05 01 22 DÖNDÜ ANA TARAFINA, AMA PİŞMAN OLMADI
Источник grt.md
449

İlgili statyalar

GHT VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklisi parlamentarlık parodiyasına döndü

Kasımın 16-da Komratta geçti parlamentarlık parodiyasına benzeyän Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı adlı spektaklinin 2-ci perdesi. Tolantı çeketti dramadan. Beşalma küüyündän “halk” deputatı Grigoriy DÜLGER kobakları karıştırdı da oturdu Rus Köseli küüyündän deputatın İliya UZUNun erinä. Belliki, bu iş kavgaya hem sert dartışmaya döndü. Zar-zor Grigoriy DÜLGERı erinä oturttular, ama o uslanmadı da başladı Tomay küüyündän halk deputatınnan Srgey ÇİMPOEŞlän çekişmää. Gelärdi, ani beşalmalı deputat neredä sä başka bir dünneydä bulunêr. Onuştan Sergey ÇİMPOEŞ teklif etti zala sersem hastalıklar doktorunu çaarmaa. Bundan sora üzä çıktı, ani soțialistlerdän dokuz “halk” deputatı hem Çok-Maydan küüyündän “halk” deputatı Födor YANİOGLU hem…

GHT VII-ci toplumun kurucu toplantısı spektaklisi parlamentarlık parodiyasına döndü

Kasımın 16-da Komratta geçti parlamentarlık parodiyasına benzeyän Gagauziya Halk Topluşun VII-ci toplumun kurucu toplantısı adlı spektaklinin 2-ci perdesi. Tolantı çeketti dramadan. Beşalma küüyündän “halk” deputatı Grigoriy DÜLGER kobakları karıştırdı da oturdu Rus Köseli küüyündän deputatın İliya UZUNun erinä. Belliki, bu iş kavgaya hem sert dartışmaya döndü. Zar-zor Grigoriy DÜLGERı erinä oturttular, ama o uslanmadı da başladı Tomay küüyündän halk deputatınnan Srgey ÇİMPOEŞlän çekişmää. Gelärdi, ani beşalmalı deputat neredä sä başka bir dünneydä bulunêr. Onuştan Sergey ÇİMPOEŞ teklif etti zala sersem hastalıklar doktorunu çaarmaa. Bundan sora üzä çıktı, ani soțialistlerdän dokuz “halk” deputatı hem Çok-Maydan küüyündän “halk” deputatı Födor YANİOGLU hem…

“Operaţiyada insanın yaşaması benim elimdä”. Reanimatolog İvan Kıvırjık annattı kendi işi için

Anestiziolog-reanimatolog-bu zanat en önemli dünnedä. Kalp durgunması, yaralar yol razgelmelerindän, kan kaybelmesi, kovid – bu sıranın kısası, neylän karşı gelerlär işindä anestiziolog-reanimatologlar. Döndürmää yaşamaya insannarı operaţiya masasında — bu baş neet İvan Kıvırjıın Çadır – Lungadan işindä, angısı işler anestiziolog-reanimatolog Hızlı Medik Bolniţasında Kişnövda. İVAN KIVIRJIK  anestiziolog — reanimatolog: «Anestiziolog-reanimatolog — bu zanat en önemli dünnedä. Bän kurtarȇrim insannarın yaşamalarını. Herbir minuta bizä paalı». Mediklär koyerlär bütün küvedini, ki insan olsun saalıklı. İvan Kıvırjık kendi zanaatıdan kaarä pay alȇr “Zebra” – komediya — şounda. İVAN KIVIRJIK anestiziolog — reanimatolog: «Bän sayȇrım, ani lääzım yapmaa bişey zanaatından kaarä. Sevinmelik – bu…

Ukrainadan doktor başladı işlemää Komratta

Gagauziyada duumalı Nikolay Rakovçen Ukrainada yaşaardı Kievda. Cenk başladıynan döndü Ana topraana. Şindi o işleer Komradın saalık merkezindä hirurg. Nikolay Rakovçen Kiev kasabasında Aylä mediţina merkezindä çalışardı. Ama cenk çekettiynän merkez kapandı, da Nikolay aylesinnän duuma erinä Kirsovo küüyünä döndü. «Burada usluluk. İlk 3 gün, açan geldiydik burayı, sessizlää sınaşamardık. Burada insan işä, tükennerä raat gider. Kafelar, restorannar işleerlär. Biraz raatladık. İş yardım eder önceki yaşayamaya alışmaa», — paylaştı doktor. Nikolay Rakovçen — hirurg. Burada, danışıp saalık hem soţial koruması Bakannıına iş erini kabletmiş. Şindi o Komradın saalık merkezindä hirurg çalışȇr. «İşlemäk odası, instrumentlär, hastalar var. Doorudan sölediynän, hiç umut…

Büün Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünü

Büün tamamnanêr 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da dünneyä bildirildi, ani Türkiye Respublikası kuruldu. Bu oldu ondan sora, açan koydu türk halkının Büük öndercisi Mustafa Kemal ATATÜRK hazırladı Türkiye Konstituțiyasına bu uurda diişiklii hem teklif etti Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletsin hem temelä koysun onu. Bu iş ta aslışa çıktı 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da. Ozamandan beeri, bu diişikliklän, Türkiye Devletinin öndercilik sisteması Respublika olmasına döndü. Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünü kutlu hem mutlu olsun! Yaşasın Türkiye Respublikası! Источник anasozu.com