01 10 21 «BİZ HAZIRIZ MOLDOVADA ÇALIŞALIM»

İnvestorlar Yaponiyadan hem Latviyadan hazır Moldovada çalışsınar er buna lääzımnı koşullar yapılacêk. Bu açıklamaları Yaponiyanın büük elçisi Moldovada Yohişiro Katayama hem Latviyanın büük elçisi Uldis Mikuts yaptılar büün Komratta yapılan yatırımcılar forumunda.

İnvestiţiyalar aşırıdan pek önemli devletin ekonomika ilerledilmesi için. Örnek buna Komratta işleyan kompaniya, angısı maşinalara türlü parçaları yapȇr, nışannadı Yaponiya devletin büük elçisi Moldovada Yohişiro Katayama.

‘’Bän umutlanȇrım, ani Moldovanın hem erideki kuvetlär ileri dooru da savaşaceklar investiţiya klimatını ii uurda tutmaa’’ – dedi diplomat.

Büük elçi nışannadı, ani Rumıniya devletindä çok Yaponiya kompaniyaları çalışȇr, fabrikalar, zavodlar.

Latviya devletin dä büük elçisi kendi ofiţial lafında urguladı, ani devleti meraklandırȇr bu takım investiţiya forumu, neredä ola bilecek faydalı biznes kolaylıklarınnan tanışmaa.

‘’Biz şindän sora işleriz barabar Gagauziyaylan, isteriz ileri dä işleyelim. Savaşȇrız bilgilärlän paylaşalım. Tanıştırȇrız Latviyanın biznes adamnarını nesoy kolaylıklar var Gagauziyada. Yapȇrız bunu zerä esaba alȇrız ani burada insan kim ileri bakȇr hem ii çıkışları geleceektän bekleer’’ – söledi Uldis Mikuts, Latviya devletin büük elçisi Moldovada.

İNVEST GAGAUZİYA 2021 forumu avtonomiyada 2 gün geçecek. İkinci gün başarlı biznes adamnarı gagauzların gençlerinnän bilgilerinnän paylaşacêklar.
Источник grt.md
500

İlgili statyalar

Polşa elçisi Komratta N. Tretyakov adına  liţeyinä uuradı. Burada Polşanın yardımınan kuruldu sport meydanı

Gaguziya Başkanı İrina Vlah hem Polşanın büük elçisi Moldovada Tomaş  Kobzdey  Polşanın yardımınnan  başarılmış  proektlerin erindä  bulundular. Politikacılar  N. Tretyakov adına  liţeyinä musaafirlää gittilär. Liţeydä Solidarity  fund  fondunnan sport  kompleksi  yapıldı. O verdi  kolaylık futbolu  bölgedä  ilerletmää  hem  sport derslerini  taa uygun yapmaa. Tretyakov adına liţeyindä eni zamandaş sport  meydannarı bir kaç  yıl geeri  yapıldılar. Ozaman, açan  «Çok türlü  funkţıyalı  sport  kompleksı» yapıldı. Bu  proekti  aslıya  çıkarmaa Polşanın fondu yardım etti. «Bizim  liţeydä  uşaklar severlär  sportlan zanaatlanmaa. Geçirlenerlär  türlü  yarışmalar,turnirlar. Bizim uşaklar kendilerini  üüsek  uurda göstererlär», — açıkladı liţeyin direktoru Polina Pıntä.  Sport dersin üüredicisi Nikolay  Sarioglo  nışannadı, ani uşakları…

Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını. Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara. Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan. “Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün…

ABD elçisi «Gagauz sofrasında» Ukrainalılar için var olan koşullarlan tanıştı

Moldovada Amerikanın büük elçisi Kent Logsdon Kongazda «Gagauz sofrası» konak evindä bulundu, ki tanışmaa verilän yaşamak koşullarınnan Ukrainadan kaçan insannarına. Moldovada Amerikanın büük elçisi Kent Logsdon turistik merkezlerindä erleştirili Ukraina cengindän kaçan insannarına verilän koşulları baktı. ««Gagauz sofrası» — o merkezlerin birisi, neredä Ukrainadan kaçan insannar ev sıcaklıını buldular. Burada insannar Harkov, Nikolaev, Herson kasabalarından bir vakıda yaşamak erini bulmuşlar», — söledi diplomat. «Gagauz sofrası» cenktän kaçan ukrainalılara veridi kolaylık dinnenmää, gecelemää, yıkanmaa yada imää bir parça ekmek. Cengin çeketmesindän beri burada 1000 -dän zeedä insan yardımı kablettilär. «Saa olsun volontörlar, gençlär, angıları yardım ettilär tutturmaa gelän insannarı. Oturttuk onnarı…

Franţiya Senatının azaları geldilär Gagauziyaya

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah karşıladı Franţiyanın büük elçisini Moldovada. Diplomat Avtonomiyaya Franţiya — Moldova grupanın başınnan hem senatorunnan geldi. Büük elçi Grȇm Pol seftä Gagauziyaya geldi. İrina Vlah nışannadı, ani ii olacȇydı eer iki devletin parlamentlerin aralarında iş  baalantıları  kurulsaydı. Gagauziyanın Başkanı  hem  Franţiyanın  büük elçisi  Mihay Eminesku liţeyinä  gittilär. Üüretim kurumun öndercisi barabar üüredicilärlän hem üürenicilärlän musaafirleri  tanıştırdılar  franţuz  dilini üürenmäk proţesinnän. «Büün biz  urokta pay aldık. Şükür ederim üüredicileri onnarın  zaameti  için. Saa ol deerim üürenicilerä, ani  onnar  isteerlär  üürenmää  kendi  dilindän kaarä  yabancı dilleri dä . Bilerim, ani  bizim uşakların geleceyi  ii  olacȇk», — açıkladı inanını İrina…

Başkan hem Polşanın Moldovada büük elçisi Komratta dondurma işletmesini dolaştılar

Gagauziyaya tanışmak vizitinnän Polşa devletinin büükelçisi Moldovada Tomaş Kobzdey geldi. Onnar tanıştılar avtonomiyanın kimi kurumnarının işinnän. HoReCa uurunda çalışan kurum Komratta 2017-ci yılda regionun hem Evropa birliinin finans yardımınnan işlemää başladı. Kompaniyanın temelcisi Väçeslav Duduş nışannadı, ani bu yılların süresindä çalışannarın sayısı zeedelendi. Bu iş için çok kuvet koyuldu. “Bän çekäbildim Kişinövdan aşçıyı, angısı pe üüsek uurda işläärdi. O, brakıp işini orada, karısınnan Komrata geçti. Karısı büün işleer doktor. O da bizdä işleer”, — açıkladı Väçeslav Duduş. Aşçı-tehnolog İuriy Dimitroglo nışannadı, ani pişman olmȇȇr, ani geldi burayı. “Bän pek çok işlemää başladım, ilerleerim her gün. Başladım dondurma yapmaa hem pek…