13 08 21 İSTORİYAMIZI KORUYACEZ
Источник grt.md
876

İlgili statyalar

«Korkunçsuz günü»

Çok-Maydan küüyün liţeyindä üüretmäk oluşu geçirildi. O adalıydı cümnenin korkunçsuz gününä. Cümnä korkunçluksuz üürenmesinin geçirilmesindäpay aldı poliţiya çalışannarı, «Yug» regional izmetin bakannıı hem Gagauziyanın hatalı olaylarda bakannıın izmeti. STEPAN STOYNOV Komradın poliţiya bölümün başı:- «Kabledilmiş haberdän sora liţeyin administraţiyası üürenicileri üüretmäk kurumundan ȇvakuaţiyayı korkunçsuz  erä geţirdilär. Bütündän iş 5 minut tuttu». Avtonomiyanın Hatalı olaylar izmetin temsilcileri kendi işini yaptı. STANİSLAV SLESARÇUK Gagauziya Hatalı olaylarda izmetin ofiţeri:- «Bizim borcumuz – belli etmää, ani yapıda kimsey kalmadı. Hepsi durumdan çekiler». Korkunçsuz günün sırasında «Yug» regional bakannıı liţeyin üürenicilerinä zanaat tehnikasını gösterdilär hem annattılar, nicä işleer. LÜDMİLA STRATİLA  «Yug» regional bakannıın bölümün başı:…

Desant veterannarı Komratta kutladılar Hava desant askerleri gününü

Maavi beretlarlan hem koraflı maykalarlan. Harman ayın 2-dä desant asker veterannarı kendi profesional yortusunu nışannadılar. Veterannar desant askerlerina deyni yazılmış «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşına çiçekleri koydular. Ondan sora Prorok İliyanın adına klisesindä Komratta yortulu liturgiyada pay aldılar, 2-ci dünnä cengin payalannarına adalı memorialın yanında marşlan geçtilär hem patredä çıktılar. Adetçä desant asker veterannarın «Sineva» türkünün avtorun İvan Zdravkovun anmak taşın yanında toplandılar, angısı Komrat koledjın duvarında koyulu. Hepsi bu insan desant askerliini geçti Sovet birliin vakıdında. Desant asker veteranı Viktor Drangoz maasuz bölümdä askerliini yaptı, rotanın önemli tehnik uzmanıydı. O nışannadı, ki her yıl askerlär bilä toplanȇrlar,…

Dezgincä küüyüdä pakladılar hem ayazmaladılar pınarı

Su — yaşamanın sızıntısı. Eni sızıntının düzülmesi — büük olay insannara deyni. Geçän dinnenmäk günnerindä  Dezgincä küüyüdä ayazmaladılar paklanılmış pınarı.  Onu tertiplemää  yardım etti iş adamı İvan Mardar. Dezgincä küüyüdä,  nicä da başka yaşamak erlerdä, ön daava — vermää  insannara kaliteli suyu. Bakmadaan ona, ani küüdä var su sisteması, insannar kullanȇrlar suyu pınalardan da. Çoyu onnardan bulunȇrlar diil ii halda hem suyu yok nicä içmää. Regionun iş adamnarın biri  alındı yardım etmää tertilemää Dezgincä küüyüdä bir pınarı. Bu üçüncü su sızıntısı, angısını o  yaptırdı. “Başkası da yapsın. Olsun pak pınarlar. Oldu pandemiya. Ko kendi filcanınan gelsin, içsin. Biz pakladık, hlorka…