09 09 21 COVID – 19 HASTALIIN SAYISI SEVİNDİRMEER

Bitki 24 saadın süresindä Moldovada (MD) belli oldu 790 hasta Coid — 19 hastalıınnan. Bu olayların arasından 677 insan vakţinasız.  Geneldän MD bu hastalıklan büünkü günädän uulaştılar 272 325 insan.

Komrat dolay bolniţasında Covid — 19 hastalıını ilaçlamak bölümü enidän harman ayın 6-da açıldı. Burada ilaçlansın var nicä 62 kişi. Büünkü gündä burada 55 yaşayan ilaçlanȇrlar, 9-zu onnardan kötü durumda.

«Büün bu hastalık taa zor formalarını belli eder. Zor durumda bulunȇrlan yufka imunitetli insannar. Biyaz ceer pek hızlı uulaşȇr», — nışannadı Komrat dolay bolniţasının başı Nina Raylän.

Harman ayın 6-dan Komradın Covid bölümündä 10 insan bu hastalıktan geçindilär. Nişannandı, ani virus diyişer hem ilerki ilaçlar onun ilaçlamasında şansora yufkalıını göstererlär.  Nina Raylän sayȇr, ani bu durumdan tek çıkış Vakţina yapması.

«Büün b izdä yatȇrlar insannar vakţinaylan da. Hepsi onnar hastalıı ilin geçirdilär. Vardı pnevmoniyä, ama vakţinalı insannarda biyaz ceer taa kaavi bu hastalaa», — dedı Raylän.

Gagauziyanın yaşayannarı açıkladılar kendi bakışlarını bu soruşa.

«Bän koymadım vakţinayı. Korkmȇȇrım hem sayȇrım , ani bu kararı lääzım kabletsinnär sade o insannar, angılarının var saalık problemneri».

«Herbir insan kendisi ayırȇr, ama onnar kim insannarlan işleerlär, mutlaka, yapsınnar lääzım».

«Bän diil çoktah geçirdim hastalıı, onuştan da imunitedim taa var bu hastalaa».

Bakmayarak ona, ani yaşayannarın çoyu taa kabletmedilär vakţinayı, insane arasında bulunarkana onnar hepsi kuralları tutȇrlar.

 «Bän koruyȇrım kendimi, var maskam, ikȇȇrım ellerimi sık».

«Maskam cöbümdä. Bän üüredici işleerim, uşaklardan uzacık dorȇrım».

« Bireri çıkmȇȇrım. Sade tükenä çıkȇrım. Yaşȇȇrım yalnız».

Komrat dolay bolniţasının öndercisi  Nina Raylän  teklif etti insannara sakınmasınnar vakţinalardan.

 «Teklif ederim herbirinä sakınmasınnar, koydursunnar.  İmunitet olsun deyni vakıt lääzım. Suukların gelmesininnän virus başlȇȇr taa aktiv olmaa».

Büünkü gündä Covid 19 hastalıından devletin bolniıalarında  5351 insan ilaçlanȇr. 95-şi onnardan zoor durumda.

 

 

 

 

 

 
Источник grt.md
697

İlgili statyalar

Video: KOMRATTA COVİD-BÖLÜMÜ DOLU

Covid-bölümü Komrat kasabasında dolu. Bunu için haberledi Komrat doay bolniţasının direktoru Nina Raylän.   Komrat Covid-merkezindä 62 er vardı — hepsi dolu.   Her gün ama eni hastaları getirerlär. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru: «Durum diişilmeer. Er yok. İnsan  yatȇr hayatta da. Bölä da olȇr». Nina Raylän hep ölä nışannadı, ani kabledän vakţinayi insan taa kolay hastalıı atladȇr. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş doktoru:«Biz inançlan var nasıl sölelim, ani vakţinadan var büük fayda insana. Eer onnar hastalanarsaydılar — taa iy geçireceklär». Komrat Dolay bolniţasının baş doktoru Nina Raylän nasaat eder insan esaba alsın profilaktika işlerini bölä nicä sık ikamaa ellerini, giimää  maskaları. NİNA RAYLÄN, Komrat  Dolay bolniţasının baş…

COVİD-19 dalgası kaavileşer: Komratta hem Çadırda covid – bölümnerini genişlederlär

Komradın hem Çadır-Lunganın bolniţalarında covid — bölümneri dolu hastalarlan. Şindiki vakıtta 73 kişi ilaçlanȇr. Onnarın çoyu orta hem ar formada hastalar. Hastaların sayısı gün-gündän zeedelener. Şındiki vakıtta Gagauziya turuncu zonada bulunȇr.   Hastalara, angılarında koronavirus infekţiyası belli edildi, Komradın dolay bolniţasında krivatların sayısını zeedeledilär. Covid bölümündä 54 krivat erleştirili. NİNA RAYLÄN, Komrat dolay bolniţasının başı: «Büünkü günä bizdä 46 paţient. Onnardan 24-dü uşak, 22 da büük insan. Peydalandı orta aarlıında hastalar hem ar hastalar, 4 büük insan. Bir kişi öldü». Pandemiyanın eni dalgası uşaklarda taa çok belli ediler hem başka-başka türlü, söledi Komrat dolay bolniţasının başı Nina Raylän. NİNA RAYLÄN,…

16 09 21 KORONAVİRUS HASTALIINNAN UULAŞMAKLAR ZEEDELENERLÄR

Moldovada koronavirus hastalıınnan uulaşan yaşayannarın sayısı 278 bin kişiyä yaklaşȇr. Bitki 24 saadın süresindä uulaştılar binndän zeedä insan. Gagauziyada durumu açıkladı Gagauziyanın Saalık kooruması Baş bakannıın baş Svetlana Duleva. Bitki 24 saadın süresindä MD-dä belli edildi 1 152 olay koronavirus hastalıın uulaşmasınınnan. Onnardan 935 ainsan diildi vakțınalı. Gagauziyada 24 saatta 42 olay belli oldu, sade 1 onnarın arasından vakţinalıydı. «42 kişi dün belli ettik. 16 Komrat dolayından, 19 Çadır dolayından  hem 7 Valkaneş dolayından. Gagauziyada kovid merkezlerindä 100 erdä, büün 113 kişi bulunȇrlar. 30% hastalıı zoor geçirerlär», — açıkladı Svetlana Duleva. Saalık bakannnıın başı nışannadı, ani hepsi hastaların sayısından vakţina…

Komrat dolayınında COVİD -19 hastaların sayısı büüyer

Ȇpidemiologiya durumu Moldovada hem Gagauziyada kötüleşer. COVİD -19 virusunnan hastaların sayısı zeedelener. Komratta kovid merkezi enidän açıldı. Korunmak kolaylıkların metodları hem vakţinaţiyasının lääzımnıı için doktorlar anadȇrlar. Komrat dolay bolniţasının kovid merkezi doldu hastalarlan. Orak ayın 26-nda merkezdä 40 insan vardı, koronaviruslan hastaların arasında 19 uşak hem 21 büük insan. Paţietlerdä orta hem aar forma gözlediler, söledi Komrat bolniţasının başı Nina Raylän. Kovid merkezi enidän açıldıynan 15 olay koronavirus hastalıınnan vardı. Bir aftanın içindä kovid merkezindä hastaların sayısı 25 kişiya kadar büüdü. Covid merkezi tekrar işini başladı orak ayın 19-da. NİNA RAYLÄN, Komrat dolay bolniţasının başı: «Bölüm açıldı. Bolniţaya koyȇrız orta…

COVİD – 19 Gagauziyaya geeri döner: son durum nesoy

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah buluştu regionun bolniţalarının hem saalık merkezlerinin öndercilerinnän. Laf gitti COVİD — 19 hastalıın yayılmasınnan Gagauziyada. Gagauziyanın saalık bakanı açıkladı durumu, angısı baalı Covid — 19 hastalıın ilerlemesininnän MD hem Gagauziyada. SVETLANA DULEVA, Gagauziyanın Saalık bakanı: “Orak ayın çeketmesindän uulaşmak olayları başladılar yavaş-yavaş zeedelenmää. Dün yapıldı 100 test, onnardan 23-çü pozitiv, uulaşmanın sayısı 58% zeedelendi”. Komradın Cümnä saalık merkezin başı Tatyana Kuyjuklu nışannadı, ani ulaşannarın taa çoyu uşaklar. TATYANA KUYJUKLU, Komradın Cümnä saalık merkezin başı: “Hastalar aşılanmadılar. Yaparak analiz, biz belli ettik, ani en ilkin hastalanȇrlar uşaklar sora da büüklär. Biz 27 tesr yaptık, onnardan 6-sı pozitiv,…