04 10 21 MUZİKA YARIŞMASI TALANTLARI BELLİ ETTİ

Rumıniyada talantlar yarışmasında Gagauziyanın yaşayanı Artöm Topal pay aldı. 

Yalnayak hem gözlüklän 28 yaşındakı Artöm Topal sţȇnaya çıktı. Onun siması jüriyi meraklandırdı. Artöm nışannadı, ani bu tehnik momentları onun türküsünnän baalı.

Artöm çaldı Black Pumas Amerika gruppanın türküsünü.

Jüri  azaları Artöm Topalın sţenaya çıkmasını üüsek notaladılar.

Super Star Rumıniya yarışmasının eni ȇtapına Artöm Topal geçti.

 

 
Источник grt.md
752

İlgili statyalar

Bakannık Komitetin eni azaların gagauz dili bilmelerin uurunu belli etmää deyni test genä yapılmadı

Halk Topluşunda maasuz kurulmuş lingvist uurunda komisiya deyni belli etmää Bakannık Komitetin eni azaların gagauz dilini bilmelerin uurunu tekrar toplandı canavar ayın 18-dä. Ama Bakannık Komitetin eni azaları komisiyaya gelmedilär. Nedän, üürenin videodan. Reportör: Mariya Statova, kurgu: Artöm Topal, video: Halk Topluşu, GRT-nın arhivi Источник grt.md

Komratta Mariya Maruneviçin 85-ci yaşına baalı bilim konferenţiyası geçti

Mariya  Maruneviç — gagauz halkının istoriyasının anılmış insanı: bilgiç, ȇtnograf, üüredici, cümnä hem politika aktivisti. Oktäbrinin 25-dä  Mariya Vasilyevna nışannayacȇydı  85-ci  yıldönümünü, ama eceli  başka türlü  yazılıymış, 2004-tä onun geçindi. Onu anmaa deyni Komrat  Devlet  universitetindä  «İstoriya ecelleri birlii»  bilim — praktik konferenţıyası geçti. Orada  bilgiçlär, muzeycilär, üüredicilär hem üürenicilär, anılmış cümnä hem politika aktivistleri, dolay, milli hem halklararası bilgi-kultura temsilcileri  pay aldılar. Gagauziyada  Mariya  Marunevicin  85-ci  yıldönümünü  nışannadılar. O  anılmış bilgiç, cümnä  hem  politika  aktivistiydi, kurdu  hem  önderci  oldu  avtonomiyanın  Bilim-aaraştırmak  merkezindä, nışannadı kurumun şindiki  öndercisi  İrina Konstantinova. «Onun adı  durȇr Gagauziyanın hem  gagauzologiyanın temelindä. Büün bu insanın adını …

Kazayakta mezarlaa götürecek düzülän yolun kenarında peydalanacek çöşmä

Kazayak küüyünün primariyasına Moldova parlamentin deputatı İvanna Köksal yardım eder eni proekti  giriştirmää. Küüdä eni  yol yapılacȇk. O götürecek mezarlaa. Yakında onun kenarında çöşmä da peydalanacek. İşär şansora başladı. Yol küüyün klisesindän mezarlaadan ii lääzım olsun, ki yayan gezennerä uygun olsun  gitmää, nışannadı Moldova  parlamentin deputatı, Kazayaklı İvanna Köksal. «Eni proekti giriştireriz, ki insana olsun kolay mezarlaa  geçmää. Şindiyadan sıra gelärdi  baş  yola  çıkmaa. Bu yoldan insan korkusuz var  nasıl olacȇk  gezsin. Yol boyunda  sundurmacıklar  koyulu olacȇk, büün  çöşmenin ilk taşını koyduk», — söledi deputat. Çöşmenin dolayı temizlenecek, nışannadı küüyün primarı Anatoliy Uzun. «Ötää dooru dikilecek  fidannar da  yolun boyunda.…

Oktäbrinin 28-dä deputatlar bakaceklar soruşu baalı Bakannık Komitetin azalarınnan hem strukturaylan

Geçän cumaa günü  geçti Halk topluşun sıradakı oturuşu. Gün planında bakıldı 10 soruş. Canavar ayın 24-dä  deputatlar geçirdilär  press-konferenţıyayı . HT viţe-spikerleri Georgiy Leyçu  hem Nikolay Ormanjı  haberledilär pressa izmetçilerini yapılmış iş için hem cuvap ettilär soruşlara.  “Biz kablettik bir sıra normativ aktlarını. Bir-ikisi onnardan eni. Bu ilk yol infrastruktura uuruna finansların kullanması.  Bizdä bu soruşta vardı ayırı bakışlar. Yoktu açıklık bu soruşta. Da şindi savaştılar olmaa taa açık da paraları dooru payetmää”, — açıkladı  Georgiy Leyçu. Taa bir enilik oldu kanon, angısı baalı  Gagauziyanın  sportçuların tuuturmasınnan, angıları kazandılar üüsek erleri yarışmaklarda. “İlk okumakta  bu kanonu kablettik. Proţedura inceliklerindän sora,…