12 08 21 KUVET HEM CÜMNÄ TEMSİLCİLERİ COVİD-19 HASTALIIN DURUMUNU AÇIKLADILAR
Источник grt.md
624

İlgili statyalar

Moldovada covid-19 baalı kimi korumak kurallarından brakıldılar 

Фото: cgon.rospotrebnadzor.ru Cümnä saalık milli komissiyasının № 61 kararınnan 2021 yılın sentäbrinin 9-dan bildirilmiş hatalı durum uzadıldı aprelin 15-nädän bütün Moldovada. Bununnan birerdä ama kimi kormak kuralları kaldırıldılar, neçinki COVID-19 hastalanmakların sayısı azaldı. Butakım, mardın 16-dan korumak maskaları läzım olacek giyimää cümnä transportunda, medik kurumnarında, binalarda bulunan alış – veriş erlerindä, aptekalarda hem hepsi rerdä, neredä olȇr kalabalık. Bununnan bilä, SARS-CoV-2 kapmamaa deyni, läzım dayman suylan yıkamaa ya da antiseptiklän serpmää elleri da ondan sora giyimää maskayı. Komisiya hep ölä yoketti lääzımnıı göstermää COVID – sertifikatlarını binanın girişindä. Hepsi aylä yortulu olaylarında,  kafe hem restorannarda, teatrolarda, konţert hem sport salonnarında,…

POLİŢİYA KONTROL EDER AVTOBUSLARI

Hederlez ayın 23-dän kirez ayın 10-dan devlettä  » Avtobus»  akţıyası geçiriler, ki belli etmää  cümnä  transportunda  koşulları. Bu yapılȇr ki     iisiltmää yolrazgelmelerini. 2021 –ci yılda  Gagauziyada cümnä transportu belli edildi  1 yolrazgelmesindä. Kimisi yaralanmadı. «Avtobus» akţıyasının süresindä poliţıya  kontrol eder  cümnä  transportların şoförların dokumentlerini hem  avtobuslarda koşulları. ANDREY DİMİTROGLO  Çadır -Komrat yol  poliţıyasının baş ofiţerı «Biz bu akţıyayı  geçireriz ,ki  durgutmaa yol razgelmelerini hem insan A erindän B erinä  korunçlu  etişsin. Avtobusun  hızlı  gitmesini, tehnika durumunu hem  avtobuslarda insannarın sayısını  kontrol edecez». Şoförlar lääzım durgunsunnar sade  maasuz  duraklarda,  transportun tehnika durumunu  gözletsinnär, zeedä insan avtobusa almasınnar, yolda kuşku  olsunnar. »Bän…

Bakannık Komitetindä açıkladılar, ani göllär lääzım geçsin Gagauziyanın öndercilik altına

Gidrotehnika tertipleri Gagauziyanın may hepsi göllerdä buluinȇrlar kötü durumda. Bu kuyular su altında taa derin olȇrlar. Gagauziada kurdular komisiyayı, ki aaraştırmaa hepsi su erlerinin durumunu. 19 göldän hatalı durumda bulunȇrlar göllär Dezgincä hem Kırlannar (Kotovskoe) küülerdä. Bunu bildirdi Bakannık Komitetin son oturuşunda çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo. Prevyu nokta.md videosundan Источник grt.md

GRT CK işini gözledän Sovet kabletti GRT önderciliin iş çıkışlarını bu yılın ilk 3 ayında

Gagauziya  radio televizion kompaniyasının gözledici sovetin oturuşunda bakıldı  birkaç soruş. Onnarın  arasında  kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın iş çıkışları. Gözledici sovetin temsilcileri  baktılar  Gagauziyanın  Halk Topluşun   üridik  komisiyasının kararını gözledici nasaatın bir azası için, angısı  iki iştä çalışȇr, bu sayılȇr kanona karşı gitmäk. Kendi sıralarında gözledici nasaatın temsilcileri esaba aldılar  bu işi da nışannadılar, ani bu soruş onnarın görevinin dışında bulunȇr. Gözledici sovetin  oturuşunda  «GRT» CK  öndercisinin işini götürän Galina  Maresyeva  tanıştırdı sovetin azalarını kompaniyanın 2022-ci yılın ilk kvartalın otçotunnan. O nışannadı, ani yapıldı büük iş kompaniyanın uzmanarınnan, neçinki hederlez ayın 1 – dän televizion geçti  ţifra yayınnarına. Galina  Maresyeva …