01 10 21 «BİZ HAZIRIZ MOLDOVADA ÇALIŞALIM»

İnvestorlar Yaponiyadan hem Latviyadan hazır Moldovada çalışsınar er buna lääzımnı koşullar yapılacêk. Bu açıklamaları Yaponiyanın büük elçisi Moldovada Yohişiro Katayama hem Latviyanın büük elçisi Uldis Mikuts yaptılar büün Komratta yapılan yatırımcılar forumunda.

İnvestiţiyalar aşırıdan pek önemli devletin ekonomika ilerledilmesi için. Örnek buna Komratta işleyan kompaniya, angısı maşinalara türlü parçaları yapȇr, nışannadı Yaponiya devletin büük elçisi Moldovada Yohişiro Katayama.

‘’Bän umutlanȇrım, ani Moldovanın hem erideki kuvetlär ileri dooru da savaşaceklar investiţiya klimatını ii uurda tutmaa’’ – dedi diplomat.

Büük elçi nışannadı, ani Rumıniya devletindä çok Yaponiya kompaniyaları çalışȇr, fabrikalar, zavodlar.

Latviya devletin dä büük elçisi kendi ofiţial lafında urguladı, ani devleti meraklandırȇr bu takım investiţiya forumu, neredä ola bilecek faydalı biznes kolaylıklarınnan tanışmaa.

‘’Biz şindän sora işleriz barabar Gagauziyaylan, isteriz ileri dä işleyelim. Savaşȇrız bilgilärlän paylaşalım. Tanıştırȇrız Latviyanın biznes adamnarını nesoy kolaylıklar var Gagauziyada. Yapȇrız bunu zerä esaba alȇrız ani burada insan kim ileri bakȇr hem ii çıkışları geleceektän bekleer’’ – söledi Uldis Mikuts, Latviya devletin büük elçisi Moldovada.

İNVEST GAGAUZİYA 2021 forumu avtonomiyada 2 gün geçecek. İkinci gün başarlı biznes adamnarı gagauzların gençlerinnän bilgilerinnän paylaşacêklar.
Источник grt.md
754

İlgili statyalar

Almaniyanın büük elçisi Komratta işleyän almaniyalı kompaniyasının fabrikasını dolaştı

Komratta almaniyalı kompaniyasının dikmäk fabrikası başladı işlemää bu yıl mart ayında. Vengriyadan alınan malınnan fabrikada yapıler türlü saalık tedarıkları. Almaniyanın büük elçisi buluşup fabrikanın işçilerinnän nışannadı, ani bölä başarlı işletmeleri gördüynän butakım proektleri lääzım ötää dooru da tutturmaa. Источник grt.md

Polşa elçisi Komratta N. Tretyakov adına  liţeyinä uuradı. Burada Polşanın yardımınan kuruldu sport meydanı

Gaguziya Başkanı İrina Vlah hem Polşanın büük elçisi Moldovada Tomaş  Kobzdey  Polşanın yardımınnan  başarılmış  proektlerin erindä  bulundular. Politikacılar  N. Tretyakov adına  liţeyinä musaafirlää gittilär. Liţeydä Solidarity  fund  fondunnan sport  kompleksi  yapıldı. O verdi  kolaylık futbolu  bölgedä  ilerletmää  hem  sport derslerini  taa uygun yapmaa. Tretyakov adına liţeyindä eni zamandaş sport  meydannarı bir kaç  yıl geeri  yapıldılar. Ozaman, açan  «Çok türlü  funkţıyalı  sport  kompleksı» yapıldı. Bu  proekti  aslıya  çıkarmaa Polşanın fondu yardım etti. «Bizim  liţeydä  uşaklar severlär  sportlan zanaatlanmaa. Geçirlenerlär  türlü  yarışmalar,turnirlar. Bizim uşaklar kendilerini  üüsek  uurda göstererlär», — açıkladı liţeyin direktoru Polina Pıntä.  Sport dersin üüredicisi Nikolay  Sarioglo  nışannadı, ani uşakları…

KDU-dä Poloniya elçiliin yardımınnan yapılmış pınarı hem dinnenmäk erini şannı açtılar

Canavar  ayın 25-dä  ofiţial vizitinnän  Gagauziyaya geldi  Poloniya Büük elçisi Moldovada Tomaş Kobzdey. O buluştu avtonomiyanın Başkanınnan . Vizitin taa büük payı geçti Komrat Devlet universitetindä.  Geldiynän Gagauziyaya Poloniya  Büük elçisi  Tomaş Kobzdey ilktän buluştu avtonomiyanın başınnan. Onnar buluştular başkanın  kabinetında, sora birerdä gittilär pınarın açılışına Komrat Devlet Universitetinä. Polonoyanın finans yardımınnan bu üürenmäk kurumunda  peydalandı pınar  kaliteli suylan hem dinnenmäk zonası parasız internetlan. “Burada pınarın derinnii 20 metra, pak hem kaliteli su, burada var  kolaylık gençlerä deyni dinnenmää. Biz tertipledik dolayını, geçirdik şafk. Biz umutlanȇrız, ani bu yer olacek o er, neredä var nicä lafetmää, diişmää bakışlarlan. Bän umutlanȇrım,…

Büük Britaniya yardım eder Gagauziyanın üüretim kurumnarına

Büük Britaniyanın elçisi Moldovada Stiven Fişer tanıştı Gagauz avtonomiyasınnan. Komratta diplomat buluştu Gagauziyanın başkanınnan. Elçi baaşladı kiyat hem bilgi-metodika literaturası partiyalarını üüretim kurumnarına. Hep ölä Stiven Fişer dolaştı Komart devlet universitetini hem baş kasabasının 8-ci uşak başçasını. Kiyatları, sözlükleri hem englez dili bilgi metodikalarını Britaniyanın temsilcisi Moldovada baaşladı avtonomiyanın üüretim uuruna. 400 tipar yardım edeceklär bu dili üüredän uzmannara. Üüredicilär nışannadılar, ani bu kiyatlar pek lüüzımdı onnara iştä, çünkü  uşaklar bu dilin êkzamennarını vererlär Bakalavra uurunda. Britaniyanın büük elçilii Moldovada hep ölä verer kolaylık üüredicilerä bilgilerini üsek uura kaldırsınnar maasus kurslarlan. “Britaniyanın Büük elçilii herzaman yardım  eder, kursları kurdu. Büün…

Komratta düzülmüş dolaylamak yolunu ofiţial olarak açtılar

Canavar  ayın  21-dä  Komrat  muniţıpiyasının  dolaylamak  yolunu aar maşınalara deyni  açtılar. Yolun açılmasında  pay  aldılar  premyer-ministru Natalya Gavriliţa, Gagauziya başkanı İrina Vlah, infrastruktura ministrusu  Andrey  Spınu, Evropa  investiţıya bankanın  başı  Alberto Karley hem  diplomat  korpusun  temsilcileri — Türkiyanın büük elçisi  Uygar Sertel hem İtaliyanın büük elçisi Lorenţo Tomassoni. 18  kilometralık Komrat muniţıpiyasının  dolaylamak  yolunda, angısında  var  beş  köprü, türlü  baalantılar  hem demir yolunu  geçmäk eri büün  açıldı. Yapılı yol boyları, su akmak  sistemaları, şavk geçirili hem 500 yol nışanı. Bir -iki yılın süresindä düzmäk işlerini Onur Construction geçirdi Türkiyä kurumu. O avtonomiyada  450  iş erini  açtı  orta kazanç paraylan 12…