İlgili statyalar

09 09 21 CALTAY KÜÜYÜN GIRIŞ YOLU YAPILDI

Caltay küüyunä giriş yolun proektın ilk payı başarıldı. Döküldü yakın 2 km asfalt. Şindi yaşayannarda peydalandı kolaylık gezmää kaliteli yoldan. Bu proektı Caltay küüyun yaşayannarı çoktan beklärdilär. Taşlı yoldan diil kolay gezmää. Çok sıra şoferlera lääzım olȇr düzmää transportu. Yolun düzülmesi başladı 1.5 ay geeri. Bütün yolun uzunnuu 7.5 km, ama bu yıl yapıldı yakın 2 kilometra. Drumuri-Comrat düzmäk kompaniyasının temsilcisi Alexey Chesea haberledi, ani koyuldu 18 sm biyaz taş, sora da iki kat asphaltlan örtüldü. Caltay küüyun giriş yolunda koyuldu 10 140 kvadrat metra asfalt. Yolun genişlii 6 metra, nışannadı tehnika gözletmesindä uzman Väçeslav Topal. O taa urguladı, ani…

«Гагаузия моей мечты»: социальная помощь, бесплатный транспорт и юридическая поддержка

Gagauznews, 30 августа. Продолжаем знакомить читателей Gagauznews с инициативами кандидатов в депутаты Народного собрания Гагаузии. На странице народной поддержки Виктора Петрова опубликованы инициативы, которые вошли в программу «Гагаузия моей мечты», направленной на благое развитие автономии и улучшение уровня жизни граждан. Программа была подготовлена командой Народного антикризисного штаба (НАШ), при участии многочисленных жителей Гагаузии. 1.1 Достойная социальная помощь и дотации Люди, проживающие за чертой бедности (а их в Гагаузии немало), остро нуждаются в поддержке. В первую очередь это — пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными физическими возможностями. Важно разработать и внедрить на местном уровне законодательные инициативы, которые позволят направлять в помощь…

Zavalı Kongaz-Baurçu yolu

2011-ci yıldan beeri, istoriyada artık dördüncülää, Gagauziya öndercileri büük tantalalıklan söledilär, ani Hederlez ayında Moldova Pravitelstvosu Kongaz-Baurçu yolun remondu için 48 milion ley verdi da yol işleri genä başlêêrlar. Sevindirici bir haberdi. Bildirildi, ani 6 kilometralık yol yapılacek en uygun standartlara görä. Çiinenmiş taşlar üstünä 2 kat çetin asfalt koyulacek da işlär yılın sonunadan başarılacek. Hemen bulundu firma da (neredän bulundu biri açıklamadı?), ani çabuk tutundu iştän da hemen, işi bozdu. Orak ayın (iyül) 6-da Kongaz-Baurçu yolunda işleri kontrol etti Gagauziya İspolkomun komisiyası da buldu, ani işlär hiç bir standarta uymêêrlar: taşları çiinämeerlär; iki kat erinä bir kat asfalt koyulêr;…

В Молдове 23 февраля общественный транспорт ходить не будет. Перевозчики подтвердили проведение протеста

Движение регулярного пассажирского транспорта на территории Республики Молдова будет приостановлено во вторник, 23 февраля. Будут приостановлены включительно регулярные районные и междугородные маршруты. Прекращение движения транспорта происходит в знак протеста против того, что требования перевозчиков не были приняты Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью (НЧКОЗ), — об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (APOTA), цитируемом IPN. Так, по данным APOTA, есть подтверждение прекращения деятельности от транспортных операторов, у которых в авторизациях включено более 1500 транспортных единиц. К концу понедельника, 22 февраля, ожидается получение подтверждения от транспортных операторов, располагающих более 2500 единицами транспорта. Согласно APOTA, ограничения, предусмотренные Решением НЧКОЗ от 20…


İnsannarın cuvapları: