13.09.21 DM.KARAÇOBAN ADINA İSTORİYÄ HEM ETNOGRAFİYÄ MUZEYİ 55 YILDÖNÜMÜNÜ NIŞANNAYACEK
Источник grt.md
435

İlgili statyalar

Vladislav Marinov muzeylerin paalılıı için: „İstoriyasız gelecek olmayacek”

Her yıl  Hederlez ayın 18-dä muzey zaamitçileri kendi zanaat yortusunu nışannȇrlar. Komrat regional  istoriya muzeyı  avtonomiyada yaşayan halkların istoriya hem kultura adetlerini  koruyȇr. Neçin bizim zenginnilekleri lääzım korumaa hem toplamaa, annattı muzeyın başı Vladislav Marinov. «Müzeyi korumaa — o bizä pek önemli bir iş. Biz üüreneriz hem toplȇȇriz her bir informaţiyayı istiriya için. İşimizi ilerlederiz. Bizim uşaklarımız pek meraklanȇrlar hem beenerlär bizä gelmää. İstoriyasız yok geleceemiz», — annattı o. Büün  muzeydä 16 bindän  zeedä eksponat  var. «Bizdä var  evelki eksponatlar – pala, yorgan, peşkir, çiiz. Çok yıllar insannar savaşardılar da toplardılar bu eksponatları. Bizim milli gıimnerimiz pek meraklı. Bizdä taa…

Sport aylä yarışmaklarını geçirdi Komrattakı Karaçoban adına liţey

Komrattakı Karaçoban adına liţeyindä geçti “Ana,boba hem bän — sportiv aylesi” yarışması. Kendi aralarında yarıştılar 6 aylä uşaklarınnan birinci-ikinci klaslardan.Nesoy fayda var bölä oluşlarda, açıkladı liţeyın directoru Maria Angelova. «Bu gözäl oluş bizdä geçer ilk keret. Umutlanȇrız, ki bu olacek  bir adet bizim liţeyimizdä. Bizä lääzım hem pek önemli sıkı baalantı analarlan-bobalarlan», — söledi okulun başı. Uşaklar hem analar-bobalar pek sevindilär bu oluşta pay almaa. «Pek gözäl hem intereslı bir konkurs! Biz savaştık, bizim uşaamız pek sevindi». Hepsi pay alannar nışannadılar, ani  bu konkurs pek lääzımnı. Hepsi insan bu zor vakıtta sevindı, da biraz unnuttu kendi kahırlarını – bu lääzım…