademik Heinrich DİCK, ödülü vereräk, kutlama mesajında yazdı: “Saygılı Todur ZANET, “Farben der Kunts” literatura hem incäzanaat Cümnesinin ödüllär komisiyasının kararınnan, literaturada üüsek başarılarınız için, Canabinizä “Germania goldener Grand” №1 Diplomasını vereriz. Kutlêêrız sizi hem ilerdä yaratmalrınıza taa çok başarılar dileriz”. “Farben der Kunts” literatura…

Germaniyadan Gagauziyada yaşayannara bir seläm

Büük ayın (yanvar) 21-dä Moldova Respublikasının Gagauziya Avtonom Bölgesindä oldu bir yardımcılık akțiyası. Beşalma, Dezgincä, Kongaz, Kongazçık  küülerin hem Komrat kasabasının insannarına baaşış verildi 200 iimeelik paketları, angılarını hazırlamak için finans yardımını uzattılar Germaniyadan “Basıbüyük Internationale Hilfsorganisation gGmbH” hem “Avrupa Yetim-Der Pro-Waisen e. V.” yardım kuruluşları. Erlerin primarları hazırladılar yardım verilecek ibsabbarın listelerini, neyä görä bu kuruluşların temsilcileri Mahmut BASIBÜYÜK hem Hasan KUYULDAR, küüleri dolaşıp kendiellerinnä herbir insana pfketları baaşladılar.. Mahmut BASIBÜYÜK açıkladı: “İiyilik yapmak bir sanaat gibi, bu üzerä bän hem benim ayläm yardım yapmayı severiz. Herzaman zor durumda olan insannara canımız acıyêr da onnara nekadar yapabileriz yardım ederiz.…

Video: Komrattakı bolniţa kabletti yardımı Germaniyadan

Yardımın içindä var ilaçlar, dezenfektantlar, yaraları sarmak bezlär. Onu kabletmää kolaylık oldu Halk Antikrizis Ştabın hem Germaniyadan gumanitar kurumnarın aralarında annaşmaya görä. Gumanitar yardımını bolniţaya deyni verdilär baamsız organizaţiyaları Germaniyadan. Bunu bildirdi  Halk Antikrizis Ştaban başı Viktor Petrov. O nışannadı, ani bütün yardım, ani lääzımnı medik kurumnarına, verilecek bolniţaya. VİKTOR PETROV, Halk antikrizis ştabın kurucusu: “Bu yardımı verdi Baamsız organizaţiya Germaniyadan, çünkü büün onnar hepsi lääzımnı hem harcanılan tertiplär. Bu medik tertipleri hirurgiya hem travmatologiya bölümnerinä deyni. Bu yardım parasız, o duyuldu, çünkü Gagauziyanın çoyu yaşamak punktlarında var Medik sanitar bölümneri, angılarının var hergünkü sorumnuukları onnarda”. Verilmiş yardımın taa çoyu harcanılacȇk hirurgiya…

Moldovanın üülen tarafında açıldı turistlär için dört lisapet marşrutu

Dört turizm marşrutu uzunnuklan 173  km açıldı Moldovanın üülen tarafında. Artık  nişannı olan yollarda hem pıtikalarda ürümaa, kaçmaa, ya da lisapetta gezmaa var nasıl, göreräk bizim taraflarımızın gözellini. Bölä bir proekt yapmaa deyni oldu kolaylık USAID  kurumun yardımınanan. Bu kurumun başı  Skott Hoklander vardır geldi bizim taraflarımıza lisapetlän dä. “USAID yardımcı oler bu sektorda Moldova devletinda 2012 yıldan beeri. Da biza bu pek önemli, neçin ki burada bizim iş ortaklarımız. Biz isteriz yapmaa öla ki birlestirmaa biznes hem turizma  sferalarını. Nereyi geleceklär turistlar da görebileceklär Moldovanın üülen tarfanda var olan gözellikleri”, — söledi  USAID  kurumun başı. Yakın 20 sportçu lisapetlärlän…

Komratta başladı işlini mediţina avadannıklarını yapan kompaniya Germaniyadan

Mediţina avadannıklarını yapan kompaniya Germaniyadan açtı işletmeyi Komratta. Büünkü günä orda işler 20 insandan biraz zeedä. Ama yatırımcı bu uurda durgunmayacaanı hem yakında taa bir işletmeyi açacaanı söledi. Açılmış işletmeyi dolaştı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah. Yatırımnar (investiţiyalar) Gagauziyaya deyni her zaman ön plandayılar. Onnar vererlär kolaylık açmaa eni iş erlerini avtonomiyanın yaşayannarına deyni, nışannadı Gagauziyanın yatırım agentstvosunun başı Natalya Kojokar. «Biz pek sevineriz , ani bu kompaniya geldi Gagauziyaya, geldi bizä. Bizim insannara lääzım iş. İşleer şansora 24 insan. Onnar üürendilär hem geçtilär praktikayı Vengriyada», — annattı Natalya Kojokar. İnsannar, angıları kompaniyada çalışȇrlar, eni işinä sevinerlär, ani var kolaylık ana…