07 07 21 KOLAYSIZLIK İNSANNARA DEYNİ SEÇİM ERLERİ BELLİ EDİLDİ


1234

İlgili statyalar

04 10 21 GÖZLEDİCİLÄR: SEÇİMNERİN İKİNCİ TURU USLU GEÇTİ

«Piligrim—Demo» cümnä topluluun neeti – Halk Topluşuna seçimneri gözletmää. Seçimnerin ikinci turun öncelik çıkışlarını misiyanın temsilcileri Darya Paproţka hem Raşad Şirinov açıkladılar. GHT deputatların ikinci seçim turu uslu durumda geçti, sayȇr «Piligrim-Demo» cümnä topluluun misiyasının başı Darya Paproţka. «MSK-sı kanon zamanını baktı. İkinci turun ilk datası vakıtlan bildirildi, ama sırasız hem vakıdında açıklanmadı, ne seçimnerin geçirilmesini korkunçluk durumuna koydu», — söledi Paproțka. Kandidatlar hem erideki kuvetlerin temsilcileri kanona karşı gitmeklerini seçimnerdä bildirdilär, seçim urnasının kullanmasında, insannara para ödenärdi, yaşamak erleri diiştirilärdi. «Ne baalı seçimnerin geçirilmesinnän, «Piligrim-Demo» belli eder, ani  «insan havezsiz seçimnerä gidärdi». Yakın 1500 seçiciyä eklemäk listelerinä yazdırıldılar», — nışanadı Raşad Şirinov.…

Hükümet verer finansları “Prima Casă” programasina

Moldova devletin hükümeti belli etti, ani  7,9 mln. Ley gidecek  ki vermää insannara kompensaţiyaları “Prima Casă” programasına görä. İlinnetmää deyni insannara  Prima Casă” programasına görä kreditlerin verilmesini hükümet belli etti, ani kompensaţiya lääzım kursun 50% . Belli edildi  nicä kabletmää bu kompensaţiyayı. DİNA ROŞKA, finans ministerliin genel sekretari: “2022 yılına bücetta belli edildi 79 bu programaya 79 milion ley. Büük ayından orak ayınadan bu sayı kurȇr 43 million ley. Büünkü günä bizdä var 6 milion  627 danışmak insannardan, kim satın aldı evleri Prima kasa programasına görä. Bu sayıya girerlär o danışmaklar da, angılarını biz kablettik bu yıl orak ayın 6-ndan. …