İlgili statyalar

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär geçer

2021 yılın Ceviz ayın (sentäbri) 19-da Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimnär geçer. Halk Topluşunda 35 mandata 124 kandidat var.   Bütün Gagauziyada seçmcilär listelerindä 114 210 kişi var. Kaçı onnarın seçim bölümnerinä geleciklär pek tezdä üürenecez. Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasını (MSK) bildirdi, ani seçimnerdä 80 erindeki hem 50 yabancı gözlemci var. Источник anasozu.com

Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär bitti

Canavar ayın (oktäbri) 3-dä Gagauziyada oldu 11 seçim bölümündä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turu hem 6 seçim bölümündä dä eni seçimnär. Gagauziyanın Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) açıklamalarına görä bu 17 seçim bölümündän GHT deputatları ayırıldılar: Komrat № 1 s.b. Nikolay DUDOGLU; Komrat № 2 s.b. Viktor PETROV; Komrat № 3 s.b. Aleksandr TARNAVSKİY; Komrat № 4 s.b. İvan DİMİTROGLU; Çadır № 5 s.b. Nikolay İVANÇUK; Çadır № 6 s.b. Georgiy LEYÇU; Valkaneş № 10 s.b. Pötr FAZLI; Beşalma № 13 s.b. Grigoriy DÜLGER; Baurçu № 12 s.b. Grigoriy KADIN; Bucak № 15 s.b. Vladimir KISSA; Ütülü küüyü № 20…

Video: Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär davaylan tanıldılar

“Düünkü oturuşta canavar ayın 12-ndä Apellaţiya davası tanıdı seçimnerin çıkışlarını hem GHT taa 17 deputatların mandatlarını. Butakım kanonnarı kabledän organına ayırıldı hepsi 35 deputat.  O vakıttan, nicä bu çıkışlar açıklandılar, hem Apellaţiya davası kabletti bölä kararı, Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah 30 günün süresindä lääzım belli etsin Halk topluşun ilk oturuşun gününü”, — açıkladı Gagauziyanın Mrkez Seçim Komisiyasının başı Yana Kovalenko. Источник grt.md

01 10 21 KIPÇAKTA İŞ VETERANNARINI KUTLADILAR İHTİARLARIN GÜNÜNNÄN

İhtiar insannarın günü için Kıpçak küüyün «Pobeda» Kolhozu hazırladı yortuyu iş veterannarına deyni. Bu günü Kıpçak küüyündä oldu  bir ii hem gözäl  adet. Musafirlär hem insannar,nangıları geldilär yortuya, vaardi  niça siiretsinnär en  beenän kolektivleri  hem artistleri Gagauziyadan. Vasiliy  Arnaut,  Gagauziyanin aksakallar birliin başi, kutlamak sözündä nışannadı, ani Kıpçak o büük  küü  kendi kaavi adetlerinnän. Vasiliy Arnaut, sayêr ani «Pobeda» Kolhozunu läzım  korumaa, bakmaadan bişeyä. Kıpçak  klisesinin  popazı Vitaliy Zelinskiy çizgiledi,  ani hepsi, ne vaar bizdä  büünkü gündä, ihtär  insannarın  ellerinän hem hatırlan kurulardı. Vitaliy Zelinskiy annadêr, ani şindi ihtär  insannarda kendi üüsek  rolü  vaar bizim  aramızda. ‘’Lääzım  savaşmaa  diil sade …


İnsannarın cuvapları: