13 08 21 GİRİŞTİRİLDİ ŞAFK PROGRAMASI
Источник grt.md
501

İlgili statyalar

Moldovada maasuz yaratılan şafk kıyameti prost halda bir sțenariyaya benzedi

Kasımın 24-dä üülendän sora saat üç dolayında bütün Moldova Respublikası ansızdan karannık içindä kaldı – bütün memlekettä şafklar kesildi da maasuz yaratılan şafk kıyametinä benzeyän üç saatlık bir kıyamet yaşandı. Küülerdä sıradan bu olaya raat baktılar, çünkü, taa Sovetlär Birlii daaldıından beeri, küülü insannar şafkların kesilmesinä alışık. Ama kasabalar? Kasabalar panikaya düştülär, zerä, gevşek ta olsa, devletin ekonomika, politika hem cümne keskinnii ömürü burada geçer. Düşünün – karannıkta bulunan bir memleket kap-karannık kıyemet uçurumuna düşmää başladı. İş durdu. Yaşamak durdu. Ama maşinalar durmadı. Kasaba hemen maşinalar karımcalıına döndü hem kaynamaa başladı – şöförlär zapravkalara benzin-solärka zapasları için üüşmää başladılar. Ama,…

Deputat: kompensaţiyalar şafk için dekabridä iki ay için gelecek

Kompensaţiyalar için compensatii.gov.md saytında sayıya konulmuş insannarın 78 proţendin statusu üüsek uurda yufka olarak belli edildi, da sade 1 proţent yufkasız belirlendi. Ama bununnan birerdä kimi yaşayannarın gelirleri yenidän bakılacek. Bunu için haberledi Parlamenttä soţial koruması, saalık komisiyasının başı Dan Perçun. Hep ölä o haberledi, ani diil hepsi insannar Kasım ayın şafk fakturasnda kompensaţiyayı kablettilär. O gelecek Kıran ayın fakturasında 2 ay için. Источник grt.md

24 09 21«KOMPAS» PROGRAMASI KDU-dä (VIDEO)

Ceviz ayın 24 dä KDU-dä geçti diplomnarın verilmesi «Kompas» üürenmäk programmasının katılımcılarına üç bölümnerdä: treningların geçirmesi üürenmektä,  ineraktiv sisteması hem menecment. Kurslar geçtilär bu yıl yaz vakıdında online formatında.  Üürenmäk proektı KDU — dä çeketti 2019 yılda, ama pandemiya beterinä onu  uzalttılar taa bir yıla. Kurslara katıldılar üürenmäk kurumnarın üüredicileri, phihologları hem öndercileri, hem başka zanaatlarda uzmannar. Kursların birisi baalıydı  interaktiv sistemanın  kullanmasınnan üürenmäk proțesindä. Büünkü vakıda görä üüredicilerä läzım  bilmää işlemää karışık sistemaylan, angısında var  intrernettän üürenmäk ta. Üüremektä önemli diil sade  üüretmää uşakları, ama  geçirmää türlü treningları. Nicä nışannadı trener Lüdmila İbrişim,  kabledilmiş  bilgilär lääzım diil sade üüredicilerä,…