13 08 21 «PRAVOSLAV GAGAUZİYA» PROEKTİ GİRİŞTİRLENER
Источник grt.md
809

İlgili statyalar

PRAVOSLAV FESTİVALİ

Çadır-Lunga muniţipiyasında çiçek ayın 27-dä M.Çakirin adına gagauz kultura pravoslav festivali geçti. Olay anılmış aydınnadıcısının M.Çakirin 161 yıldönümünä hem «Ana Dilimiz» yortusuna adalıydı. Pravoslav festivalin payalannarı- Çadır muniţipiyasının hem Kopçak küüyün klisä okulların üürenicileri, Çadır kasabasının kultura merkezin hem M.Çakirin adına teoretik liţeyin yaradıcılık kolektivleri. Yortuya katıldılar klisä izmetçileri, Gagauziyanın hem erindeki kuvetlerin temsilcileri. Başlanıldı yortulu konţert M.Çakirin  anmak taşın yanında. Festivalin payalannarı hem musaafirleri için klisä okulların, uşak başçaların, M.Çakirin teoretik liţeyin üürenicilerinnän hem Gagauziyanın halk ustacıların asoţiaţiyasınnan sergi hazırlanıldı. Pravoslav olayı Kagul-Komrat eparhiyanın yardımınnan geçirildi. Festivalin kurucuları Çadır muniţipiyasının primariyası, naasatı, kultura merkezi hem kliselär oldular. Источник grt.md

Video: Panayiyanın Kazan Kasabasından İkonası

Kasım ayın 4-dä pravoslav hristiannarı bakȇrlar Panayıyanın Kazan kasabasından İkonasının gününü. Pravoslav klisesindä bu en büük yortuların biri. Nicä söleerlär insannar, Kazan kasabasında 1579 yılda yangından sora  bir küçük kızçaaza Matronaya geldi düşündä Panayiya da söledi ona bulsun Panayiyanın ikonasını yangın erindä. Ozamandan kasım ayın 4-dä pravoslav hristiannarı geçirerlär bu gün yortulu liturgiyaları. 19 asirdä bu ikona oldu en sayılan hristiannarın arasında. Gagauziyanın yaşayannarı hep sayȇrlar  bu yortuyu. Panayiyanın Kazandan İkonasının yortusu güzün hem kışın sınırı sayılȇr. Bu gündän ayazlar bekleniler. Er bereket isläädı, hazırlanardılar suuk kışa. Ama er kasımın 4-dä yaamur yaayȇr, därdilär ani kış pek yakın. Источник grt.md