13 08 21 SERBESTLİK YARADICILIKTA
Источник grt.md
395

İlgili statyalar

Şvețiya: Koranı yakıp țivilizațiyalılar barbarlaa yollandılar

Büük ayın (yanvar) 21-dä Şvețiya devlet kuvetlerin izininnän yapılan mitingta, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä bu devletin aşırı saacıları yaktılar musulmannarın ayozlu Koran kiyadını. Nicä bildirer dünnää habercilik kuruluşları, Büük ayın (yanvar) 21-dä daniyalı aşırı saacıların “Sert uur” kurulusun başı Romus PALUDAN, provokațiya yaparak, Stokgolmdakı Türkiye Büükelçiliin önündä yaktı musulmannarın ayozlu Koran kiyadını. Bu barbarlaa karşı bütün musulman dünnääsı hem haliz țivilizațiyalı dünnää karşı kalktı. Ofițial Tükiye bu barbarlık akțiyasında Şvețiya devlet kuvetlerini kabaatlı buldu. Türkiye prezidentın sözcüsü İbrahim KALIN kendi Twitter mikroblogunda yazdı, ani “Şvețiya devlet kuvetlerini islamofobiya hem iirincilik temelindä prestupleniyaların havezlendirmesini besleer… Ayozlu paalılıklara saldırılar serbestlik diil, ama…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı

ırım ayın (dekabri) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Güneşçik” Gagauziyanın 27-ci yıldönümünü aydınnattı”, “2022-ci yıl Gagauziyada Dionis TANASOGLU yılı açıklandı”, “Ankarada Moldovanın kultura Günneri geçti”, “Nicä geminin adını koyacan ölä dä üzecek (Gagauziyan M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi 10-cu yıldönümü)”, “Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı, ama onun serbestlik hakkı ezildi”, “Venețiya komisiyası dedi: Moldova Baş prokurorun işini kantarlama proțedurasını enidän incelesin”, ““Gülüntü deputatlar” tragikomediya spektaklisinin artık 9-cu perdesi cumaaya!”, “Gagauzlar TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKlän lafedildi”, “Komrat gemodializ bölümünä Türkiyedän yardım”, “Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü kutluca olsun!”,…

İnsannar taa annayan oldular. İvan Petkoglo Gagauziyada engelli insannarın yaşaması hem problemaları için

Engelli insannarın pay alması cümnä olaylarda önemni iş. Bölä herbir kişinin hakları esaba alınȇr hem dünnedä güvenlik, usluluk korunȇr. Her yıl dünnedä engelli insannarın günü bakılȇr. O gün, nezaman taa bir sıra nışannȇȇrlar, nekadar önemli esaba almaa herbirinin haklarını, serbestlik sınırlarını. Sade bölä birtürlü haklarlan gelecää var nicä kurmaa. Şindiki zaman engelli insannar, nicä Moldovada, ölä dä Gagaziyada, üç problemaylan karşı gelerlär, söleer üridik soruşlarında consultant İvan Petkoglo. «İlk problema — kurumnara giriş koşullar yok. İkinci — inklüziv üüretim çalışmȇȇr, üçüncüsü — iş erleri yok. Bunnar en büük problemalar,angılarını lääzım çözmää», — açıkladı İvan Petkoglo. Aaraştırmalar gösterdi, ani engelli insannar ilerdän başkalarında sade kötü duyguları yaradardılar.…

Sud Aleksandr STOYANOGLUnun tarfını işitmää istämeer hem ona hep köstek koyêr

Kişinevun Çokana bölümü sudunda şindi kär incelener Moldovanın gagauz olan Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için yada kapalı kalması için daava. Aleksandr STOYANOGLUya karşı olan prokurorlar isteerlär, ki sud onu 30 sutka kapalı braksın. Aleksandr STOYANOGLUnun advokatları hem Moldovaylan Gagauziyanın cümnesi onun serbest brakılmasını isteerlär. Nesoy kararı sud alacek, var nicä annamaa ondan, ani daavacılar Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının hiç bir argumentını da işitmää istämeerlär hem, ne taa da beter, onnara, Aleksandr STOYANOGLUnun tarafınına, köstek ta koyêr. Ölä, sud, Moldova zakonnarını ezeräk, brakmadı Aleksandr STOYANOGLUylan onun advokatı göz-gözä lafetsinnär. Bundan sora sud kabletmedi Aleksandr STOYANOGLUnun tarafının danışmasını, ani bu sudu…

Video: Akţiya «Haşla fidanı-Gagauziyada daayı büüt» geçti Komratta  

Genç fidancıkları haşladılar Gagauziyanın baş kasabasında Birleşik Milletlär Kurumu (OON) günündä, canavar ayın 22-dä. Komradın parkında  Osvobojdeniye sokaanda 25 Japoniya Safora fidancık çeşidi haşlanıldı. «Haşla fidanı-Gagauziyada daalıı büüt» akţiyasında Birleşik Milletlär Kurumun temsilcileri, erideki hem avtonomiyanın kuvetleri pay aldılar. Gagauziyada en az daa büüyer. Bu büük bir problema, angısı ȇkologiyanın durumunda belli ediler. Avtonomiyanın kuvetleri dış partnörların ȇkologiya durumuna dikkatlıını çekerlär. Bu fikiri geçän yıl Başkan İrina Vlah teklif etti. Akţiyanın baş neeti nekadar taa çok fidan Gagauziyada haşlamaa. Signal buna oldu 2019-2020 yıllarda kuraklık, angısının beterinä büük bereket kayıp oldu. Birleşik Milletlär Kurumu genç fidancıkların haşlanmasında programalarını bütün dünnedä çalıştırȇr. Avtonomiyada bu oluş – taa…