10 01 22 BUCAAN NATURASI UŞAK KİYADINDA
Источник grt.md
623

İlgili statyalar

Uşak başçasına- 55 yıl

Kendi sıradakı 55 yıl dönümünü  naşannadı Komrattakı 4-cü uşak başçası. Bu yılların içindä o kolverdi diil bir evlat boyunu, angıları büün getirerlär uşak başçasına kendi uşaklarını. Çoyu terbiedicilärda tutȇrlar aklılarında kendi ilk başarannarını. Kutlamaa  uşak başçasının kollektivını  geldilär Bakannık komitetin  temsilcileri hem kasabanın başları. İlerleder temayı süjet. Источник grt.md

2021 yıldan Gagauziyanın hepsi uşak başçalarında gerçekleştiriler bilingval programası

Bilingval, ya da iki dili birdän üürenmäk sisteması uşak başçalarında Gagauziyada başladı giriştirilmää 2015 yılda ANTEM programasına görä. Ozaman proekt yapıldıydı ilk 10 uşak başçasında, angılarında uşaklarlan başladılar lafetmää gagauzça hem rumınca. Nicä bu sistema ilerledi hem nesoy işler büün, materialımızda. Источник grt.md

Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı

Bıldır, TİKA yardımınnan Moldovada “Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı” başladı. Bunun çerçevesindä uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä kurslar oldu. O kurslara katılannar Sertifikat almaa haklarını kazandılar. Proektı birliktä ilerlederlär: TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu), Moldovanın işişleri ministerliin Üstolan durumnar Upravleniyası hem Moldova Nikolay Testemiţianu mediţina devlet Universitetın studentların “ASTUDMED” dernää. Proektın ikinci payında kurslarda “ASTUDMED” dernään azaları pay alaceklar. Şindi Kişinevdakı 10 uşak başçasından hem başlangıç şkolalarından kursları başaran üüredicilerä birär ilk yardım çantaların baaşlanması düşünüler. Neettä var ileriyä Gagauziya, Kaul hem Belţ uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä da bölä kurslar yapmaa. Источник anasozu.com

Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı

Bıldır, TİKA yardımınnan Moldovada “Şkolalarda hem uşak başçalarında ilk yardım proektı” başladı. Bunun çerçevesindä uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä kurslar oldu. O kurslara katılannar Sertifikat almaa haklarını kazandılar. Proektı birliktä ilerlederlär: TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu), Moldovanın işişleri ministerliin Üstolan durumnar Upravleniyası hem Moldova Nikolay Testemiţianu mediţina devlet Universitetın studentların “ASTUDMED” dernää. Proektın ikinci payında kurslarda “ASTUDMED” dernään azaları pay alaceklar. Şindi Kişinevdakı 10 uşak başçasından hem başlangıç şkolalarından kursları başaran üüredicilerä birär ilk yardım çantaların baaşlanması düşünüler. Neettä var ileriyä Gagauziya, Kaul hem Belţ uşak başçaların hem başlangıç şkolaların üüredicilerinä da bölä kurslar yapmaa. Источник anasozu.com