10.08.21 BULGARİYA JURNALİSTLERİN GÖZLERİNNÄN
Источник grt.md
445

İlgili statyalar

KDU studentleri Rumıniyada hem Bulgariyada eni bilgileri kablettilär

ERASMUS+ programasının sınırlarında KDU üüredicileri hem studentleri Rumıniya hem Bulgariya devletlerindä bulundular. Dönüp evä onnar kendi duygularınnan hem düşünmeklerinnän paylaştılar. Hazırlamaa lääzımnı dokumentleri hem annaşmakları studentlerlä yardım etti KDU halklararası annaşmaklarında ofisı. Kolaylıkları, angılarını katılıp ERASMUS+ programasına veriler, KDU üüredicileri hem studentleri diil bi yıl biler. Bu programaya görä universitetin temsilcileri türlü devletlerdä bulundular. Bu yıl yakın 20 üürenici Bulgariyaya gittilär, üç üüredici hem iki student — Rumıniyaya. Üüredicilär nışannȇrlar, ki pay almak bu takım üürenmäk programalarında verer kolaylık kabletmää praktikada eni bilgileri türlü bölümnerdä. “Studentlär şindän sora ikinci sıra Bulgariyaya giderlär. İlk sıra bıldır yazın gittiydilär. Bu yıl da…

GRT – nın kiyat fondu eni literaturaylan zenginnendi

GRT cümne kompaniyasının hem Gagauziyanın M. Maruneviç adına Bilim Aaraştırma Merkezin (BAM) aralarında 2021-cı yılda imzalanmış  annaşmaya görä BAM verdi 50-ya yakın kiyat, angıları bitki yılların süresindä hazırlandılar hem tiparlandılar. İki yılın süresindä GRT CK kompaniyasınınnan hem Gagauziyanın M.Maruneviç adına BAM birkaç önemli proekt gerçeklendi. Onnarın taa çoyu dooruduldular gagauz halkının kulturası hem dili ilerlemesinä. Verilän literatura kullanılacek programaların hem türlü rubrikaların hazırlanmasında. «Sizin dä bibliotekanızda lääzım olsunnar o kiyatlar, angıları çıkȇrlar bizim merkezdä. Biz getirdik hepsi kiyatları, angıları bizimnän 5-6 yılın süresindä çıktılar, kimilerindän birär ekzemplär, kimilerindän 2-är, 3-är. Önemli, ani sizdä olsun bir er burada, neredä kiyatlar korunaceklar,…

ABD elçisi «Gagauz sofrasında» Ukrainalılar için var olan koşullarlan tanıştı

Moldovada Amerikanın büük elçisi Kent Logsdon Kongazda «Gagauz sofrası» konak evindä bulundu, ki tanışmaa verilän yaşamak koşullarınnan Ukrainadan kaçan insannarına. Moldovada Amerikanın büük elçisi Kent Logsdon turistik merkezlerindä erleştirili Ukraina cengindän kaçan insannarına verilän koşulları baktı. ««Gagauz sofrası» — o merkezlerin birisi, neredä Ukrainadan kaçan insannar ev sıcaklıını buldular. Burada insannar Harkov, Nikolaev, Herson kasabalarından bir vakıda yaşamak erini bulmuşlar», — söledi diplomat. «Gagauz sofrası» cenktän kaçan ukrainalılara veridi kolaylık dinnenmää, gecelemää, yıkanmaa yada imää bir parça ekmek. Cengin çeketmesindän beri burada 1000 -dän zeedä insan yardımı kablettilär. «Saa olsun volontörlar, gençlär, angıları yardım ettilär tutturmaa gelän insannarı. Oturttuk onnarı…