10 08 21 BUCAAN NAASATÇILARI PROKURATURAYA KONSTİTUŢİYA HAKLARIN KORUMASI İÇİN DANIŞTILAR
Источник grt.md
329

İlgili statyalar

Konstituțiya sudu STOYANOGLUnun iştän atılmasını zakonsuz tanıdı

Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUnun advokatlarının danışmasına görä, Moldova Konstituțiya sudu “Prokuratura için Zakonun 31-ci statyası” konstituțiyaya uymamasını tanıdı. Kasım ayın 9-da Moldova Konstituțiya sudun toplantısından sora, Moldova Konstituțiya sudun artık eski başı Nikolae ROŞKA açıkladı, ani “Prokuratura için Zakonun 31-ci statyası” konstituțiyaya uymêêr”. Aklınıza getireriz, ani bu statya görä, Moldovanın gagauz olan Baş prokuroru Aleksandr STOYANOGLUya, kendisini zakonsuz iştän alınma zamanında, verilmedi kolayık korunmaa. Eridir urgulamaa, ani Konstituțiya sudunda bu karar alınırkan sudyalar Nikolae ROŞKA hem Lüba ŞOVA başka fikirdä kaldılar. Hep o zaman, Nikolae ROŞKA Konstituțiya sudun başından atıldı da, birkaç gündän sora, Konstituțiya sudun başı…

“Şor” partiyası zapaya koyuldu – eni Başkanka baamsız oldu

Kirez ayın (iyün) 19-da Moldova Konstituțiya sudu aldı karar, ani Moldova “Şor” politika partiyasını Konstituțiya ayıkırı olan bir partiya açıklamaa. Moldova Konstituțiya sudun bu kararı kuvedä geçtiynän, Moldova parlamenttakı “Şor” partiyasının frakțiyası daadılacek, ama o partiyadan seçilän deputatlar, baamsız olarak, deputat kalaceklar. Hep ölä “Şor” politika partiyasından seçilän Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚİUL da baamsız olacek. “Şor” politika partiyasının öndercileri açıkladılar, ani Moldova Konstituțiya sudun bu kararı zakon dışında olak kablederlär dä, o üzerä, dooruluk için, Evropa insan hakları suduna baş uraceklar. Aylarca sürtän bu sudta: “Şor” politika partiyasının taraftarları hem hem protestlara çıktılar, ama o protestlar bişeyä getirmedilär.  …

Bir gagauza hem bütün Gagauziyaya karşı bir zakon

2021-ci yılın Harman ayın 24-dä Moldova Parlamentında “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklerin ikinci okumakta kabledilmesinnän Gagauziyanın temeldän sökülmesi başladı. Bakmadaan ona, ani “Moldova Respublikasının Prokuraturası için” zakonuna diiştirmeklär için cümne insannar hem yuristlär, kendi bakışlarını açıklayarak, dedilär, ani bu diiştirmeklär politika işi hem prokuraturayı politika ökçesi altına almak, zakon ikinci okumakta kabledildi. Moldovada “zakonçuluu korumasında duran” halklararası kuruluşlar, dilsizlär gibi, sustular, bakmadaan ona, ani bu Zakon proektı, nicä düşer Evropaya bakannara, Venețiya komisiyasına yollanmalıydı hem Moldova Prokurorların Üüüsek Soveti tarafından incelänmeliydi. Zakonu kabledennär ne da deselär, bu zakon en aazdan bir gagauza, Moldovanın büünkü Baş prokuroruna Aleksandr STOYANOGLUya hem…